Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 49

De aangekondigde beoordelingsmethodiek niet gevolgd

Een aanbestedende overheid is in principe niet verplicht om in de aankondiging en/of het bestek te vermelden volgens welke regels ze de ingediende offertes zal beoordelen, ze is m.a.w. vrij om achteraf te kiezen welke methode haar het meest[…]

10/04/2015 |

Referenties, waar kunnen en moeten die op slaan'

Als een aanbestedende overheid referenties vraagt, moeten die slaan op het voorwerp van de aan te besteden werken. Als uw concurrent bv. alleen kan verwijzen naar werken die slaan op wegverlichting, verlichte signalisatie en/of elektrische en[…]

10/04/2015 |

Niet afwijken van opgelegd model

In het bestek van een openbare aanbesteding werd aangegeven dat de samenvattende meetstaat moest worden opgesteld volgens een bepaald model, als bijlage bij het bijzonder lastenboek gevoegd. Een van de inschrijvers voegde in die meetstaat een[…]

10/04/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Heeft u in 2012 of 2013 bij de omzetting van de aandelen aan toonder van uw nv of comm.va een omzettingstaks betaald, dan kunt u die nu terugvorderen. Het Grondwettelijk Hof kwam immers op 5 februari met goed nieuws! Sinds 1 januari 2008 geldt[…]

10/04/2015 |

Verbetering hoeveelheden van meetstaat

Het is onze lezers ongetwijfeld goed bekend dat de inschrijvers, wanneer zij een offerte opmaken in het kader van een aanbesteding of een offerteaanvraag, de forfaitaire en de vermoedelijke hoeveelheden van de meetstaat moeten controleren en[…]

20/03/2015 |

Interpretatieprobleem, zo blijkt tijdens de onderhandelingen

In het kader van voornoemde onderhandelingsprocedure met bekendmaking inzake een dienstenopdracht stelde zich nog een ander juridisch probleem. In het kader van die gunningsprocedure was voorzien dat de overheid in eerste instantie op basis van[…]

06/03/2015 |
Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Een overheid besliste via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een dienstenopdracht in de nutssectoren te gunnen, nl. voor de minnelijke invordering van onbetaalde facturen. Een inschrijver die naast de opdracht greep, vond het niet[…]

06/03/2015 |

Nek aan nek, maar net verloren

Bij heel wat aanbestedingen blijkt het vaak een nek aan nek-race te zijn tussen een beperkt aantal inschrijvers. Als in zo'n geval bv. de motivatie van de puntentoekenning zwak uitvalt, is het vaak de moeite om er een zaak van te maken. De kans[…]

06/03/2015 |

In snelheid gepakt

Een overheid beslist in zee te gaan met X, weliswaar onder opschortende voorwaarde dat er een bepaalde overdracht van activa gebeurt. De opschortende voorwaarde wordt kort nadien effectief voldaan. De overeenkomst wordt daardoor een feit, alsook[…]

06/03/2015 |
Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Uw vennootschap kan reserves aan u uitkeren via een gewoon dividend, maar, in een bvba of nv, ook via een inkoop van eigen aandelen. Welk nut heeft zo'n inkoop eigenlijk nog, want de roerende voorheffing daarop is toch ook 25%' Reden 1:[…]

06/03/2015 |