Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 12

Nek aan nek, maar net verloren

Bij heel wat aanbestedingen blijkt het vaak een nek aan nek-race te zijn tussen een beperkt aantal inschrijvers. Als in zo'n geval bv. de motivatie van de puntentoekenning zwak uitvalt, is het vaak de moeite om er een zaak van te maken. De kans[…]

06/03/2015

In snelheid gepakt

Een overheid beslist in zee te gaan met X, weliswaar onder opschortende voorwaarde dat er een bepaalde overdracht van activa gebeurt. De opschortende voorwaarde wordt kort nadien effectief voldaan. De overeenkomst wordt daardoor een feit, alsook[…]

06/03/2015
Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Dividend uitkeren of inkoop eigen aandelen'

Uw vennootschap kan reserves aan u uitkeren via een gewoon dividend, maar, in een bvba of nv, ook via een inkoop van eigen aandelen. Welk nut heeft zo'n inkoop eigenlijk nog, want de roerende voorheffing daarop is toch ook 25%' Reden 1:[…]

06/03/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Kan men afwijken van de Algemene Uitvoeringsregels'

Kan men afwijken van de Algemene Uitvoeringsregels'

Voor de uitvoering van een opdracht voor werken moeten plannen, een bestek en meer algemeen, een reeks opdrachtdocumenten opgemaakt worden. In deze documenten moet uiteraard de reglementering voor overheidsopdrachten geëerbiedigd worden, al is[…]

20/02/2015
Uw prijs verantwoorden met offertes onderaannemers'

Uw prijs verantwoorden met offertes onderaannemers'

Beslist een overheid een opdracht te plaatsen bij aanbesteding, dan moet die opdracht gegund worden aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende. De aanbestedende overheid moet de ingediende offertes in ieder geval aan een[…]

30/01/2015

Offerte toespitsen op eisen in bestek

Een inschrijver die naast een opdracht met betrekking tot het uitvoeren van een implementatie van een in hoofdzaak visualisatiesoftware, meende dat hij ten onrechte lage scores kreeg op het gunningscriterium kwaliteit. Had de overheid om[…]

30/01/2015

Hoger voorschot op uw groepsverzekering

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels inzake extralegale pensioenen enigszins gewijzigd. Welke invloed heeft dat op het voorschot dat u kunt opnemen op uw pensioenkapitaal voor de aankoop of (ver)bouw(ing) van een onroerend goed' Zoals u wellicht[…]

30/01/2015

Kiest men vrij zijn onderaannemers'

Ook inzake overheidsopdrachten heeft een opdrachtnemer de vrije keuze van zijn onderaannemers. Soms wordt die keuze wel een beetje beperkt, of wordt de opdrachtnemer een bepaalde onderaannemer opgelegd. In elk geval blijft de hoofdaannemer[…]

23/01/2015