Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wetgeving

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Bouwwerven veroorzaken nog te vaak onnodig een daling van het grondwaterpeil en laten nog teveel water rechtstreeks wegvloeien in de riolering, ook als er alternatieven beschikbaar zijn. Ondanks initiatieven van de bouwsector en de lokale regels[…]

23/08/2022 | Vlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie[…]

05/08/2022 |
Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Wie een woning grondig renoveert, zal vanaf volgend jaar een regenwaterput moeten plaatsen. Vlaanderen verplicht de maatregel ook voor wie een stuk laat bijbouwen of werken laat uitvoeren aan de afval- en regenwatervoorzieningen. Tot nu toe[…]

03/08/2022 | Vlaamse Regering
Subsidies ruimtelijke uitvoeringsplannen gewijzigd

Subsidies ruimtelijke uitvoeringsplannen gewijzigd

Lokale besturen die een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, komen in aanmerking voor een Vlaamse subsidie. Afhankelijk van de inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan gaat het vaak om tienduizenden euro’s aan subsidies, meldt de Vereniging van[…]

29/07/2022 | RUPVlaamse Regering
Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

De Vlaamse regering zal de komende jaren tot 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties die overgesubsidieerd werden door beslissingen uit het verleden en bijgevolg al zeer goed[…]

29/07/2022 | Vlaamse Regering
Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2023

Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2023

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt met een jaar verlengd tot eind 2023. De premiehoogte blijft behouden op 10.000 euro. Deze premie sluit aan bij de tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor sloop- en heropbouw buiten de centrumsteden die[…]

28/07/2022 | Vlaamse Regering
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

De Confederatie Bouw ziet na een eerste analyse zowel positieve als negatieve punten in de blauwdruk die minister van Financiën Vincent Van Peteghem klaar heeft om onze belastingen te hervormen. De sectorfederatie vraagt ook om fiscale[…]

Vlaamse regering verplicht zonnepanelen voor grotere elektriciteitsverbruikers

Vlaamse regering verplicht zonnepanelen voor grotere elektriciteitsverbruikers

De Vlaamse regering neemt nieuwe maatregelen en voorziet een specifieke energiewetgeving voor ondernemingen om de klimaat- en energietransitie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Zo worden eigenaars van gebouwen met een[…]

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

De Brusselse regering keurde de eerste versie goed van Good Living, de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Die bevat de regels waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen.[…]

Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

In Vlaanderen is er vandaag geen controle meer op de beroepsbekwaamheid. In 2019 heeft de Vlaamse regering de vestigingswetgeving afgeschaft. Sindsdien is het aantal starters in de bouw aanzienlijk gestegen. Tegelijk is ook de kans op een[…]

14/07/2022 |