Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu - Page 67

Test met mini-geluidsschermen  langs Nederlandse spoorweg

Test met mini-geluidsschermen langs Nederlandse spoorweg

De Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail heeft in Hilversum de eerste ‘minigeluidsschermen’ langs het spoor aangelegd. Het gaat om lage schermen van ongeveer 75 cm hoog die het spoorgeluid tegengaan, maar het uitzicht niet hinderen. Toch hebben[…]

30/09/2017
Bedrijven betalen gros vernieuwde energieheffing

Bedrijven betalen gros vernieuwde energieheffing

De alternatieve regeling voor de energieheffing die de Vlaamse regering aankondigde tijdens haar Septemberverklaring zorgt er op korte termijn voor dat de structurele tekorten uit het verleden grotendeels worden weggewerkt, maar een coherente[…]

28/09/2017
27% sociale woningen is niet energiezuinig

27% sociale woningen is niet energiezuinig

Het aantal Vlaamse sociale huurwoningen met één of meer knelpunten inzake energiezuinigheid daalde van bijna de helft van het sociaal huurpatrimonium (48,2%) in 2010 tot nog iets meer dan één vierde (27%) in 2016. Vlaanderen heeft het[…]

27/09/2017 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Geothermie bespaart evenveel CO2 als 20.000 km per jaar met de wagen

Geothermie, de verwarming van een woning door gebruik te maken van aardwarmte, biedt grote kansen om het energieverbruik van landelijke woningen te doen krimpen. Om geothermie te kunnen toepassen is echter wel wat ruimte nodig. Een geothermische[…]

25/09/2017 |
Eneco controleert zonne-installaties met drones

Eneco controleert zonne-installaties met drones

Energieproducent Eneco zet voortaan drones in om de werking van zijn zonne-installaties te controleren. Eneco is de eerste energieleverancier in België die gebruik maakt van deze kleine onbemande vliegende toestellen. Het bedrijf werkt hiervoor[…]

09/09/2017
NEN 2767?

NEN 2767?

NEN 2767 is een Nederlandse norm die een methode aanreikt waarmee de gebouwschil en de installaties van een gebouw objectief en uniform beoordeeld kunnen worden. M.a.w. twee inspecteurs met een goede kennis van de norm moeten een willekeurig[…]

06/09/2017 | Onderhoud
TETRA-project LCC Ecotoop wil onderhouds- en renovatietools ontwikkelen voor VME’s

TETRA-project LCC Ecotoop wil onderhouds- en renovatietools ontwikkelen voor VME’s

Opeenvolgende overheden hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor wonen, voor stedenbouw en verdichting, voor de renovatie van het bestaande verouderde patrimonium, en zeker voor het energiegebruik in Vlaanderen. De afweging tussen[…]

06/09/2017 | Onderhoud
Systematisch onderhoud van gebouwen blijft nog te vaak onderbelicht

Systematisch onderhoud van gebouwen blijft nog te vaak onderbelicht

Een gebouw dat goed onderhouden wordt, is een gebouw waarvan de onderhoudskosten geoptimaliseerd zijn, waar het comfort van de gebruikers gegarandeerd is en waarvan de waarde zolang mogelijk op het gewenste niveau blijft. Door slijtage en[…]

06/09/2017 | Onderhoud
Al ingeschreven voor de Sustainable Building Academy (Gent Expo, 28/9)?

Al ingeschreven voor de Sustainable Building Academy (Gent Expo, 28/9)?

Bent u al ingeschreven voor de Sustainable Building Academy? Sustainable Building Academy (SBA) is hèt vak- en netwerkevenement voor integraal duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen. Het kijkt verder dan energie alleen en zoekt[…]

06/09/2017 | Onderhoud
Gerichte opleidingen voor gebouwbeheer

Gerichte opleidingen voor gebouwbeheer

Heel wat gebouwbeheerders, en zeker gebouwbeheerders die werken voor organisaties waarvoor het patrimonium een middel en geen doel is, volgen vrij weinig bijkomende opleidingen. Hun werkgevers willen niet altijd investeren in de soms dure[…]

06/09/2017 | Onderhoud