Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zulte herontwikkelt Lys Yarns

Gerelateerde onderwerpen :

Zulte herontwikkelt Lys Yarns

De gemeente Zulte heeft zopas het terrein van het failliete bedrijf Lys Yarns gekocht. Het bestuur wil  in deze zone een mooi stuk ‘nieuw’ Zulte creëren tussen de N43 en de Leie. “Dit is een unieke kans om aan dorpskernvernieuwing te doen. Het centrum van Zulte krijgt een nieuw centrumgebied van 2,4 ha. Er is ruimte voor nieuwe bewoning, extra groen en bijkomende zorgmogelijkheden voor bejaarden. Daarvoor gaan we samenwerken met het aanpalende woonzorgcentrum”, zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitster Linda Detailleur.

Het voormalige textielbedrijf Lys Yarns ging in 2011 failliet. Het bedrijfsterrein van 2,4 ha ligt in het centrum van Zulte, op de hoek van de Staatsbaan met de Boelakendreef. De site is grotendeels bestemd als woongebied en gedeeltelijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het gemeentebestuur van Zulte was al langer geïnteresseerd om dit terrein te verwerven. Op de gemeenteraadszitting van 27 juni 2017 kreeg het schepencollege de machtiging van de voltallige gemeenteraad om een bod uit te brengen, binnen de grenzen van een schattingsverslag.

Na verschillende besprekingen en onderhandelingen met de curator kon de gemeente de aankoop uiteindelijk afronden voor een bedrag van 1,9 miljoen €. Intussen werd de aankoopakte ook notarieel verleden. De gemeente is sindsdien officieel eigenaar en is daar heel tevreden mee.

“Zo’n kans krijg je niet vaak als gemeente. De ligging van Lys Yarns is uniek. We kunnen daar een prachtig stuk ‘nieuw’ Zulte creëren tussen de drukke N43 en het rustige Leielandschap. Hier komt ruimte voor aangenaam en betaalbaar wonen, extra voorzieningen voor de gemeenschap, een publieke groene speelzone, een doorsteek voor fietsers en voetgangers, een veilige verkeersontsluiting voor de vrije basisschool en het woonzorgcentrum, uitbreidingsmogelijkheden voor deze instellingen, … Samen met de site van de voormalige Wolspinnerij (in privé-eigendom) is de herontwikkeling van Lys Yarns enorm belangrijk voor de toekomst van Zulte. Als gemeentebestuur willen we hier heel graag een actieve en leidende rol in spelen. Daarom hebben we het terrein zelf gekocht”, zegt burgemeester Lagrange.

“We hebben deze aankoop goed voorbereid. We hebben een analyse gemaakt van de te verwachten kosten (ook voor de sanering) en van de opbrengsten die een herontwikkeling zal genereren. We hebben ook een schattingsverslag laten maken. We hebben de jongste jaren zuinig en efficiënt gewerkt zodat we de aankoop kunnen verwerken in ons financieel meerjarenplan, zonder een extra lening te moeten aangaan en zonder dat andere investeringen geschrapt worden. Voor de aankoop kunnen we trouwens rekenen op een Vlaamse subsidie van 30% op de aankoopprijs (570.000 €). Ook voor de saneringswerkzaamheden zullen we subsidies kunnen krijgen. We gaan nu op korte termijn stappen ondernemen voor de afbraak van de bestaande gebouwen en de sanering van de bodem”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën Olivier Peirs.

“Bij de invulling van de site zullen we zeker streven naar een goede samenwerking met de nabijgelegen school en het woonzorgcentrum. Er is in onze gemeente nood aan extra betaalbare huisvesting voor zorgbehoevende bejaarden. Het woonzorgcentrum is de ideale partner voor de ontwikkeling van een zorgzone op een deel van de site”, besluit OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels