Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 5

Motivering van de gunningsbeslissing

Motivering van de gunningsbeslissing

Onze trouwe lezers zijn ervan op de hoogte dat de gunnningsbeslissing, waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen inschrijver aanduidt als meest voordelige inschrijver, zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Dat is ook het geval wanneer[…]

23/10/2015

Gekozen inschrijver heeft niet de wettelijk vereiste vergunning

Bij een bepaalde overheidsopdracht mochten de dienstprestaties maar worden uitgevoerd mits een wettelijk vereiste vergunning. Die verplichting stond in een wet die gold als 'van openbare orde', d.w.z. dat die automatisch van toepassing is en dat[…]

25/09/2015

Overheid hield voor één post geen rekening met ingediende prijzen

Het bestek van de aanbestedende overheid bevatte verschillende posten. Van één post daarvan wist de overheid echter dat die finaal niet zou uitgevoerd worden, want verboden door de verkavelingsvoorwaarden. Bij de beoordeling van de offertes[…]

25/09/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Prijsverantwoording niet aanvaard, offerte automatisch nietig'

Een aanbestedende overheid vroeg een prijsverantwoording omdat ze er tijdens een prijsonderzoek op uitgekomen was dat bepaalde prijzen mogelijk abnormaal waren. De vraag is wat de gevolgen zijn als die overheid nadien de prijsverantwoording niet[…]

25/09/2015

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was. Voor[…]

25/09/2015
Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Een eerste vraag is wanneer de schuldvordering mag ingediend worden. De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij ineens na de volledige uitvoering ervan, hetzij met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de[…]

28/08/2015
Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Een attest te ver … ' In een vorige juridische kroniek (Bouwkroniek van 17 december 2010) hebben wij er reeds op gewezen dat een inschrijver zich kan beroepen op de draagkracht van andere entiteiten teneinde te voldoen aan de in de[…]

21/08/2015

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers[…]

21/08/2015

Uw vraag bleef onbeantwoord

Nog in hetzelfde dossier voelde de inschrijver zich tekort gedaan omdat zij leemtes en onduidelijkheden had vastgesteld, hieromtrent vragen had gesteld maar die onbeantwoord bleven. Allemaal goed en wel, zo oordeelden de rechters, van belang is[…]

21/08/2015
U heeft net uw offerte ingediend' hét moment om er tussenuit te trekken'

U heeft net uw offerte ingediend' hét moment om er tussenuit te trekken'

U diende zonet uw offerte in bij de aanbestedende overheid en wil enkele dagen, misschien zelfs weken, op rust komen. Is dat verstandig' De aanbestedende overheid zou u wel eens kunnen contacteren in de komende dagen; u bent dus maar beter[…]

14/08/2015