Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu - Page 84

Nieuwe energiebrochure stoomtoepassingen

In tal van industriële en dienstensectoren wordt stoom nog steeds gebruikt als warmtedrager voor diverse processen, zoals de mechanische aandrijving van ventilatoren of de elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling (wkk). Bij[…]

05/08/2016
Nieuw Europees project mikt op hergebruik baggerspecie

Nieuw Europees project mikt op hergebruik baggerspecie

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) gaat op zoek naar nieuwe oplossingen om baggerspecie die ontstaat bij het onderhoud van waterwegen en havens een tweede leven te geven. Hiervoor wordt samengewerkt met partners uit Nederland, Frankrijk en het[…]

29/07/2016
Leo Van Broeck is nieuwe Vlaamse bouwmeester

Leo Van Broeck is nieuwe Vlaamse bouwmeester

De Vlaamse regering heeft Leo Van Broeck aangesteld als nieuwe bouwmeester voor de komende vier jaar. Hij neemt zijn functie op vanaf 1 september. Leo Van Broeck is medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Hij[…]

29/07/2016
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Oplossing in zicht voor verwijdering asbest

Oplossing in zicht voor verwijdering asbest

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is een oplossing in zicht voor het asbestprobleem, dat zopas nog in de media opnieuw ter sprake is gekomen. Op 23 februari 2017 treedt immers de omgevingsvergunning in werking en bij de indiening van[…]

29/04/2016

Maatregelen tegen wateroverlast in Merchtem, Asse en Opwijk

De provincie Vlaams-Brabant stelt een aannemer aan om in Merchtem een bestaand overstromingsgebied uit te breiden en een bijkomend overstromingsgebied aan te leggen. Enkele jaren geleden heeft de provincie drie overstromingsgebieden ingericht[…]

29/04/2016

Start installatie erosiebescherming Nobelwind

De eerste werken voor de installatie van de erosiebescherming rond de funderingen van het Nobelwindproject zijn zopas begonnen. De offshorewerkzaamheden hebben tot doel erosie rond de funderingspalen van de turbines te voorkomen en de zeekabels[…]

29/04/2016

Warmte uit rioolwater goed voor klimaat en portefeuille

De stad Leuven en sociale huisvestingsmaatschappij (shm) Dijledal begonnen anderhalf jaar geleden in samenwerking met Vlario en Clean Energy Invest een uniek project in België, waarbij energie wordt onttrokken uit rioleringswater. Het project[…]

22/04/2016
Nieuwe woning bouwen zonder hernieuwbare energie is vaak onmogelijk

Nieuwe woning bouwen zonder hernieuwbare energie is vaak onmogelijk

De epb-normen voor een nieuwbouwwoning werden begin dit jaar aanzienlijk verstrengd. Het energiepeil zakte van E60 naar E50 met een verplicht aandeel hernieuwbare energie. Wie niet kiest voor een hernieuwbare energietechniek krijgt het nog[…]

22/04/2016

App ontdekt gloeilampen doorheen muren

Met de app 'PeerView' is het mogelijk om dwars door muren heen brandende gloeilampen te signaleren. De gloeilampenscanner maakt gebruik van infraroodtechniek. Het systeem wordt al langer toegepast, onder meer door de politie die de technologie[…]

22/04/2016

Investeringsbudget waterzuiverings­infrastructuur vastgesteld

De Vlaamse regering beslist het investeringsbudget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur voor het programmajaar 2017 vast te stellen op 230 miljoen ', waarvan 130 miljoen ' in het kader van het lokaal pact met de[…]

22/04/2016