Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke Ordening

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. Overheden die[…]

01/12/2022
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

De stad Antwerpen plant een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever. Het voorontwerp van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever is nu klaar, net als het voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase van[…]

15/11/2022 | Ontwerp
Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Naar aanleiding van nieuwe data van Statbel voor heel België berichten media dat het bodemgebruik voor wonen in ons land is toegenomen van 8,7% in 2015 tot 9% van de totale oppervlakte in 2020. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat het bijkomend[…]

15/09/2022 | Embuild
Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

De stad Geel is niet akkoord met de beslissing van de provincie Antwerpen om een vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van verkaveling Manheuvels in Geel-Bel. Het grote verkavelingsproject met veertig extra loten past volgens het[…]

02/09/2022
Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

De Brusselse regering keurde de eerste versie goed van Good Living, de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Die bevat de regels waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen.[…]

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte van 4 hectare,[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

18/05/2022 |
Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

De Brusselse regering heeft het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. De bedoeling van dit stadsproject is de herinrichting van de E411 tot een stadsboulevard. Die ingreep moet komaf maken met[…]

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Begin 2021 startte Labo Ruimte het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen en het verband met ruimte, in kaart en[…]

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgesteld. Het schepencollege legt de definitieve[…]