Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zesde Ufemat Award bekroont acht winnaars

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwmaterialenhandel moet oog hebben voor ketensamenwerking, co-makership en veiligheid

Erik Wollaert, commercieel directeur van Xella, is ervan overtuigd dat de bouwsystemen en ketensamenwerking van zijn onderneming perfect passen in de veranderende bouwnijverheid. Xella International telt meer dan 6.000 werknemers en beschikt over 97 fabrieken in twintig landen en verkoopkantoren in meer dan dertig landen. De Xella Group produceert en verkoopt bouwmaterialen (Ytong en Hebel cellenbeton, Silka kalkzandsteen, Multipor minerale isolatieplaten), gipsvezelplaten en cementgebonden en brandwerende platen (Fermacell en Fermacell Aestuver) en kalk (Fels).

'We trachten een groter deel van de bouwmarkt op te eisen door waarde te creëren (productleiderschap met het beste product), klantgerichtheid en samenwerking (de beste totaaloplossing) en ketenintegratie. Een aantal wereldwijde megatrends beïnvloeden de omstandigheden (hoe produceren we'): de globalisering, energie-efficiëntie, recyclage (de levenscyclus van producten) en het duurzame gebruik van natuurlijke bronnen. Sommige trends beïnvloeden de behoeften (wat moeten we produceren'): de politieke toestand in de EU in 2020, de klimaatverandering, de kwestie of de economische toestand 'betaalbaar' is, demografische wijzigingen en diverse eisen van de bouwmarkt (gezond, veilig, energiebesparend, mechanische sterkte, '). Wereldwijde megatrends leiden tot wijzigingen in de bouwindustrie: slimme bouwsystemen, digitale samenwerking, ketenintegratie, groene oplossingen (producten, transport, end-of-life, '), de automatisering van het bouwproces, enz.', wist Erik Wollaert.

Slimme bouwsystemen dragen bij tot de evolutie van op zichzelf staande producten naar bouwconcepten. Xella's zelfstandige producten dragen A-labels (Ytong en Hebel cellenbeton, Silka calciumsilicaat) en leveren uitstekende prestaties inzake thermische isolatie, energy-efficiëntie, draagvermogen, brandveiligheid en geluidsisolatie. De producten bestaan uit bij elkaar passende minerale bouwmaterialen. Individuele kenmerken en prestaties leiden tot toepassingen in concepten voor nieuwe gebouwen en voor de renovatiemarkt. Het Ytong-concept wordt in de praktijk gebracht in Nederland, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Kenia, Angola, Curaçao en Bonaire. Het Silka-muursysteem wordt toegepast in België. Xella-renovatieconcepten worden gebruikt in de Résidence Palace in Brussel (Multipor, Silka) en in een appartementsgebouw in Antwerpen (Ytong), alsook in Nederland (Ytong) waar een wijk uit de jaren '50 van de twintigste eeuw dankzij een box-in-the-boxconcept met vloer- en dakpanelen van Ytong in drie maanden werd omgetoverd in een als nieuw ogende buurt.

'We maken maatproducten voor de klant voor grotere projecten. We produceren ook steeds meer casco-systemen. Het Ytong-concept heeft wereldwijde toepassingen, vooral voor de Afrikaanse markt. Xella heeft bijgedragen tot de bouw van 30.000 woningen in Angola. We maken Silka calciumsilicaatelementen in twee of drie maten en dichtheden. Alle blokken hebben een nummer wanneer ze aankomen op de bouwplaats. Dit concept wordt steeds populairder', meldde de commercieel directeur van Xella.

'Uiteindelijk wordt BIM betrokken bij alle fases'.

“Het BIM (Building Information Modelling)-model, dat werd gelanceerd in Nederland, vormt een startpunt voor en een steun bij activiteiten en het nemen van beslissingen in de levenscyclus van een gebouw, een digitale representatie van functionele en fysieke kenmerken van een gebouw. We behoeven geen software voor deze nieuwe manier van samenwerken, maar een 3D-model en een database. In feite bouwen we tweemaal: eenmaal digitaal en eenmaal fysiek. Sinds 2012 vormt BIM een topprioriteit op de agenda van Xella NWE. De ontwikkeling gebeurt vooral in huis. In april 2013 werd het model geïntroduceerd op de markt. 15% van de Nederlandse omzet van Silka/Ytong wordt gerealiseerd in BIM. De organisatie wijzigde volgens het BIM-proces (integratie van de tekenafdeling, calculatie, technisch advies, planning). Het totale BIM-proces omvat het klantontwerp, technisch advies, de orderverwerking en de vertaling naar het productieproces', opperde de commercieel directeur van Xella.

