Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zuhal Demir wil eengemaakte renovatiepremie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Zuhal Demir wil eengemaakte renovatiepremie

Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir wil één uniek loket opgerichten dat alle soorten renovatiepremies bundelt tot een eengemaakte premie. Dat moet een einde maken aan de administratieve rompslomp. Het loket moet starten op 1 januari 2022.
Wie nu wil renoveren, moet zich eerst door een kluwen van premies worstelen. Verbouwers moeten aankloppen bij verschillende bevoegde instanties. Er is de totaalrenovatiebonus, er zijn sloop- en herbouwpremies, de overkoepelende premie.
 
Zuhal Demir wil een einde maken aan die premiechaos. “Mensen weten uiteindelijk niet meer waar ze precies recht op hebben en waar ze moeten aankloppen. Daarom wil ik een uniek loket met een eengemaakte renovatiepremie”, aldus de minister.
 
“Bij mijn aantreden vroeg ik aan mijn administratie een overzicht van alle renovatiepremies. Ik verwachtte een A4’tje, maar kreeg een heel boek in handen. Dan is het toch te begrijpen dat mensen liever een nieuwe keuken installeren dan hun huis renoveren”, zegt Demir in een interview met de krant De Tijd.
Vlaanderen biedt renoveerders ondersteuning en stimulansen. Zo heeft onlangs de sloop- en heropbouwpremie de vervangende nieuwbouw een duwtje in de rug gegeven. Die premie werd daarom tijdelijk tot eind dit jaar verlengd. Maar de versnippering van het premiestelsel brengt voor verbouwers een hele administratieve rompslomp teweeg. Tegen 2050 moet immers elke bestaande woning in Vlaanderen een epc-waarde hebben van maximum 100 kwh/m²/j of label A. Vandaag ligt dat gemiddelde nog drie keer zo hoog. Heel wat woningen moeten dus nog energetisch verbeterd worden.
 
Een allesomvattende renovatie, die al dan niet in stappen wordt aangepakt, kan zo uitgroeien tot een lijvig en complex dossier om de nodige premies en mogelijke ondersteuning zoals een reductie op de onroerende voorheffing te pakken te krijgen.
 
Want naast de ondersteuning bij totaalrenovaties door de totaalrenovatiebonus, kan je ook beroep doen op premies bij afzonderlijke energetische werken. Maar telkens kunnen de voorwaarden om aanspraak te maken op de ene of de andere premie verschillen.

VCB

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil alvast meewerken aan een vereenvoudigd premiestelsel voor renovatiewerken. Volgens de VCB moet het renovatieritme dringend verdrievoudigen om de energiedoelstellingen tegen 2050 te halen. Ook een vereenvoudiging van het premiesysteem en administratieve ontzorging van verbouwers kunnen grondige energetische renovaties aanmoedigen. Dat is nodig omdat het aantal renovaties al jaren stagneert en de nodige toename uitblijft.
 
Intussen heeft 14% van de 2,6 miljoen woningen in Vlaanderen geen dakisolatie, beschikt 11% nog over enkel glas en in meer dan de helft van de woningen ontbreekt het aan buitenmuurisolatie. Een optimaal premiestelsel kan dan ook een belangrijke rol spelen in het relanceplan dat de bouwsector nodig heeft als gevolg van de viruscrisis.
 
De Vlaamse Confederatie Bouw vindt dat dit versneld ingevoerd moet worden en vraagt daarom mee aan tafel te zitten om tijdig een optimaal vereenvoudigd premiestelsel te ontwikkelen. De orderboeken van bouwbedrijven geraken momenteel immers onvoldoende gevuld, zeker voor wat betreft de woningbouw.
 
Een eengemaakte energiepremie is een goede zaak, maar mag niet leiden tot een afbouw van de investeringen.

Bouwunie

Bouwunie vindt het plan om  alle soorten renovatiepremies te bundelen tot een eengemaakte premie eveneens positief. “Er zijn verschillende premies waar bouwers en verbouwers gebruik van kunnen maken, maar het is vaak een kluwen voor de bouwheer om hierin zijn weg te vinden. We juichen toe dat minister Demir voor meer transparantie wil zorgen en kijken uit naar de komst het loket”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.
 
De beroepsvereniging hoopt wel dat de verandering niet betekent dat bepaalde premies worden afgebouwd of stopgezet. “Het is nu meer dan ooit de tijd om te investeren in renovatie van woningen en energiezuinige maatregelen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moet het investeringsritme sowieso omhoog. Daarbij komt dat de bouwsector heeft geleden onder de coronacrisis en de investeringen nu zeker niet mogen stilvallen”, besluit Jean-Pierre Waeytens.
 
Om de bouwsector in het algemeen en de zelfstandigen en kmo’s in het bijzonder te steunen in deze moeilijke tijden, vraagt Bouwunie tevens dat de premies enkel nog mogen toegekend worden wanneer er beroep gedaan wordt op een reguliere aannemer die geen sociale en fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft hiertoe een website ontwikkeld www.checkinhoudingsplicht.be. Deze is publiek toegankelijk.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk[…]

16/09/2021 | VCBwaterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Meer artikels