Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 47

Aanpassingen aan bestek suggereren, wat zijn de regels'

Artikel 83 §2, 2° kb van 15 juli 2011 'plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren' bepaalt dat een inschrijver, rekening houdend met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke vaststellingen, verbeteringen doorvoert voor de[…]

26/06/2015 |

Vraag om bijkomende info, hoe ver gaat u in uw verduidelijking'

Soms voelt een overheid zich geroepen om bijkomende informatie te vragen zodat ze beter kan inschatten wat de offerte van een inschrijver juist behelst. De vraag is dan hoever de bevraagde inschrijver dan kan/mag gaan in het geven van[…]

26/06/2015 |

Wie staat er in voor de kwaliteitscontrole'

Soms wordt in het bestek gevraagd om op te geven welke firma of organisatie instaat voor de kwaliteitscontrole. In dat geval is het niet alleen zaak om te vermelden wie dat is, maar ook te kijken wat de aanbestedende overheid veronderstelt dat[…]

26/06/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Verantwoording van abnormale prijzen

In onze rubriek van 17 april hadden wij het over offertes met abnormale prijzen en zagen we dat dergelijke offertes, na ondervraging van de inschrijver en onderzoek door de aanbestedende overheid, met een absolute onregelmatigheid worden[…]

12/06/2015 |
Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Een inschrijver had zijn offerte elektronisch ingediend. Nadien voegde hij een nieuwe versie van de inventaris toe en verwijderde hij de oude versie. Een en ander gebeurde echter luttele seconden na het openen van de zitting. De aanbestedende[…]

29/05/2015 |

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet. De kans is immers[…]

29/05/2015 |

Hoe zit het met de 'timing''

Voor vennootschappen wier boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, moet het bijgaande tijdsschema gevolgd worden. Voor de bijzondere reserve van het boekjaar 2012 heeft u m.a.w. nog tijd tot 30.11.2015 om de 10%-aanslag te betalen en tot[…]

29/05/2015 |

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in[…]

08/05/2015 |

Prijsverantwoording ontoereikend, offerte toch niet geweerd

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: een aanbestedende overheid die een prijsverantwoording vraagt, tot de conclusie komt dat de gegeven uitleg ontoereikend is maar de offerte toch niet weert. Het kan echter wel degelijk wettelijk verantwoord[…]

08/05/2015 |

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en[…]

08/05/2015 |