Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Betonstop

'Bouwshift kost in Kortrijk minstens 70 miljoen €'

'Bouwshift kost in Kortrijk minstens 70 miljoen €'

Kortrijk heeft de ambitie om de bouwshift in de praktijk te brengen. “Bij het begin van deze legislatuur werd daarom een lokaal bouwshiftfonds van 5 miljoen € gebudgetteerd om prioritaire gronden te verwerven of te herbestemmen om ze zo te[…]

17/03/2022 | Kortrijk
Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de betonstop, die deze legislatuur werd omgedoopt tot bouwshift. De sector reageert verdeeld. Davy Demuynck, de CEO van ION, één van de grootste projectontwikkelaars in het land, stelt dat wonen[…]

25/02/2022 | Ruimtelijke OrdeningVCB
Bouwsector reageert op plannen voor fonds bouwshift

Bouwsector reageert op plannen voor fonds bouwshift

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers stelt voor om een fonds op te zetten voor de bouwshift, die vroeger betonstop werd genoemd. Het is de eerste keer dat een concreet voorstel wordt gedaan om de bouwshift te financieren. Volgens[…]

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

“Het denk- en cijferwerk is klaar, nu moet de Vlaamse regering de bouwshift waarmaken”, verklaart de Bond Beter Leefmilieu naar aanleiding van het zopas gepubliceerde rapport van de ‘taskforce bouwshift’. “Al jaren worstelen opeenvolgende[…]

14/12/2021 | Ruimtelijke Ordening
Met de juiste bouwtechnieken kan je verdichten in watergevoelig gebied

Met de juiste bouwtechnieken kan je verdichten in watergevoelig gebied

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ligt meer dan 32.000 ha aan harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied. Dat is bijna 12% van de totale watergevoelige oppervlakte, die wordt geraamd wordt op ongeveer 277.000 ha. Het gaat om[…]

17/08/2021 | VCBActueel
Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

De voorbije weken werd verder gediscussieerd over de bouwshift, vooral dan over de cijfers van kleine en grote stukken grond. Gemeenten willen overbodige bouwgrond schrappen. Dat daarbij wordt gefocust op de grote gebieden lijkt de Vereniging[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

De woningprijzen in Vlaanderen blijven stijgen en het ziet ernaar uit dat dit de komende jaren zo zal blijven. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zorgt niet alleen de stijgende vraag voor prijsstijgingen, maar vormen ook de beperkingen[…]

17/04/2021 | VCB
Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Het Vlaamse parlement behandelt binnenkort het Instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nam eerder al een uitgebreid standpunt in over deze regelgeving. Zeker het voorstel om de[…]

16/04/2021 |
Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Een aantal organisaties publiceerden deze week een open brief over de voorziene schaderegeling voor de eigenaars van bouwgronden in het kader van de betonstop, vandaag bouwshift geheten. Voor hen valt of staat de bouwshift met deze[…]

31/03/2021 | VCB
Bouwshift dreigt onbetaalbaar te worden voor lokale besturen

Bouwshift dreigt onbetaalbaar te worden voor lokale besturen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vreest dat de bouwshift ook na de voorgestelde bijsturingen op Vlaams niveau aan het Instrumentendecreet niet of slechts zeer gedeeltelijk kan worden gerealiseerd. Steden en gemeenten krijgen[…]

15/12/2020 | Ruimtelijke OrdeningVVSG