Hij legde BIM uit in de praktijk, op een vereenvoudigde manier: Xella ontvangt digitale bestanden voor advies; een project wordt bestudeerd, advies wordt toegevoegd aan het model en naar de klant verzonden voor goedkeuring; na de bestelling worden binnengekomen digitale bestanden geïmporteerd in BIM Connect met een automatische bepaling van het aantal m² en de dimensies; en de klant krijgt de eindbestanden voor de 'clash control'.

'Uiteindelijk wordt BIM betrokken bij alle fases: het model van de kamerruimtes, het ontwerp van het bouwelementmodel, het bouwelementmodel, het as built-model en het onderhoudsmodel; zoals gevraagd, ontworpen, gepland, gebouwd en onderhouden. BIM is de toekomst. Het is geen doel, maar een methode en een procesgebaseerde aanpak die kosten uitspaart en risico's en kosten door mislukkingen vermindert. Ketensamenwerking biedt verschillende voordelen (wederzijdse belangen, aandacht voor optimale prestaties en langdurige relaties) die uitmonden in logische en rationele processen, kortere bouwperiodes en minder afval en kosten. De goederenstroom, de geldstroom en de informatiestroom vormen essentiële schakels in de veranderende keten. Bouwmaterialenhandelaars hebben een belangrijke rol in deze veranderende keten: ze zijn de regisseur i.p.v. alleen bouwmaterialen te leveren en/of te transporteren, ze beseffen dat duurzaamheid een belangrijk thema vormt en ze kijken uit naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in de keten met betrouwbare partners zoals Xella', verklaarde Erik Wollaert.

De circulaire economie

Luigi Della Sala, GtoG-projectmanager, presenteerde het GtoG (Gypsum to Gypsum) Life Project en de eerste stappen naar een circulaire gipseconomie als 'de perfecte lus'. 'Duurzaamheid vormt samen met de productiviteit van hulpbronnen, het ontwerp van het ganse systeem, biomimicry (of biomimetica; het nabootsen van concepten en begrippen in de natuur voor menselijke toepassingen, bv. energie-efficiënte gebouwen geïnspireerd op termietenheuvels), groene chemie, industriële ecologie, hernieuwbare energie en groene nanotechnologie de zesde innovatiegolf na de eerste (ijzer, waterkracht, de mechanisatie, textiel, handel), de tweede (stoomkracht, de spoorweg, staal, katoen), de derde (elektriciteit, chemicaliën, de verbrandingsmotor), de vierde (de petrochemie, elektronica, de luchtvaart, de ruimte) en de vijfde golf (digitale netwerken, biotechnologie, software, it), maar ze gaat sneller en dieper. Gipsmiddelen bestaan uit natuurlijk gips (belangrijkste afzetting in Europa, een belangrijke productie van ongeveer 20 miljoen ton gips die jaarlijks gewonnen wordt in 160 steengroeven in Europa) en het gebruik van alternatieve middelen (productie voor de ontzwaveling van rookglas: eco-industriële samenwerking met kolencentrales; 8 miljoen ton, waarvan 5,2 miljoen ton wordt gebruikt voor gipsplaten en blokken', deelde hij mee.

De gipsrijkdommen moeten volgens hem op een ecologisch efficiënte manier beheerd worden om gipsproducten oneindig recycleerbaar te maken. Zo steunen we de stijgende vraag naar ruw materiaal terwijl we onze natuurlijke hulpbronnen behouden en creëren we bovenal een circulaire economie. Gips is een rotsachtig mineraal dat wordt gebruikt in verschillende toepassingen. De bouwsector moet recycleren omdat dat een impact heeft op het bbp (bruto binnenlands product) met 10% en omwille van het gebruik van en de beschikking over ruwe materialen.

Luigi Della Sala analyseerde de toestand van gipshoudend afval in Europa. 'Er zijn drie bronnen: productieafval (het makkelijkst, vermits het intern wordt gerecycleerd door de fabrikanten), bouwafval (niet ideaal wegens inzamelproblemen) en sloopafval (het meest ingewikkeld omdat gemengd afval zeer moeilijk kan gerecycleerd worden). Hoewel gipsproducten oneindig en volledig recycleerbaar zijn, wordt slechts een klein percentage sloopafval gerecycleerd in Europa', wist hij.

Het GtoG Life Project tracht hogere recyclagecijfers te halen en de circulaire economie van gips te promoten door de toepassing van beste praktijken in sloop, recyclage en hergebruik. Het GtoG Life + Project brengt een consortium van 17 partners o.l.v. Eurogypsum samen met een uitgebreide expertise voor een samenwerkingsproject tussen de actoren van de gipsindustrie (slopers, recycleerders en fabrikanten). Het huldigt een unieke geïntegreerde aanpak van de leveringsketen, van een marktonderzoek van de waardeketen over pilootprojecten in afbraak en de opwerking van gipsafval en de kwalificatie van gerecycleerd gips tot het hergebruik van gerecycleerd gips in het productieproces. Het project is gestructureerd op basis van een analyse van de waardeketen (marktonderzoek naar slooppraktijken en de recyclagestatus in acht EU-landen (België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk) en toepassingen in vijf pilootprojecten (sloop (Europees handboek van beste praktijken voor de loop van het gipssysteem; Europees handboek van beste praktijken voor de bouwaudit), recyclage (Europese richtlijnen over kwalificaties voor gerecycleerd gips) en hergebruik (optimalisering van het gebruik van gerecycleerd gips in het productieproces) en de monitoring van de pilootprojecten (definitie van indicatoren van beste praktijken, schatting van de CO2-voetafdruk van de recyclage van gipsafval en roadmap voor een duurzame waardeketen)', verklaarde hij.

Terwijl gebouwen ontmanteld worden, kan het bouwmateriaal gesorteerd worden op de bouwplaats en kunnen afvalcontainers het gipsplaatafval transporteren.

De GtoG-projectmanager zag verscheidene stimuli en hinderpalen voor een gesloten lustoepassing bij de sloop van gipshoudend afval, eraan toevoegend dat zelfs als alle of sommige factoren gunstig zijn nog een economische vergelijking moet opgelost worden. 'Wat de afvalproductie betreft, moet de kostprijs van de recyclageroute kostenefficiënter zijn dan andere routes. M.b.t. de inzameling en sortering van afval moet het transport (naar het afzetgebied) + de kost van het sorteren + de kost van het afzetgebied kleiner zijn dan het transport (om te storten) + de vergoeding + de belasting. Wat de transformatie van afval aangaat, moeten de opbrengsten de operationele kost + de winst dekken. En m.b.t. de uiteindelijke afzetgebieden moeten het transport + de kost van poeder van gipshoudend afval kleiner zijn dan het transport + de kost van het ruwe gipsmateriaal.

Luigi Della Sala signaleerde ook de eerste aanbevelingen van het GtoG-project. 'We denken niet dat het mogelijk is om dit toe te passen op EU-niveau; de nationale autoriteiten moeten dus de waardeketens opzetten, ontwikkelen en steunen. De Europese Commissie moet overgaan tot een volledige en goede uitvoering van de EU-afvalwetten en gedetailleerde en betrouwbare statistieken maken over bouw- en sloopafval in de EU; de sloop (ontmanteling en sortering ter plaatse) en de audit die hieraan voorafgaat, moeten de focus worden van Europese regelgevende en niet-regelgevende maatregelen. De gipsindustrie van haar kant moet een gezamenlijke aanpak hanteren in de volledige waardeketen, uniformiteit brengen in de kwaliteitscriteria van het gerecycleerde gips en investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie', raadde hij aan.

Geïntegreerde veiligheidscultuur

Jozef Van Ballaer, directeur HSE (Health, Safety and the Environment of Gezondheid, Veiligheid en Milieu) bij CRH Europe Distribution, belichtte 'de realisatie van een geïntegreerde veiligheidscultuur in een multinationale omgeving'. 'De gezondheid en veiligheid van werknemers vormt een constant aandachtspunt op elke CRH-locatie', beklemtoonde hij.

CRH is een gediversifieerde internationale bouwmaterialengroep, die 90.000 werknemers telt in 37 landen en actief is op 4.000 locaties. Het is de grootste bouwmaterialenfirma in de USA en de regionale leider in Europa, terwijl haar aanwezigheid groeit in Azië. CRH is genoteerd op de beurzen van Dublin, Londen en New York. De opbrengsten bedragen 25 miljard '. In 2014 en 2015 telde het bedrijf geen doden.

CRH heeft drie kernactiviteiten: materialen (cement en aggregaten, asfalt en bestrating en stortklaar beton), producten voor bouwoplossingen en de distributie (algemene bouwhandelaars; sanitair, verwarming en loodgieterij; en de doet-het-zelfsector).

'We zien verschillende uitdagingen voor een veiligheidscultuur in de Europese distributie: ze is erg mensgericht en dus zijn fouten altijd mogelijk; de werknemers zijn zich niet erg bewust van risico's; er is een frequente afhandeling van goederen, waarvan heel wat met de hand; het internationale verkeer is erg druk op piekmomenten; extern transport met leveringen ter plaatse is niet altijd veilig; en we moeten ook rekening houden met de omzet van medewerkers en deeltijds werkenden. Industriële veiligheid is een goede zaak', wist Jozef Van Ballaer.

