Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ZWH sloopt en herbouwt sociale wijk De Knok

ZWH sloopt en herbouwt sociale wijk De Knok

De Kortrijkse Zuid-West-Vlaamse sociale Huisvestingsmaatschappij (ZWH) staat voor misschien wel de grootste opdracht in zijn geschiedenis: de sloop en heropbouw van de sociale wijk De Knok in Bissegem. De kostprijs van de eerste fase wordt geraamd op afgerond 5,5 miljoen '.

De Knok in Bissegem ligt ingesloten tussen de Kortrijksevoetweg, de Heulsestraat en de Schoonwaterstraat/spoorlijn. De sociale wijk van in totaal een 120-tal woningen krijgt na veertig jaar een facelift. De woningen van de tuinwijk van de toenmalige shm Leieland zijn uitgeleefd. De uitvoering van het project verloopt in voorlopig twee fasen. In de eerste fase worden 33 woningen rond de vijver in de wijk De Knok vervangen door 41 nieuwe wooneenheden. In een tweede fase worden in de zone tussen de 'vijverwoningen' en de Schoonwaterstraat 34 wooneenheden gesloopt en vervangen door zowat 50 woningen.

'De gevels en de balkons van de bestaande sociale woningen vertonen verschillende gebreken. De verwarming, de elektrische installaties, het sanitair, het glas van de ramen en de badkamers zijn aan vervanging toe. Sommige woningen hebben zelfs nog geen hemelwaterrecuperatie. De verwarmingsketels zijn oud en de isolatie ontoereikend. Een volledige renovatie zou financieel onverantwoord zijn en het beschikbare budget voor renovaties is maar heel beperkt. Daarom kozen we voor afbraak en heropbouw', vertelt directeur Dries Cuvelier van de ZWH.

Geen onteigeningen

Voor de eerste fase zijn geen onteigeningen nodig. Voor de tweede fase zijn een paar woningen geen eigendom meer van de shm. Directeur Cuvelier hoopt deze eigenaar-bewoners met enkele modelwoningen ervan te overtuigen vrijwillig mee te stappen in het verhaal. Voor derde en latere fases ligt het aandeel van eigenaars hoger.

De plannen werden getekend door architectenbureau Cnockaert uit Kortrijk. Die zette voor ZWH eerder reeds het masterplan voor de site TSA op papier. Voor de eerste fase van De Knok werden de schetsontwerpen reeds goedgekeurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de stad. Deze plannen moeten nog worden verfijnd en daarna vergund. Eind dit jaar zouden de woningen rond de vijver moeten gesloopt kunnen worden. De werken voor de nieuwbouw starten dan in de tweede helft van 2016.

'Dankzij de sloop en heropbouw konden we ook een aantal andere zaken meenemen: de oriëntatie van de woningen, de bezetting, de openbare ruimte en de vraag of een dergelijke klassieke tuinwijk met losstaande garages nog wel is wat de huurders vragen', stelt architect Filip Cnockaert.

In de eerste fase worden de woonblokken die kriskras rond de u-vormige vijver staan, gesloopt en vervangen door twaalf woonblokken van telkens drie wooneenheden die straks in een halve cirkel rond de vijver zullen staan, met veel kijkassen naar die publieke groene ruimte. Een beetje tegen de huidige trend in worden de binnenmuren en vloeren gerealiseerd in baksteen en wordt voor de gevels een lichtgekleurde betonsteen gebruikt.

Fietsenbergingen

De woonblokken krijgen drie bovengrondse bouwlagen. Elke wooneenheid krijgt een eigen ingang, zodat er geen gedeeld trappenhuis is. Liften zijn niet voorzien. Los van de woonblokken worden afzonderlijk fietsenbergingen geplaatst. Parkeren kan enkel op geconcentreerde parkeerstroken aan de rand van de site.

Nog in de eerste fase worden vijf rijwoningen gerealiseerd in de Spijkerstraat, aan de Schoonwaterstraat, als modelwoningen voor de tweede fase. Ook hier wordt de bewoning verdicht: drie woningen worden gesloopt en vervangen door vijf nieuwbouwwoningen. De heraanleg moet hier verschuivingen brengen in de bestaande rechtlijnigheid. De drie woningen in de Spijkerstraat worden gesloopt zodra de bouwwerken aan de vijver starten.

Huurders

Alle huurders van de te slopen woningen kunnen terecht in sociale huurwoningen van de ZWH in de Heulemeersen in Heule die tegen dan sleutelklaar zullen zijn. Als de nieuwe woningen op De Knok eind 2018 of begin 2019 klaar zijn, kunnen ze kiezen tussen een terugkeer naar De Knok of ' indien de bezetting rationeel is ' in de tijdelijke huurwoning te blijven. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten