Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 6

Wie schrijft, die blijft

In het overheidsopdrachtenrecht kan de opdrachtnemer in bepaalde gevallen een termijnverlenging, een herziening van de opdracht of een schadevergoeding aanvragen. Hiertoe moet hij wel een aantal formaliteiten vervullen, en dit binnen bepaalde[…]

31/07/2015
ATO zoekt met de loep

ATO zoekt met de loep

ATO, d.i. de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, doet zijn werk grondig. In een bepaalde zaak viel men erover dat een inschrijver in zijn offerte een uurtarief van[…]

26/06/2015

Aanpassingen aan bestek suggereren, wat zijn de regels'

Artikel 83 §2, 2° kb van 15 juli 2011 'plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren' bepaalt dat een inschrijver, rekening houdend met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke vaststellingen, verbeteringen doorvoert voor de[…]

26/06/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Vraag om bijkomende info, hoe ver gaat u in uw verduidelijking'

Soms voelt een overheid zich geroepen om bijkomende informatie te vragen zodat ze beter kan inschatten wat de offerte van een inschrijver juist behelst. De vraag is dan hoever de bevraagde inschrijver dan kan/mag gaan in het geven van[…]

26/06/2015

Wie staat er in voor de kwaliteitscontrole'

Soms wordt in het bestek gevraagd om op te geven welke firma of organisatie instaat voor de kwaliteitscontrole. In dat geval is het niet alleen zaak om te vermelden wie dat is, maar ook te kijken wat de aanbestedende overheid veronderstelt dat[…]

26/06/2015

Verantwoording van abnormale prijzen

In onze rubriek van 17 april hadden wij het over offertes met abnormale prijzen en zagen we dat dergelijke offertes, na ondervraging van de inschrijver en onderzoek door de aanbestedende overheid, met een absolute onregelmatigheid worden[…]

12/06/2015
Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Een inschrijver had zijn offerte elektronisch ingediend. Nadien voegde hij een nieuwe versie van de inventaris toe en verwijderde hij de oude versie. Een en ander gebeurde echter luttele seconden na het openen van de zitting. De aanbestedende[…]

29/05/2015

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet. De kans is immers[…]

29/05/2015

Hoe zit het met de 'timing''

Voor vennootschappen wier boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, moet het bijgaande tijdsschema gevolgd worden. Voor de bijzondere reserve van het boekjaar 2012 heeft u m.a.w. nog tijd tot 30.11.2015 om de 10%-aanslag te betalen en tot[…]

29/05/2015

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in[…]

08/05/2015