Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 10

Uw prijs verantwoorden met offertes onderaannemers'

Uw prijs verantwoorden met offertes onderaannemers'

Beslist een overheid een opdracht te plaatsen bij aanbesteding, dan moet die opdracht gegund worden aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende. De aanbestedende overheid moet de ingediende offertes in ieder geval aan een[…]

30/01/2015

Offerte toespitsen op eisen in bestek

Een inschrijver die naast een opdracht met betrekking tot het uitvoeren van een implementatie van een in hoofdzaak visualisatiesoftware, meende dat hij ten onrechte lage scores kreeg op het gunningscriterium kwaliteit. Had de overheid om[…]

30/01/2015

Hoger voorschot op uw groepsverzekering

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels inzake extralegale pensioenen enigszins gewijzigd. Welke invloed heeft dat op het voorschot dat u kunt opnemen op uw pensioenkapitaal voor de aankoop of (ver)bouw(ing) van een onroerend goed' Zoals u wellicht[…]

30/01/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Kiest men vrij zijn onderaannemers'

Ook inzake overheidsopdrachten heeft een opdrachtnemer de vrije keuze van zijn onderaannemers. Soms wordt die keuze wel een beetje beperkt, of wordt de opdrachtnemer een bepaalde onderaannemer opgelegd. In elk geval blijft de hoofdaannemer[…]

23/01/2015