Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlario

Onderzoek naar bestemming saneringsbijdrage Vlaamse rioleringen

Onderzoek naar bestemming saneringsbijdrage Vlaamse rioleringen

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen verbruikt 73 m³ leidingwater per jaar. Hiervoor betaalt het in totaal 395 €, waarvan 104 € voor de afvoer van het afvalwater, de zogenoemde saneringsbijdrage. Jaarlijks wordt op die manier meer dan 400 miljoen €[…]

06/04/2022 | RioleringActueel
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkte mee aan de ‘standaarden en minimumvoorwaarden met betrekking tot inspectie’ die een uitbreiding vormen van de ‘Code goede praktijk van rioleringssystemen’. De ingezamelde informatie zal bij elkaar[…]

26/11/2021 | Rioleringafvalwater
'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

Op de Vlariodag richtte de Vlaamse rioleringssector zich rechtstreeks tot de burgemeesters en ook Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir was streng. Ze verwees daarvoor naar de eerste hulp bij brandwonden: ‘eerst (het) water, de rest komt[…]

Zuhal Demir komt naar de Vlariodag

Zuhal Demir komt naar de Vlariodag

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir komt op 21 september naar de Vlariodag in Antwerpen. In een gesprek met Vlariovoorzitter Patrick Willems zal ze het hebben over de mogelijkheden van de Blue[…]

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Begin vorig jaar werd gestart met ‘Leiding 4’, een nieuw initiatief om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. In december werden de eerste gekwalificeerde technici opgeleverd. Vandaag, na een jaar proefdraaien,[…]

Vlaanderen gaat duizenden kilometers riolering inspecteren

Vlaanderen gaat duizenden kilometers riolering inspecteren

Vlaanderen heeft een uitgebreid rioleringsnetwerk van meer dan 50.000 km. Dat netwerk wordt in de gaten gehouden door een honderdtal rioolbeheerders. Niemand heeft echter een volledig, overkoepelend overzicht waar de rioleringen zich bevinden en[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Vlario zoekt innovaties

Vlario zoekt innovaties

Vlario wil de innovatie in stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar organisaties, bedrijven én overheden hun innovatie kunnen tonen door middel van een prijsvraag. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de[…]

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

De droge zomers van de voorbije jaren en de ook al droge lente van dit jaar zorgen ervoor dat het wegpompen van grondwater op bouwplaatsen, voor het plaatsen van kelders of ondergrondse garages, al een hele tijd ter discussie staat. Het grootste[…]

28/05/2020 | Actueelwaterzuivering
Ministers debatteren op Vlariodag

Ministers debatteren op Vlariodag

Niet minder dan drie Vlaamse ministers gaan op de komende Vlariodag met elkaar in gesprek over wat het regeerakkoord biedt voor de rioleringssector: Zuhal Demir (Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme), Lydia Peeters (Mobiliteit[…]

Aannemers wachten op meerjarenplan waterzuiverings- en rioleringswerken

Aannemers wachten op meerjarenplan waterzuiverings- en rioleringswerken

Vlaanderen moet tegen 2027 de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water halen. Voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Federatie van de Vlaamse aannemers van wegen- en rioleringswerken (VlaWeBo) is een belangrijk knelpunt[…]