Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 9

Wie staat er in voor de kwaliteitscontrole'

Soms wordt in het bestek gevraagd om op te geven welke firma of organisatie instaat voor de kwaliteitscontrole. In dat geval is het niet alleen zaak om te vermelden wie dat is, maar ook te kijken wat de aanbestedende overheid veronderstelt dat[…]

26/06/2015

Verantwoording van abnormale prijzen

In onze rubriek van 17 april hadden wij het over offertes met abnormale prijzen en zagen we dat dergelijke offertes, na ondervraging van de inschrijver en onderzoek door de aanbestedende overheid, met een absolute onregelmatigheid worden[…]

12/06/2015
Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Een inschrijver had zijn offerte elektronisch ingediend. Nadien voegde hij een nieuwe versie van de inventaris toe en verwijderde hij de oude versie. Een en ander gebeurde echter luttele seconden na het openen van de zitting. De aanbestedende[…]

29/05/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet. De kans is immers[…]

29/05/2015

Hoe zit het met de 'timing''

Voor vennootschappen wier boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, moet het bijgaande tijdsschema gevolgd worden. Voor de bijzondere reserve van het boekjaar 2012 heeft u m.a.w. nog tijd tot 30.11.2015 om de 10%-aanslag te betalen en tot[…]

29/05/2015

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in[…]

08/05/2015

Prijsverantwoording ontoereikend, offerte toch niet geweerd

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: een aanbestedende overheid die een prijsverantwoording vraagt, tot de conclusie komt dat de gegeven uitleg ontoereikend is maar de offerte toch niet weert. Het kan echter wel degelijk wettelijk verantwoord[…]

08/05/2015

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en[…]

08/05/2015

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte. De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet.[…]

08/05/2015

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de[…]

08/05/2015