Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

De datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand dat vóór 2001 werd gebouwd, een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Volgens OVAM zouden in Vlaanderen 2,8[…]

28/04/2022 | Vlaamse Regering
Informatie bij overstromingen of droogte

Informatie bij overstromingen of droogte

Waterinfo.be is de website van de Vlaamse overheid waarop je informatie kan vinden over overstromingen en droogte. Een groot deel van de data zoals metingen, (interpretaties van) voorspellingen, kaartmateriaal en de watertoets-tool is openbaar[…]

22/04/2022 |
Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

De Vlaamse overheid en de bouwsector gaan een partnerschap aan om de vereisten voor het oppompen van grondwater op bouwplaatsen beter bekend te maken bij alle partners in het bouwproces. Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of[…]

28/03/2022 | duurzaam ondernemen
Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke hebben plannen om te fusioneren. Burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren en zijn collega Robby De Caluwé van Moerbeke kondigen aan dat beide lokale besturen de komende maanden zullen onderzoeken of ze[…]

22/03/2022 |
Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de betonstop, die deze legislatuur werd omgedoopt tot bouwshift. De sector reageert verdeeld. Davy Demuynck, de CEO van ION, één van de grootste projectontwikkelaars in het land, stelt dat wonen[…]

25/02/2022 | VCBBetonstop
'Minder grote overheidsopdrachten gegund aan kmo's'

'Minder grote overheidsopdrachten gegund aan kmo's'

Uit nieuwe Europese cijfers blijkt dat de Belgische overheid in 2020 slechts 30% van haar grote overheidsopdrachten gunde aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is een daling met 34% ten opzichte van 2019. Meer specifiek gaat het over[…]

02/02/2022 | overheidsopdracht
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Hogere inflatie is meevaller voor Vlaams begrotingstekort

Hogere inflatie is meevaller voor Vlaams begrotingstekort

Door de onverwacht hoge inflatiepiek ziet de Vlaamse regering de ontvangsten de komende jaren sneller stijgen dan de uitgaven. “Dat is een meevaller die bij ongewijzigd beleid perspectief biedt op een aanzienlijke verbetering van het[…]

02/02/2022 |
Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

De overheid en nutsbedrijven moeten de komende jaren fors investeren in warmtenetten als we de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen onder controle willen houden en tegelijk de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim driekwart willen verminderen.[…]

28/10/2021 | verwarmingklimaat
Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk speerpunt. De[…]

16/09/2021 | waterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits maakt bekend dat 120 miljoen € wordt uitgetrokken voor investeringen in nieuwe onderzoeksinfrastructuur verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat om 24 projecten van de vijf Vlaamse universiteiten en de[…]

11/08/2021 |