Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke Ordening - Page 6

Nieuwe stadswijk rond Gent Dampoort krijgt vorm

Nieuwe stadswijk rond Gent Dampoort krijgt vorm

In Gent werd eind vorig jaar het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Dampoort goedgekeurd. Dit rup zorgt ervoor dat de stationsomgeving rond de Dampoort een nieuwe inrichting kan krijgen. Het voorontwerp is gebaseerd op het[…]

VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de huidige en de volgende Vlaamse regering af om nog voort te werken op basis van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en pleit voor een versterking van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen).[…]

10/12/2018 |
Nieuwe regels voor meer ruimtelijke kwaliteit

Nieuwe regels voor meer ruimtelijke kwaliteit

Het verzamelbesluit ruimtelijke ordening (het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage) is op 22 november in werking[…]

30/11/2018 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Statistische tekorten leiden tot ongefundeerd beleid

Statistische tekorten leiden tot ongefundeerd beleid

Dat sinds medio 2017 geen cijfers meer worden bekendgemaakt over de bouwvergunningen in de Vlaamse steden en gemeenten, zoals de media recent onthulden, is helaas geen alleenstaand geval; ook op andere vlakken van het woon- en ruimtebeleid stelt[…]

09/11/2018
Vlaming staat achter betonstop, maar wil zelf niet kleiner wonen

Vlaming staat achter betonstop, maar wil zelf niet kleiner wonen

Om de betonstop te doen slagen is dringend nood aan een doordachte lokale reglementering en een duidelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van stads- en dorpskernen. Te vaak nog missen zowel de lokale besturen als de inwoners daadkracht om[…]

17/10/2018 |
Bouwmaterialenhandels moeten in orde zijn met de socio-economische vergunningswetgeving

Bouwmaterialenhandels moeten in orde zijn met de socio-economische vergunningswetgeving

Sinds 1 augustus vervangt de ‘omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten’ de socio-economische vergunning. De modaliteiten om over een dergelijke vergunning te moeten beschikken, blijven echter dezelfde. Zodra verkocht wordt aan[…]

10/10/2018 | Ufemat
Masterplan De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

Masterplan De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

Voor de ontwikkeling van de duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem gaven sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en het gemeentebestuur aan het ontwerpbureau Collectief Noord de opdracht om een masterplan uit te werken. Dat is nu[…]

06/10/2018
Realisatie natuurpark Wolvenberg van start

Realisatie natuurpark Wolvenberg van start

Na eerder gunstig advies van het district Berchem heeft het Antwerpse stadsbestuur het definitieve ontwerp van het recreatieve natuurpark Wolvenberg goedgekeurd. Dat gebied, ten westen van natuurgebied Wolvenberg, wordt omgevormd tot een nieuwe[…]

08/09/2018
Kinrooi start verkoop bouwplaatsen in Molenbeersel

Kinrooi start verkoop bouwplaatsen in Molenbeersel

De gemeenteraad van Kinrooi heeft op maandag 3 september de prijzen (120 € per m²) goedgekeurd voor de gemeentelijke bouwplaatsen die vanaf 5 september te koop worden aangeboden in een nieuwe verkaveling in Molenbeersel. Tijdens de raad van[…]

07/09/2018
Gent keurt voorontwerp rup Groen goed

Gent keurt voorontwerp rup Groen goed

Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op, het rup Groen. Dit rup wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken[…]

20/07/2018 |