Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zwevegem en Kortrijk laten samen zwembaden bouwen

Gerelateerde onderwerpen :

Zwevegem en Kortrijk laten samen zwembaden bouwen

De Zwevegemse gemeenteraad heeft op 26 mei na een uitvoerig debat het samenwerkingsakkoord met Kortrijk goedgekeurd voor de bouw van een zwembad in Zwevegem. De voltooiing van het zwembadcomplex staat voorlopig gepland voor 2018.

Sinds het begin van de legislatuur is het schepencollege van Zwevegem er zich van bewust dat de huidige exploitatievergunning van het gemeentelijke zwembad vervalt op 3 juli 2017 en dat de zwembadinfrastructuur verouderd is. Uit een Zwevegemse haalbaarstudie uitgevoerd door Grontmij blijkt dat het zwembad hoe dan ook aan een grondige verbouwing toe is om in overeenstemming te zijn met de Vlarem-normen. Daarom werd nagedacht over een toekomstvisie voor het gemeentelijke zwembad in Zwevegem op lange termijn.

'Op basis van een presentatie door een private aanbieder in het kader van een dbfmo-project bleek duidelijk dat een nieuw zwembad of een grondig verbouwd zwembad voor en met Zwevegem alleen financieel niet haalbaar was, mede rekening houdende met de algemene budgettaire beperkingen die zich opdrongen', zeggen de Zwevegemse burgemeester Marc Doutreluingne en schepen van Sport Luc Vanassche. Het was niettemin de vaste bedoeling van het schepencollege om ook in de toekomst aan de Zwevegemnaren en op het grondgebied van Zwevegem een aangepaste zwembadinfrastructuur te kunnen bieden.

Er werd aanvankelijk gedacht aan een regionale samenwerking met verschillende buurgemeenten, maar de eerste informele gesprekken gaven de indruk dat de aanpak nogal traag zou verlopen, mede omdat bepaalde gemeenten niet onder dezelfde vergunningsdruk stonden en vooral dat het allesbehalve eenvoudig zou zijn om overeenstemming te bereiken over de locatie (al dan niet in Zwevegem).

Ondertussen had de stad Kortrijk reeds de beslissing genomen een nieuw zwembadencomplex te voorzien op Kortrijk Weide via een dbfmo-overeenkomst en werd hiervoor een concurrentiedialoog aangegaan. De procedure van de concurrentiedialoog geeft het voordeel dat alle denksporen bespreekbaar blijven en verhoogt tevens de kans op een hoog aantal inschrijvers. Kortrijk zal verschillende zwembaden moeten sluiten.

In een eerste fase heeft het college van Zwevegem daarom beslist vrijblijvend te participeren aan de concurrentiedialoog die door Kortrijk werd gestart voor een zwembadproject dat voor Kortrijk en Zwevegem complementair zou zijn.

De private aanbieders kregen de opdracht een complementair programma uit te werken voor twee nieuwe zwembadsites, op Kortrijk Weide en Sportpunt Zwevegem. Het complementaire programma voor het zwembad van Zwevegem en Kortrijk en het samenbrengen van de beschikbaarheidsvergoedingen in één gezamenlijke enveloppe en dus in één globale dbfmo-overeenkomst werd beschouwd als een economisch en strategisch voordeel.

Drie kandidaten

Voor de bouw en de exploitatie van het zwembadcomplex op de campus Weide in Kortrijk waren eind vorig jaar nog drie partijen in de running: S&R Kortrijk nv, de combinatie Pellikaan-Optisport en de groep Sportoase. S&R is een consortium rond o.m. Vanhout (Besix) en Cegelec. Sportoase is een samenwerking tussen Van Roey en Cofely (Suez). Toen werd aangegeven dat de finale aanbieder deze zomer zal aangeduid worden (zie Bouwkroniek van 12 december 2014, blz. 19).

De minimale voorwaarden voor het Zwevegemse zwembad zijn op infrastructureel vlak: een zwembadlengte van minstens 25 m (trainingen op 50 m gebeuren in het Kortrijkse bad), een beperkte zwembaddiepte gezien de hoge kostprijs van water en verwarmingsenergie (wel voldoende diep voor synchroonzwemmen en ook beperkt voor duiken, beperkte verstelbare bodem voor doelgroepen zoals zwemlessen), een zwembadbreedte die minstens voldoende is voor officiële lokale zwemwedstrijden en die voldoende capaciteit heeft om de bestaande Zwevegemse clubwerking en de bestaande Zwevegemse/Kortrijkse scholen op te vangen; een peuterbad en enkele recreatieve elementen als trekpleister.

Op financieel vlak wil Zwevegem zelf het maximaal tarief bepalen voor schoolzwemmen en clubzwemmen. Zwevegem bepaalt de maximale gemeentelijke financiële tussenkomst. Voorts liggen nog een aantal opties open, zoals dat de private partner alle sportpunten van de gemeente kan uitbaten als dit een economisch voordeel biedt. Ook een tijdelijke herbestemming van het huidige zwembad en de herlokalisatie van de cafetaria en van de kantoren van de sportdienst zijn mogelijk.

De toekomstige zwembaden van Kortrijk en Zwevegem zijn complementair. In de lopende besprekingen worden de 50 m-banen in Kortrijk gepland terwijl in Zwevegem het diepere water is voorzien (in functie van synchroonzwemmen en duiken). Zwevegem zal eerder een school- en clubbad met beperkte recreatie zijn, terwijl Kortrijk veel sterker inzet op recreatie. Jonge gezinnen zullen hun gading vinden in het iets rustigere Zwevegemse bad terwijl jongeren hun energie kwijt zullen kunnen in het voor hen aantrekkelijkere Kortrijkse bad. Zwevegemnaren zullen in Kortrijk aan hetzelfde tarief kunnen zwemmen als inwoners van Kortrijk en omgekeerd.

'De materiaal- en personeelsuitwisselingen, gezamenlijke onderhoudscontracten en aankopen zullen kostenverlagend werken. We verwachten dat de private partner scherpere prijzen zal kunnen onderhandelen wat dan weer een impact kan hebben op de kostprijs voor Kortrijk en Zwevegem. Hij zal immers twee complexen gelijktijdig kunnen realiseren. Bovendien krijgt de private partner een grote regio onder zijn hoede, wat een belangrijk commercieel voordeel is', stellen de burgemeester en de schepen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels