Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu - Page 70

TNAV-workshop & Vlario Contactdag

Op de TNAV-workshop kwamen zowel innovaties als testcases voor water in industrie en bouw aan bod. Zo was er de Alpro-gevalstudie. Dit bedrijf optimaliseert waterzuivering via 'real time control'. Kwamen ook aan bod: duurzaam hergebruik van[…]

09/01/2015
Warmtekrachtkoppeling voor Jubelparksite

Warmtekrachtkoppeling voor Jubelparksite

De site van het Jubelpark groepeert verschillende historische gebouwen, waaronder het Jubelparkmuseum, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Autoworld en het Legermuseum die vanuit een centrale stookplaats worden verwarmd. Het[…]

09/01/2015