Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Copro

Certificaten voor synthetisch pigmenteerbaar bindmiddel

Certificaten voor synthetisch pigmenteerbaar bindmiddel

Copro heeft zijn eerste certificaten uitgereikt voor synthetisch pigmenteerbaar bindmiddel aan Shell en Latexfalt. Dit bindmiddel is een belangrijk bestanddeel van gekleurde asfaltmengsels en heeft vele toepassingen zoals fietspaden,[…]

25/11/2018 | BENOR-certificatie
Copro reikt eerste koudasfalt-certificaat uit

Copro reikt eerste koudasfalt-certificaat uit

Copro heeft op 10 juli het eerste Copro-certificaat voor koudasfalt klasse A uitgereikt aan IKO uit Antwerpen. De Vlaamse overheid vroeg in 2011 aan Copro om een productcertificatie voor koudasfalt uit te werken. Dit met de bedoeling om een[…]

25/08/2018 |
Eerste thermische reiniging van teerhoudend asfalt onder Coproε-certificatie

Eerste thermische reiniging van teerhoudend asfalt onder Coproε-certificatie

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse overheid midden 2014 het plan opgevat om het teerprobleem definitief op te lossen door het volledig uit de keten te halen. Concreet gaat het dan om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen die[…]

De certificatie van wegenbeton

De certificatie van wegenbeton

De certificatie van bouwproducten door middel van vrijwillige keurmerken is reeds goed ingeburgerd. Voor talloze wegenbouwproducten (bitumineuze verhardingen, hydraulisch gebonden mengsels,…) bestaat al vele jaren een certificatiesysteem. De[…]