Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie[…]

05/08/2022 |
Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

De afvalverwerkingsinstallatie van Indaver nv in Antwerpen kreeg eind juni door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir strikte lozingsnormen opgelegd. Concreet werden de lozingsnormen voor PFOS zestig keer strenger, voor PFBS zelfs tweehonderd[…]

03/08/2022 |
Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Wie een woning grondig renoveert, zal vanaf volgend jaar een regenwaterput moeten plaatsen. Vlaanderen verplicht de maatregel ook voor wie een stuk laat bijbouwen of werken laat uitvoeren aan de afval- en regenwatervoorzieningen. Tot nu toe[…]

03/08/2022 | Wetgeving
Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van de weg[…]

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

Het Blue Deal-plan moet Vlaanderen weerbaar maken tegen droogte en waterschaarste door investeringen in meer ruimte voor water en circulair watergebruik en het beter voorbereiden op periodes van droogte. De nieuwe website bluedeal.vlaanderen[…]

29/07/2022 | Blue Deal
Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

De Vlaamse regering zal de komende jaren tot 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties die overgesubsidieerd werden door beslissingen uit het verleden en bijgevolg al zeer goed[…]

29/07/2022 | Vlaamse RegeringWetgeving
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Op het Arcadis Ost 1 offshore windturbinepark van Parkwind in de Baltische Zee, voor de kust van Rügen in Duitsland, installeerde DEME Offshore de laatste XXL monopijler. De 28 monopijlers zijn de grootste funderingen die ooit werden[…]

28/07/2022 | windenergieInfrastructuur
Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

De Vlaamse regering wil oversubsidiëring voorkomen van technologieën zoals biomassa-, biogas en fossiele warmtekrachtinstallaties. Daarom wordt de toegekende steun voortaan jaarlijks geactualiseerd. Door de hoge elektriciteitsprijzen halen de[…]

27/07/2022 | Vlaamse Regering
Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens en de druk op het wegennet verlichten is de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of[…]

26/07/2022 | Transport
Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

De federale regering en Engie hebben een principeakkoord bereikt over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Beide partijen engageren zich om de onderhandelingen over de verlenging van de reactoren dit najaar voort te[…]