Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projecten - Page 110

Koninklijke Muntschouwburg krijgt tunnelverbinding

Koninklijke Muntschouwburg krijgt tunnelverbinding

De renovatiewerken in de ateliers van De Munt die Beliris laat uitvoeren, omvatten vooral maatregelen die het gebouw energiezuiniger maken en het comfort van het personeel verhogen. Om de werking van het theater te verbeteren, zal ook nog een[…]

04/11/2016 |
Restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel blijft aanslepen

Restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel blijft aanslepen

De vzw Conservamus voert actie tegen de verschillende regeringen die blijven talmen met de restauratie van het Koninklijk Conservatorium aan de Regentschapsstraat in Brussel. De federale staat is eigenaar van het gebouw, de Vlaamse en de Franse[…]

04/11/2016

Brugse voorgevels kunnen beter geïsoleerd worden

Ook in Brugge wordt regelmatig de vraag gesteld om gevels te isoleren in functie van een rationeler energieverbruik. Indien de voorgevel dan samenviel met de rooilijn overschreed men het openbaar domein. Op basis daarvan werden in Brugge[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Vlabo zoekt architecten en aannemers voor project in Peer

Vlabo zoekt architecten en aannemers voor project in Peer

De stad Peer en het AGB Peer willen een site aan de Baan naar Bree ontwikkelen tot een vernieuwend, duurzaam en betaalbaar woningbouwproject voor een gemengde bevolkingsgroep. De projectzone ligt in het binnengebied gevormd door de Baan naar[…]

28/10/2016

Agfa-site wordt woonproject

Een voormalig bedrijfsterrein van Agfa-Gevaert wordt herontwikkeld tot woonproject. De zone ligt deels in Edegem en deels in Mortsel en wordt omsloten door de Fort V-straat, de Jacob de Roorestraat, de Minervastraat en de Vredebaan.[…]

28/10/2016

Promotieopdracht justitiepaleis in Eupen

De federale ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister Jan Jambon, belast met de Regie der Gebouwen, om een promotieopdracht te gunnen voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen voor de fod Justitie, met[…]

28/10/2016
Centrum Lanaken krijgt make-over

Centrum Lanaken krijgt make-over

Het centrum van Lanaken krijgt een facelift. Méér groen en een prominente plaats voor de zwakke weggebruiker zijn daarbij de belangrijkste pijlers, zonder dat de auto achteruit gesteld wordt. De gemeenteraad keurde zopas een investering van[…]

Restauratie kasteel D'Aertrycke op stapel

Restauratie kasteel D'Aertrycke op stapel

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs een veiligheidscoördinator en ontwerper, architectenbureau LMS Vermeersch uit Brugge, aangesteld voor de restauratie van de gevels en daken van het kasteel d'Aertrycke in Torhout[…]

28/10/2016 |
?Bomen zijn hefboom in duurzaamheidsverhaal'

?Bomen zijn hefboom in duurzaamheidsverhaal'

Op de recente Nationale Bomendag, georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), Kubieke Ruimte en het Kenniscentrum Tuin tijdens GreenExpo, vormden groeikansen voor bomen in een stedelijke omgeving het[…]

Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen

Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen Architect: META architectuurbureau Hoofdaannemer: thv Atro CFE Studies stabiliteit, technieken, akoestiek en epb-verslaggeving: Tractebel Samenwerking: Storimans Wijffels Architecten Landschapsontwerp: Urban[…]