Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projecten - Page 91

Dubbele beweegbare brug is primeur

Dubbele beweegbare brug is primeur

Aanleg A11 zit op schema De werken aan de A11 hebben inmiddels al driekwart van hun weg afgelegd. Deze nieuwe 12 km lange autosnelweg zal het havenverkeer scheiden van het lokale verkeer. De dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal, de[…]

23/11/2016 |

Brussels Airport wil fors uitbreiden

Brussels Airport heeft forse uitbreidingsplannen. Tegen 2040 moet de startbaan 25L worden verlengd, zijn twee nieuwe pieren nodig en wordt een bijkomend bedrijventerrein met een nieuwe rechtstreekse toegang tot de E40 ontwikkeld. Met de bouw van[…]

23/11/2016 | Vlaanderen
Aquafin heeft nog pak aanbestedingen

Aquafin heeft nog pak aanbestedingen

Aquafin zal in de loop van de volgende weken nog een aanzienlijk aantal projecten op de markt brengen. De aanbestedingen van deze projecten zullen gespreid worden over de maanden december en januari (buiten de bouwvakantie). Deze lijst met een[…]

18/11/2016 | Aanbestedingen
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Kinrooise wijk Zielderveld investeert in levenslang wonen

Kinrooise wijk Zielderveld investeert in levenslang wonen

De Maaseikse woonmaatschappij Ons Dak investeert de volgende jaren sterk in de wijk Zielderveld in Kinrooi. In overleg met de gemeente bouwt ze 18 nieuwe appartementen die volledig inspelen op de nood aan levenslang wonen. Zeven nieuwe[…]

18/11/2016 |
Zorro herleeft in Mechelen

Zorro herleeft in Mechelen

Een hoogwaardige, duurzame stadswijk voor 300 gezinnen met een centraal buurtpark van 5.000 m² en een autovrij binnengebied. Dat is Zorro, de nieuwe ontwikkeling op de terreinen van de voormalige vatenfabriek van Comet tussen de Koningin[…]

09/11/2016
Leuven vernieuwt Alfons Smetsplein

Leuven vernieuwt Alfons Smetsplein

De landschapsarchitecten van urbanismebureau Omgeving uit Berchem hebben de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe Alfons Smetsplein gewonnen. In het voorstel van Omgeving verdwijnt 30% van de aanwezige verharding om ruimte te maken voor brede[…]

Koninklijke Muntschouwburg krijgt tunnelverbinding

Koninklijke Muntschouwburg krijgt tunnelverbinding

De renovatiewerken in de ateliers van De Munt die Beliris laat uitvoeren, omvatten vooral maatregelen die het gebouw energiezuiniger maken en het comfort van het personeel verhogen. Om de werking van het theater te verbeteren, zal ook nog een[…]

04/11/2016 |
Restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel blijft aanslepen

Restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel blijft aanslepen

De vzw Conservamus voert actie tegen de verschillende regeringen die blijven talmen met de restauratie van het Koninklijk Conservatorium aan de Regentschapsstraat in Brussel. De federale staat is eigenaar van het gebouw, de Vlaamse en de Franse[…]

04/11/2016

Brugse voorgevels kunnen beter geïsoleerd worden

Ook in Brugge wordt regelmatig de vraag gesteld om gevels te isoleren in functie van een rationeler energieverbruik. Indien de voorgevel dan samenviel met de rooilijn overschreed men het openbaar domein. Op basis daarvan werden in Brugge[…]

Vlabo zoekt architecten en aannemers voor project in Peer

Vlabo zoekt architecten en aannemers voor project in Peer

De stad Peer en het AGB Peer willen een site aan de Baan naar Bree ontwikkelen tot een vernieuwend, duurzaam en betaalbaar woningbouwproject voor een gemengde bevolkingsgroep. De projectzone ligt in het binnengebied gevormd door de Baan naar[…]

28/10/2016