Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Openbare Ruimte & Infrastructuur - Page 10

Studie gepland voor toegang tot wetenschapspark Leuven Noord

Studie gepland voor toegang tot wetenschapspark Leuven Noord

De stad Leuven wil in samenwerking met de KU Leuven en de NMBS de site Leuven Noord ontwikkelen. Dat terrein bestaat uit het spoorwegplateau tussen de Eenmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314. Het[…]

25/04/2022 |
Werken aan Grote Steunbeer in Diest worden heropgestart

Werken aan Grote Steunbeer in Diest worden heropgestart

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begon vorige zomer met werken aan de oude Demerstuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. De stuw wordt volledig vernieuwd om het waterpeil van de Demer te kunnen sturen en de échte Demer weer door[…]

Vlaamse regering zoekt uit of bouwwerf Oosterweel kan herstarten

Vlaamse regering zoekt uit of bouwwerf Oosterweel kan herstarten

Nadat de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen door de Raad van State voor de tweede keer werden stilgelegd, volgen de eerste reacties. Bouwheer Lantis reageert erg teleurgesteld. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever vreest dat het[…]

22/04/2022 | Actueelgrondverzet
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Ghongha brengt stilte en innerlijke rust

Ghongha brengt stilte en innerlijke rust

Een gigantisch slakkenhuis als stiltecocon voor scholen, ziekenhuizen, bedrijven, parken en wandelroutes, … Dat is het idee van Tommy Browaeys dat steeds vaker opgepikt wordt. Inmiddels zijn de eerste exemplaren geplaatst, langs een wandelpad in[…]

20/04/2022
AI en circulariteit komen samen in ‘Smart Circular Bridge’

AI en circulariteit komen samen in ‘Smart Circular Bridge’

In het Nederlandse Almere wordt binnenkort een slimme circulaire brug op basis van vlas ingehuldigd. Daarna volgen nog twee gelijkaardige exemplaren in Duitsland en Nederland. Deze hightech bruggen maken deel uit van het EU-project ‘Smart[…]

20/04/2022 | Brug
Studie voor ondertunneling Gent Dampoort

Studie voor ondertunneling Gent Dampoort

De Werkvennootschap heeft het ingenieursbureau Sweco aangesteld voor de studie en het ontwerp van de ondertunneling van Gent Dampoort, met inbegrip van de herinrichting van de stationsomgeving, de verlenging van tramlijn 4, de aanleg van de[…]

20/04/2022 |
Chicago transformeert rivierkade tot recreatieve ruimte

Chicago transformeert rivierkade tot recreatieve ruimte

Zoals vele industriële steden over de hele wereld, die ooit hun fabrieken vestigden langs het water, is na het vertrekken van de vervuilende industrie ruimte ontstaan voor een nieuwe invulling. In de Amerikaanse stad Chicago wordt de oostelijke[…]

15/04/2022 | straatmeubilair
Online tool informeert over inname van open ruimte

Online tool informeert over inname van open ruimte

De Vlaamse provincies lanceren een nieuw rapport met cijfers over het gebruik van de ruimte via de online tool provincies.incijfers.be. Iedereen kan er informatie over open ruimte en ruimtebeslag, (toegankelijke) groene ruimte, bebouwingsgraad,[…]

13/04/2022 | Steden en Gemeenten
Definitief ontwerp voor Antwerpse Scheldekaaien Nieuw Zuid

Definitief ontwerp voor Antwerpse Scheldekaaien Nieuw Zuid

Het definitieve ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het openbaar domein naast de Schelde wordt daar ingericht als een park van 5,5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen[…]

11/04/2022 |
Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgesteld. Het schepencollege legt de definitieve[…]

05/04/2022 | Ruimtelijke Ordening