Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 48

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte. De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet.[…]

08/05/2015 |

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de[…]

08/05/2015 |

Boekjaar met verlies afgesloten, dus offerte te goedkoop'

Een inschrijver meende dat een opdracht in het kader van een aanbesteding van werken ten onrechte aan een concurrent gegund was. Die laatste zou immers met te lage prijzen hebben ingeschreven. Diens offerte had dan ook geweerd moeten worden. De[…]

08/05/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten[…]

08/05/2015 |

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per[…]

08/05/2015 |

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd. Mag een aanbestedende overheid dat document[…]

08/05/2015 |

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die[…]

08/05/2015 |

Rijbewijs C, met code 95'

Wie na 9 september 2016 met een vrachtwagen rondrijdt, moet in principe beschikken over een code 95 op zijn rijbewijs C. Vóór die datum moet een rijbewijs behaald vóór 10 september 2009 vernieuwd zijn. Om er een code 95 op te krijgen, moet door[…]

08/05/2015 |
Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Door nu 10% belasting te betalen, kunt u later de zgn. liquidatiereserve als dividend tegen een lagere roerende voorheffing (rv) laten uitkeren en als liquidatiebonus zelfs zonder rv. Dat klinkt heel goed, maar er zijn ook kanttekeningen. Een[…]

08/05/2015 |
Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offertes wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve nietigheid. Wanneer een offerte behept is met een wezenlijke onregelmatigheid, dan wordt deze gesanctioneerd door een absolute[…]

17/04/2015 |