Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke Ordening - Page 9

Nieuwe website wil ruimtelijk rendement inbedden in bouwcultuur

Nieuwe website wil ruimtelijk rendement inbedden in bouwcultuur

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel presenteerde op maandag 18 maart samen met het Departement Omgeving in basisschool GIBO Mariaburg in Brasschaat, waar boven de nieuwe school 26 duplexwoningen werden gebouwd,[…]

20/03/2019
Invulling Slachthuissite ligt vast

Invulling Slachthuissite ligt vast

Het Antwerpse stadsbestuur keurde onlangs de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok goed. Het rup is de juridische vertaling van het masterplan[…]

13/03/2019 |
Masterplan moet Westende-Bad opnieuw doen schitteren

Masterplan moet Westende-Bad opnieuw doen schitteren

‘Westende-Bad: parel van de kust’, dat was de slogan waarmee Westende-Bad zich op het einde van vorig decennium promootte bij het vakantiepubliek. Helaas verloor de ‘parel’ in de afgelopen jaren een beetje van zijn glans. Er werd een breed[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Nieuwe stadswijk rond Gent Dampoort krijgt vorm

Nieuwe stadswijk rond Gent Dampoort krijgt vorm

In Gent werd eind vorig jaar het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Dampoort goedgekeurd. Dit rup zorgt ervoor dat de stationsomgeving rond de Dampoort een nieuwe inrichting kan krijgen. Het voorontwerp is gebaseerd op het[…]

VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de huidige en de volgende Vlaamse regering af om nog voort te werken op basis van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en pleit voor een versterking van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen).[…]

10/12/2018 |
Nieuwe regels voor meer ruimtelijke kwaliteit

Nieuwe regels voor meer ruimtelijke kwaliteit

Het verzamelbesluit ruimtelijke ordening (het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage) is op 22 november in werking[…]

30/11/2018 |
Statistische tekorten leiden tot ongefundeerd beleid

Statistische tekorten leiden tot ongefundeerd beleid

Dat sinds medio 2017 geen cijfers meer worden bekendgemaakt over de bouwvergunningen in de Vlaamse steden en gemeenten, zoals de media recent onthulden, is helaas geen alleenstaand geval; ook op andere vlakken van het woon- en ruimtebeleid stelt[…]

09/11/2018
Vlaming staat achter betonstop, maar wil zelf niet kleiner wonen

Vlaming staat achter betonstop, maar wil zelf niet kleiner wonen

Om de betonstop te doen slagen is dringend nood aan een doordachte lokale reglementering en een duidelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van stads- en dorpskernen. Te vaak nog missen zowel de lokale besturen als de inwoners daadkracht om[…]

17/10/2018 |
Bouwmaterialenhandels moeten in orde zijn met de socio-economische vergunningswetgeving

Bouwmaterialenhandels moeten in orde zijn met de socio-economische vergunningswetgeving

Sinds 1 augustus vervangt de ‘omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten’ de socio-economische vergunning. De modaliteiten om over een dergelijke vergunning te moeten beschikken, blijven echter dezelfde. Zodra verkocht wordt aan[…]

10/10/2018 | Ufemat
Masterplan De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

Masterplan De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

Voor de ontwikkeling van de duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem gaven sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en het gemeentebestuur aan het ontwerpbureau Collectief Noord de opdracht om een masterplan uit te werken. Dat is nu[…]

06/10/2018