Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zulte wil site Lys Yarns herontwikkelen

Gerelateerde onderwerpen :

Zulte wil site Lys Yarns herontwikkelen

Het gemeentebestuur van Zulte wil het terrein van het failliete bedrijf Lys Yarns kopen en het een nieuwe bestemming geven. “Deze site biedt een unieke kans om aan dorpskernvernieuwing te doen en een mooi stukje ‘nieuw Zulte’ te creëren”, zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitster Linda Detailleur. Op de gemeenteraadszitting van 27 juni vraagt het schepencollege een machtiging om een bod uit te brengen.

Het voormalige textielbedrijf Lys Yarns ging in 2011 failliet en is op dit moment nog steeds eigendom van een curator. Het bedrijfsterrein omvat 2,4 ha en ligt in het centrum van Zulte, op de hoek van de Staatsbaan met de Boelakendreef en de Statiestraat. De site is grotendeels bestemd als woongebied en gedeeltelijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het gemeentebestuur werkt al een tijdje aan een masterplan voor de herontwikkeling van het terrein, alsook van de site Wolspinnerij-Denys (een terrein aan de overkant van de N43, dat in privé-eigendom is).

Nieuw Zulte

De curator plant op korte termijn de verkoop van de site Lys Yarns en het schepencollege is heel geïnteresseerd om het terrein te verwerven. “Zo’n kans krijg je niet vaak als gemeente. De ligging van Lys Yarns is uniek.  We kunnen een prachtig stukje ‘nieuw Zulte’ creëren tussen de drukke N43 en het rustige Leie-landschap, met aandacht voor aangenaam en betaalbaar wonen, een publieke groen- en speelzone, een doorsteek voor fietsers en voetgangers, een veilige verkeersontsluiting voor de vrije basisschool en het woonzorgcentrum, eventuele uitbreidingsmogelijkheden, … De herontwikkeling van dit terrein is enorm belangrijk voor de toekomst van Zulte. Als gemeentebestuur willen we hierin graag een actieve en leidende rol spelen door het terrein zelf te kopen”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

Sanering

“We gaan hierbij niet over één nacht ijs, we hebben dit goed voorbereid. We hebben een analyse gemaakt van de te verwachten kosten (ook voor de sanering), alsook van de opbrengsten die een herontwikkeling kan genereren. We hebben ook een schattingsverslag laten maken. We hebben de jongste jaren zuinig en efficiënt gewerkt zodat we de aankoop kunnen verwerken in ons financiële meerjarenplan, zonder een extra lening te moeten aangaan en zonder dat andere investeringen geschrapt worden. We blijven natuurlijk wel voorzichtig; we weten wat er mogelijk is en zullen niet meegaan in een opbod als dat voor de gemeente financieel nefast  zou zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën Olivier Peirs.

Besloten zitting

Op de gemeenteraadszitting van 27 juni zal het schepencollege de machtiging vragen om een effectief bod uit te brengen en in geval van aanvaarding de site ook te verwerven. De bespreking van dit punt zal in besloten zitting plaatsvinden. De verkoopprocedure loopt en het is niet aangewezen om tijdens deze procedure detailinformatie over het bod van het gemeentebestuur prijs te geven.

Bejaarden

“Bij de invulling van de site zullen we zeker streven naar een goede samenwerking met de nabijgelegen school en het woonzorgcentrum. Er is in onze gemeente nood aan extra huisvesting voor zorgbehoevende bejaarden. Het woonzorgcentrum is de ideale partner voor de eventuele ontwikkeling van een zorgzone op een deel van de site”, besluit OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels