Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wetgeving

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

De provinciebesturen zullen na de zomer niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. De verschuiving van de bevoegdheid naar het Vlaamse niveau zorgt niet alleen voor duidelijkheid en eenvormigheid,[…]

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Aardgasaansluitingen worden vanaf 2025 niet meer toegestaan in een nieuwbouw. Dat staat in een decreet dat zopas werd goedgekeurd door de commissie Energie. Bouwunie reageert positief, maar vreest voor leveringsproblemen. Oorspronkelijk zou het[…]

10/06/2022 | nieuwbouw
Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd dat meer informatie verschaft over de beperkende maatregelen tegen Rusland. Dat land krijgt te maken met sancties nadat het Oekraïne is binnengevallen. Eén van de maatregelen waartoe de[…]

20/05/2022 | ActueelEuropese Raad
Oosterweel exploreert mogelijkheden van Geogrids

Oosterweel exploreert mogelijkheden van Geogrids

Geokunststoffen bewijzen zich als een economisch en efficiënt middel om grondophogingen te realiseren. Helaas is er nog onzekerheid over de ontwerpparameters, waardoor de oplossing vooralsnog weinig in België wordt toegepast. Uitzondering op[…]

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

30/03/2022 | Omgevingsverguning
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Zelfs al dien je de beste offerte in voor een overheidsopdracht, dan nog zijn je winstkansen niet per se gegarandeerd. Dat komt omdat een aanbestedende overheid je offerte niet alleen inhoudelijk nakijkt. Ze moet ook nagaan of jij als ondernemer[…]

15/03/2022 | overheidsopdracht
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Bedrijven worden soms geconfronteerd met ondernemingen die lage prijzen kunnen aanbieden dankzij het feit dat zij onder een paritair comité vallen dat lagere uurlonen en/of lagere sociale lasten voorziet. Dit kan onder meer het geval zijn[…]

09/03/2022 |
Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Een recent arrest van de Raad van State (nr. 251.278, 15 juli 2021) vestigt onze aandacht op enkele aspecten, eigen aan opdrachten die in percelen zijn verdeeld. Meer bepaald behandelt het arrest de vraag in welke gevallen een inschrijver al dan[…]

01/03/2022 | overheidsopdracht
(Fiscal) Winter is coming

(Fiscal) Winter is coming

Eind december van vorig jaar trok minister van Financiën Vincent Van Peteghem een streep door de forfaitaire voordelen van alle aard voor elektriciteit en verwarming. Dat betekent ook een dikke streep door de rekening van vele bedrijfsleiders.[…]

Hoe onderteken je een offerte?

Hoe onderteken je een offerte?

Stap je naar een potentiële nieuwe klant, dan is de kans zeer groot dat hij een offerte zal vragen. Zo heeft deze mogelijke klant een snel en duidelijk overzicht wat je voor hem kan betekenen. Bij private klanten – bedrijven of particulieren –[…]

16/02/2022 | overheidsopdracht