Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zulte: bedrijfsterreinen worden woonwijken

Zulte: bedrijfsterreinen worden woonwijken

De voormalige bedrijventerreinen Wolspinnerij-Denys en Lys Yarns in het centrum van Zulte krijgen via sanering en herontwikkeling binnen enkele jaren een nieuw leven. De eerste plannen hiervoor werden zopas voorgesteld. 'Bedoeling is te zorgen voor aangename woonwijken, aangevuld met enkele ondersteunende functies, die ook een meerwaarde vormen voor de omgeving en het ganse dorpscentrum', zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

Het betreft de terreinen van Wolspinnerij-Denys (langs de Statiestraat-Oude Weg) en Lys Yarns (langs de Staatsbaan-Boelakendreef). Beide bedrijven waren actief in de textielindustrie en zijn al enkele jaren failliet. Een nieuwe bestemming voor hun terreinen komt in zicht.

De sanering en opwaardering van deze sites zal de dorpskern van Zulte fundamenteel veranderen.

“De sanering en opwaardering van deze sites zal de dorpskern van Zulte fundamenteel en ingrijpend veranderen. We gaan voor deze herontwikkeling dan ook niet over één nacht ijs. We werken nauw samen met de Vlaamse overheid en de Ovam voor de sanering, met studiebureau Buur en met de private eigenaars voor de stedenbouwkundige inrichting en krijgen hierbij ook ondersteuning van het 'lerend netwerk duurzame wijken', een initiatief van de Vlaamse overheid. Zij geven ons tips en adviezen om duurzaamheidsaspecten te verankeren in het wijkconcept', zeggen burgemeester Lagrange en schepenen Peirs en Detailleur.

Meerwaarde

Op de terreinen moeten aangename woonwijken ontstaan, waar ook ruimte mogelijk is voor enkele ondersteunende functies (winkels, kantoren of diensten), met een goede sociale mix en met aandacht voor betaalbaar wonen. Belangrijk is ook dat door de herontwikkeling een meerwaarde ontstaat voor de omgeving van de nieuwe wijken. Er zijn vele potenties, zoals de uitbouw van een netwerk waarlangs de zwakke weggebruiker zich autovrij doorheen het dorpscentrum kan bewegen.

Denys

Het terrein van Wolspinnerij-Denys (eventueel later te verruimen met het domein van natuursteenbedrijf Van Den Weghe bij eventuele hervestiging van het bedrijf) is in private eigendom, omvat ruim 4 ha en ligt in een gebied voor kernontwikkeling, waar wonen en werken mogelijk is. Bij de ontwikkeling van deze site zal er onder andere aandacht zijn voor de uitbouw van een verkeersvrije doorsteek, de ontsluiting via erfstraatjes, de inpassing van groen en de integratie van het industriële erfgoed. Voor deze site wordt een brownfieldconvenant gesloten tussen de eigenaars, het gemeentebestuur en de Vlaamse regering.

Lys Yarns

Het terrein van Lys Yarns is nog in curatele, omvat 2,4 ha en ligt grotendeels in woongebied en gedeeltelijk in waardevol agrarisch gebied. Bij de ontwikkeling van dit terrein gaat bijzondere aandacht naar de relatie met het Leielandschap, een doorsteek voor langzaam verkeer, de ontwikkeling van een educatief speellandschap, ruimte voor seniorenhuisvesting (naast Woonzorg Sint-Vincentius) en een goede ontsluiting voor de Vrije Basisschool en het woonzorgcentrum.

Rup's

Op basis van deze principes zal, na analyse van de milieu-effecten m.i.v. de mobiliteitsimpact, het masterplan voort gemaakt worden en vertaald in meer concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup's). Hierin worden de voorschriften vastgelegd inzake woondichtheid, bouwhoogte, typologie, parkeernormen, uitzicht, enz. Vervolgens kunnen verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen ingediend worden. De bouwwerken zelf zullen ten vroegste in 2018 starten en zullen gefaseerd verlopen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen