Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Milieu

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Het spaak lopen van onze vergunningverlening bewijst dat de Europese uitdagingen voor energie, klimaat en biodiversiteit steeds meer botsen. Vooral projecten rond duurzame energie dreigen niet tijdig gerealiseerd te worden. Het bouwen zelf kan[…]

23/11/2022 | Projectenoverheid
Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Leuvense Materialenbank recupereert 100 ton bouwmaterialen

Leuvense Materialenbank recupereert 100 ton bouwmaterialen

De Materialenbank, een initiatief van de stad Leuven en Atelier Circulern verkoopt gerecupereerde bouwmaterialen. In het eerste jaar na de oprichting in 2021 werd ongeveer 40 ton bouwmaterialen gerecupereerd en dit jaar is ze goed op weg om de[…]

21/11/2022 | Recyclage
Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

21/11/2022 | Bedrijfswagens
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen

Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen

Indaver is gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recycleren van end-of-life kunststoffen tot waardevolle basischemicaliën voor de industrie. Deze Plastics2Chemicals-installatie zal jaarlijks circa 65.000 ton plastic recycleren[…]

21/11/2022 |
IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland, investeert 27 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van haar warmtenet, dat woningen, bedrijven en openbare instellingen[…]

18/11/2022 | Projecten
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

De Vlaamse regering investeert 11,29 miljoen euro in vijf bedrijfsprocessen die in de toekomst gezuiverd rioolwater zullen gebruiken als waterbron voor proces- of drinkwater. Dat gebeurt samen met Aquafin, de uitbater van de Vlaamse[…]

09/11/2022 | waterzuivering
Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Het multitechnische bedrijf SPIE Belgium mag 252 extra laders leveren voor de vloot van elektrische bussen en e-hybrides van de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn. Vorig jaar sloot de vervoersmaatschappij een raamovereenkomst met[…]

08/11/2022 |