Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zulte start (ver)nieuwbouw gemeenteschool

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Zulte start (ver)nieuwbouw gemeenteschool

Het bestek voor de (ver)nieuwbouw van de gemeenteschool van Zulte werd zopas unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. De kostprijs voor de nieuwbouw en de verbouwing wordt geraamd op 5.194.000 € zonder btw en erelonen. De plannen werden getekend door architectenbureau Nero bvba uit Gent.

In 2007 en 2009 werd de gemeentelijke basisschool reeds uitgebreid. Het gedeelte van de oorspronkelijke gebouwen dateert van 1971. Energetisch voldoen die lokalen niet langer. Ze zijn nog uitgerust met enkel glas en onvoldoende geïsoleerd. Na een grondige studie is gebleken dat een renovatie van deze oudste gebouwen niet rendabel is en dat nieuwbouw de beste optie is zodat ook meteen duurzaam kan gebouwd worden.

 

Inspelend op de nood aan extra kinderopvangplaatsen wordt bovendien extra ruimte voorzien voor integratie van een groepsopvang voor baby's en peuters en wordt de buitenschoolse opvang Snuffel ook geïntegreerd in het nieuwe gebouw. Zo wordt de oppervlakte altijd nuttig gebruikt en wordt voorkomen dat op andere plaatsten grote gebouwen moeten opgetrokken worden die bepaalde periodes leegstaan.

 

In het ontwerp van de school wordt de nieuwbouw gebouwd parallel met de perceelsgrens dus 61° gedraaid t.o.v. de bestaande gebouwen. Tegen de bestaande gebouwen komt de lagere school, die dan verbonden wordt door een passerelle met de kleuterschool achteraan het perceel. Zo ontstaat een visuele maar niet fysieke afbakening van de twee speelplaatsen. In de vrije hoek achteraan, aan de kant van het sportveld, komt een luifel voor de fietsenstalling en een aantal berglokalen. 

 

De eetzaal is gesplitst in delen voor lager en kleuter en komt in het kleuterblok. Elke kleuterklas zal beschikken over een eigen tuintje.

De speelplaatsen worden ingericht als groene ruimte en de bestaande speeltoestellen zullen gerecupeerd worden. Zowel de speelplaats voor de kleuters als de lagere school zullen een luifel krijgen. De open speelplaatsen zullen samen een oppervlakte hebben van 2.000 m² en de overdekte 400 m². De groenzones en tuintjes samen zullen een oppervlakte hebben van 1800 m². Luifels en lage daken zullen als groendak ingericht worden met een totaal van 1.200 m².

 

In totaal zal 1.300 m² van de gebouwen gesloopt worden, 200 m² verbouwd en 200 m² herbestemd als refter voor de groepsopvang. 

 

De nieuwbouw, inclusief alle bergingen, krijgt een oppervlakte van  2.200 m². Daarvan zullen zeven nieuwe kleuterklassen ondergebracht worden met hun eigen berging en kleutertoilet en zeven nieuwe klassen voor de lagere school met twee blokken toiletten. Zo zal de school in totaal 17 klassen tellen naast de levensbeschouwelijke -en zorgklassen. Er werd rekening gehouden met de toekomstige groei van de school die te verwachten valt door de nieuwe woonprojecten/wijken in de omgeving van de school.

 

De nieuwe eetzaal, die ook dienst zal doen als buitenschoolse opvang, zal een oppervlakte hebben van 400 m². Voorts worden voldoende bergingen gebouwd voor de opvanglocaties, het oudercomité en de school zelf.

 

De gebouwen zelf zullen uiteraard voldoen aan alle EPB-regelgeving en sterk geïsoleerd worden om de warmteverliezen te beperken tot het minimum.

 

Voor de technieken is, na het uitvoeren van een grondige haalbaarheidsstudie, gekozen voor het verwarmen van alle nieuwe lokalen via een warmtepomp (bodem-water) en het aanleggen van een beo-veld. De elektrische energie voor deze installatie zal opgewekt worden door nieuwe zonnepanelen, wat betekent dat deze installatie CO2-neutraal zal zijn. De huidige zonnepanelen blijven.

De kostprijs voor zowel de nieuwbouw van de school en buitenschoolse opvang als de verbouwing van de oude refter tot groepsopvang wordt geraamd op 5.194.000 € zonder btw en erelonen. De gemeente zal de bouw voorfinancieren en via de promotiebouwprocedure van AGIOn zal hiervoor ongeveer 50% subsidie voor verkregen kunnen worden, afhankelijk van het leerlingenaantal op moment van de subsidietoekenning.

Het bestek voor de uitvoering van de werken werd op 29 maart unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. De aanbesteding werd op 30 maart 2022 gepubliceerd en de gunning is voorzien voor half juni. De start van de werken is gepland in de zomervakantie en de werkzaamheden zullen in twee fasen verlopen.

 

De sloop zal twee maanden duren. In de eerste fase wordt het blok van de kleuterklassen en de refter gebouwd en worden de kleutertuintjes aangelegd. Het einde van die fase is voorzien eind juni 2023 om dan in de zomervakantie de klassen in te richten en het schooljaar in september 2023 in de nieuwe lokalen te kunnen starten.

 

In de tweede fase wordt het nieuwe blok van de lagere school gebouwd en de omgeving wordt aangelegd waarvan het einde voorzien is in juni 2024. In de zomervakantie van 2024 worden de interne verbouwingen van het te behouden gedeelte doorgevoerd zodat in september 2024 het schooljaar kan starten in de nieuwe school. Tegen eind december 2024 wordt de refter verbouwd tot groepsopvang.

 

Om alles vlekkeloos te laten verlopen worden containerklassen geplaatst en een ruimte voor de buitenschoolse opvang gedurende de eerste fase van de werken.

 

 

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert tot en met 11 oktober opnieuw een oproep voor het Starterspakket Internationalisering. Met deze subsidie van 7.000 euro ondersteunt FIT beginnende exporteurs. Het subsidiebudget bedraagt 1,4 miljoen[…]

28/09/2022 | Ondernemingen
Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Meer artikels