Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zorro herleeft in Mechelen

Gerelateerde onderwerpen :

Zorro herleeft in Mechelen

Een hoogwaardige, duurzame stadswijk voor 300 gezinnen met een centraal buurtpark van 5.000 m² en een autovrij binnengebied. Dat is Zorro, de nieuwe ontwikkeling op de terreinen van de voormalige vatenfabriek van Comet tussen de Koningin Astridlaan en Leuvense vaart in Mechelen. Het masterplan is klaar. De werken starten in de loop van 2018.

De voormalige Comet-site maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. Van een leegstaande en vervuilde industriële site is ze vandaag al omgevormd tot een ontmoetingsplek voor de buurt en zal ze evolueren naar een duurzame woonwijk.
Om een gedeelde en samenhangende visie voor de ontwikkeling van de Comet-site vorm te geven, gaf projectontwikkelaar Re-Vive de opdracht aan Crepain Binst Architecture en Omgeving om samen met de stad Mechelen een masterplan voor dit gebied uit te werken. Dit masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van de site en voor het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Masterplan

Het masterplan omvat de ontwikkeling van 314 wooneenheden: 46 eengezinswoningen, 216 meergezinswoningen en 52 assistentiewoningen. Het worden stuk voor stuk energiezuinige woningen opgebouwd uit duurzame materialen. Daarnaast voorziet men op de site ruimte voor publieke buurttuinen en allerlei buurtondersteunende functies, zoals een crèche, een dienstencentrum, horeca, een buurtwinkel en kantoren.
Met het masterplan werd ook een mobiliteitseffectenrapport opgemaakt. De wijk wordt ontworpen met aandacht voor het stop-principe: stappers en trappers zijn in deze hoofdzakelijk autovrije wijk het belangrijkst. Wagens worden aan de rand van de site en hoofdzakelijk ondergronds geparkeerd.

Ideale plek

“Gelegen aan de rand van de binnenstad, tussen de vesten en de Leuvense vaart, op iets meer dan één kilometer van het station en grenzend aan het jaagpad, wordt dit een ideale plek om te wonen. Zorro is een mooi voorbeeld van hoe we de bevolkingsgroei op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier willen opvangen”, stelt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.
“Maatschappelijke en ecologische oplossingen zijn voor Re-Vive evenwaardig aan het financiële doel. We investeren in energievriendelijke gebouwen, de integratie met openbaar vervoer, de combinatie van wonen en werken en creëren stedelijke buurten met een mix aan functies. Door plekken te bouwen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarderen, bouwen we mee aan een duurzame samenleving”, pikt Nicolas Bearelle, ceo van Re-Vive, in.
Intussen maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op om de bestemming van het gebied te wijzigen van industrie naar wonen. Het rup bevat ook een plan-mer, waarin de milieueffecten van het project op het gebied zelf en op de omgeving bestudeerd en beschreven worden.

Timing

De ontwikkeling van de site zal gefaseerd verlopen. De start van de bouwwerkzaamheden is gepland in de loop van 2018. Het streefdoel is om de volledige ontwikkeling in 2024 rond te krijgen.

Cometsite, vroeger en nu

Ontwikkelaar Re-Vive gaf de site de naam ‘Zorro’. Dat is Spaans voor het woord ‘vos’ en verwijst naar de meubelmakerij De Vos Frères die tot aan het eind van de jaren ’40 van vorige eeuw op deze site was gevestigd. Later vond andere industrie een plaats op deze locatie. De naam ‘Comet-site’ verwijst naar de gelijknamige biervatenproducent die er huisde tot 2007. Begin 2015 werden de oude industriële gebouwen gesloopt en werd het vervuilde terrein gesaneerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels