Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zeshonderd woningen in Kuringen

In Kuringen-Heide, een wijk in Hasselt, worden minstens 800 woningen gebouwd. Projectontwikkelaars gaan op vijf verschillende plaatsen in de wijk ongeveer 550 woningen realiseren. Elders zijn er ook nog ruim 300 bouwkavels beschikbaar. Vespreid over de verschillende deelprojecten wordt 20% sociale woningbouw voorzien. Alle woningen zullen grondgebonden woningen zijn, hoogbouw is uitgesloten.Het landelijke karakter blijft behouden. De percelen zijn vrij ruim omdat de bouwers zich beperken tot vijftien woningen per hectare.

Het grootste ontwikkelde gebied in Kuringen-Heide situeert zich tussen de Monerikstraat en de Kempische Steenweg. Daar bouwt Kolmont nv in totaal ongeveer 300 woningen. Het project wordt in fases gebouwd, met maximaal zestig woningen per deelproject. Iedere fase zal drie tot vier jaar duren, waardoor het een kleine twintig jaar zal duren vooraleer alles is afgewerkt.

Het verst gevorderd is projectontwikkelaar Vestio, die aan de Nieuwstraat 60 woningen zal optrekken. Op het voormalige voetbalveld aan de Sint-Janshoefstraat, een project dat buiten de grote verkaveling valt, komen 34 woningen. Aan de Sint-Gertrudisstraat zijn eveneens 60 woningen gepland in een woonuitbreidingsgebied. Een vijfde project is goed voor nog eens 50 woningen.

De bouwplannen zullen wel een impact hebben op de mobiliteit. De wijk kreunt nu al onder de verkeersdrukte tijdens de spitsuren. Met op termijn nog eens minstens duizend auto's extra dreigt de situatie nog heel wat erger te worden.

Een fiets- en voetgangersbrug die aan de spoorwegbrug over het Albertkanaal wordt opgehangen zou een aanzienlijk deel van de mobiliteitsproblemen oplossen. Fietsers en voetgangers beschikken dan over een snelle verbinding naar de andere kanaaloever en naar de binnenstad.

Het stadsbestuur is vragende partij maar het is niet duidelijk wie de brug gaat betalen als het zover komt. Infrabel en nv De Scheepvaart zijn op de hoogte van de vraag van de stad maar het hele dossier moet nog grondig worden besproken door alle betrokkenen.

Ook de andere kanaalbrug, die Kuringen-Heide met Kuringen-Centrum verbindt, zal in de toekomst worden verhoogd door nv De Scheepvaart. Die brug is echter pas in de tweede fase van het bruggenplan opgenomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Het Italiaanse onderzoeks- en formuleringscentrum Calchèra San Giorgio bestudeert en produceert specifieke materialen voor de restauratie, constructie, structurele consolidatie en rehabilitatie van gebouwen van historisch en cultureel belang.[…]

31/10/2020 | ErfgoedBouwmaterialen
Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021