Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke Ordening

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte van 4 hectare,[…]

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

18/05/2022 |
Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

De Brusselse regering heeft het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. De bedoeling van dit stadsproject is de herinrichting van de E411 tot een stadsboulevard. Die ingreep moet komaf maken met[…]

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Begin 2021 startte Labo Ruimte het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen en het verband met ruimte, in kaart en[…]

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgesteld. Het schepencollege legt de definitieve[…]

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

Dertien partijen hebben elkaar gevonden in het baanbrekende verbond voor de toekomst en de leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders van Linkerscheldeoever. Het akkoord maakt de weg vrij voor de verdere[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
'Bouwshift kost in Kortrijk minstens 70 miljoen €'

'Bouwshift kost in Kortrijk minstens 70 miljoen €'

Kortrijk heeft de ambitie om de bouwshift in de praktijk te brengen. “Bij het begin van deze legislatuur werd daarom een lokaal bouwshiftfonds van 5 miljoen € gebudgetteerd om prioritaire gronden te verwerven of te herbestemmen om ze zo te[…]

17/03/2022 | Kortrijk
Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de betonstop, die deze legislatuur werd omgedoopt tot bouwshift. De sector reageert verdeeld. Davy Demuynck, de CEO van ION, één van de grootste projectontwikkelaars in het land, stelt dat wonen[…]

25/02/2022 | VCBBetonstop
Bouwsector reageert op plannen voor fonds bouwshift

Bouwsector reageert op plannen voor fonds bouwshift

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers stelt voor om een fonds op te zetten voor de bouwshift, die vroeger betonstop werd genoemd. Het is de eerste keer dat een concreet voorstel wordt gedaan om de bouwshift te financieren. Volgens[…]

11/02/2022 | Confederatie BouwBetonstop
Antwerpen: rup Havanasite zit in laatste rechte lijn

Antwerpen: rup Havanasite zit in laatste rechte lijn

De stad Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van de stad. Om de bouw van een centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten te realiseren, moest het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (rup)[…]

08/02/2022 | AntwerpenRUP