Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 11

Rijbewijs C, met code 95'

Wie na 9 september 2016 met een vrachtwagen rondrijdt, moet in principe beschikken over een code 95 op zijn rijbewijs C. Vóór die datum moet een rijbewijs behaald vóór 10 september 2009 vernieuwd zijn. Om er een code 95 op te krijgen, moet door[…]

08/05/2015
Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Door nu 10% belasting te betalen, kunt u later de zgn. liquidatiereserve als dividend tegen een lagere roerende voorheffing (rv) laten uitkeren en als liquidatiebonus zelfs zonder rv. Dat klinkt heel goed, maar er zijn ook kanttekeningen. Een[…]

08/05/2015
Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offertes wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve nietigheid. Wanneer een offerte behept is met een wezenlijke onregelmatigheid, dan wordt deze gesanctioneerd door een absolute[…]

17/04/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

De aangekondigde beoordelingsmethodiek niet gevolgd

Een aanbestedende overheid is in principe niet verplicht om in de aankondiging en/of het bestek te vermelden volgens welke regels ze de ingediende offertes zal beoordelen, ze is m.a.w. vrij om achteraf te kiezen welke methode haar het meest[…]

10/04/2015

Referenties, waar kunnen en moeten die op slaan'

Als een aanbestedende overheid referenties vraagt, moeten die slaan op het voorwerp van de aan te besteden werken. Als uw concurrent bv. alleen kan verwijzen naar werken die slaan op wegverlichting, verlichte signalisatie en/of elektrische en[…]

10/04/2015

Niet afwijken van opgelegd model

In het bestek van een openbare aanbesteding werd aangegeven dat de samenvattende meetstaat moest worden opgesteld volgens een bepaald model, als bijlage bij het bijzonder lastenboek gevoegd. Een van de inschrijvers voegde in die meetstaat een[…]

10/04/2015
Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Heeft u in 2012 of 2013 bij de omzetting van de aandelen aan toonder van uw nv of comm.va een omzettingstaks betaald, dan kunt u die nu terugvorderen. Het Grondwettelijk Hof kwam immers op 5 februari met goed nieuws! Sinds 1 januari 2008 geldt[…]

10/04/2015

Verbetering hoeveelheden van meetstaat

Het is onze lezers ongetwijfeld goed bekend dat de inschrijvers, wanneer zij een offerte opmaken in het kader van een aanbesteding of een offerteaanvraag, de forfaitaire en de vermoedelijke hoeveelheden van de meetstaat moeten controleren en[…]

20/03/2015

Interpretatieprobleem, zo blijkt tijdens de onderhandelingen

In het kader van voornoemde onderhandelingsprocedure met bekendmaking inzake een dienstenopdracht stelde zich nog een ander juridisch probleem. In het kader van die gunningsprocedure was voorzien dat de overheid in eerste instantie op basis van[…]

06/03/2015
Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Dienstencontract: ingetekend met realistische prijs'

Een overheid besliste via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een dienstenopdracht in de nutssectoren te gunnen, nl. voor de minnelijke invordering van onbetaalde facturen. Een inschrijver die naast de opdracht greep, vond het niet[…]

06/03/2015