Hij verwees naar de veiligheidscultuurladder, die verschillende treden telt van onder naar boven: Pathologisch (er is geen veiligheidscultuur), Reactief (Ernstige ongevallen verhogen onze belangstelling voor veiligheid), Berekend (We werken met een beheersysteem.), Proactief (leiderschap en buy-in van alle stakeholders) en Generatief (We streven naar een 'uitstekende veiligheidscultuur'.) 'Veiligheid is een 'must-have' want ze ondersteunt onze business. Ze komt vanuit het team en is leuk, creatief, open, ' Veiligheid is een deel van het beheer en vorm een reusachtig systeem van maatregelen en informatie. Veiligheid is verplicht, doet het aantal ernstige gevallen dalen en verplicht ons om het noodzakelijke te doen. We doen wel zaken, maar besteden we ook voldoende aandacht aan veiligheid' Er zijn drie niveaus voor onze programma's. Uitstekende veiligheidsculturen coachen teams naar uitstekende veiligheidspraktijken, bouwen veerkracht in in teams en leiden tot sterke prestaties in de business. We hebben onze 16 basics en CRH Fundamentals for Fatality Elimination', meldde hij.

Groepsdynamiek, trots en creativiteit slaan over naar andere gebieden buiten veiligheid.

De outstanding-cultuur stimuleert orde en helderheid en andere processen profiteren hiervan. De perceptie van de werknemers is meer toegespitst op risico's, teams werken doelgericht veilig en weten beter wat veiligheid is en waarom ze belangrijk is voor hun locatie. Ze betrekken hun klanten bij veilige praktijken. Groepsdynamiek, trots en creativiteit slaan over naar andere gebieden buiten veiligheid en de locatie krijgt uitstraling. Deze cultuur staat ook voor een erg laag budget, een sterke terugverdientijd in menselijk kapitaal en heel wat meer, zoals uitgelegd in een boekje.

'Ik deed jaarlijks heel wat audits, maar op een dag besloot ik alles om te keren. Om iedereen te motiveren, vroeg ik hen om een selfie te maken, alleen of met hun team, en hen te laten belonen door het hoofdkantoor. Engagement en creativiteit zijn immers zeer belangrijk. De impact van prestaties hangt af van het locatievoordeel (beperkte afwezigheid op het werk, beperkte materiële schade (bv. rekken, vorkliften), de locatie heeft een uitstraling, orde en hygiëne verbeteren de efficiëntie), tools voor teamprestaties (een gemeenschappelijk doel motiveert mensen (en maakt hen trots) en verbetert een gesprekscultuur, succes fungeert als een bouwsteen) en klantgerichtheid (zorg dragen voor de klanten (wettelijke eisen, verplichtingen in het verkeer), bescherming van de klant ter plaatse, kleine extra verkopers, veiligheid maakt deel uit van de waardepropositie).

Tot slot gaf Jozef Van Ballaer het voorbeeld van een Oostenrijkse locatie die opereerde in een risicovrije omgeving, vermits het team reeds elf jaar zonder ongelukken werkte. 'Desondanks oordeelden de betrokkenen dat hun omgeving moest veranderen omdat ze voelden dat die niet meer aangepast was aan de veiligheidsstandaarden. Daarom hebben ze hun locatie herbekeken', juichte hij toe.

Opkomende markt

Ivan Salij, chief international officer van de Oekraïense Vereniging van Producenten van Bouwmaterialen en -producten, omschreef Oekraïne als een opkomende markt. 'We moeten heel wat bouwen en verwachten een boom. Onze belangrijkste steden zijn Kiev (2,8 miljoen inwoners), Kharkiv (1,5 miljoen) en Odessa, Dnipropetrovsk en Donetsk (elk 1 miljoen). De oppervlakte bedraagt 576.600 m². Oekraïne heeft 43 miljoen inwoners en een grens van 6.500 km. De bouw vertegenwoordigde in 2014 3,2 miljard ' en stelde 178.000 mensen tewerk. De belangrijkste directe investeringen in Oekraïne worden gedaan door de EU-landen zonder Cyprus (48,8%), Cyprus (28,6%), Rusland (6,3%) en andere landen (16,3%). De uitvoer van hoofdgroepen van bouwmaterialen en -producten naar het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan en de geassocieerde landen Turkmenistan en Oekraïne) en de EU bedroeg 1,6677 miljard $ (966 miljoen $ of 57,9% naar Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland; 369 miljoen $ of 22,1% naar de EU-lidstaten; 332 miljoen $ of 19,9% naar andere landen). Gedurende de eerste zes maanden van 2015 vertegenwoordigde de totale export 545,9 miljoen $ (279 miljoen $ of 51,2% naar Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland; 186 miljoen $ of 34,1% naar de EU-lidstaten; 80 miljoen $ of 14,7% naar andere landen). De import van hoofdgroepen van bouwmaterialen en -producten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en de EU bedroeg 619,4 miljoen $ in 2014 (417 miljoen $ of 67,4% van de EU-lidstaten; 79 miljoen $ of 12,8% van Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland; 123 miljoen $ of 19,8% van andere landen) en 141,1 miljoen $ gedurende de eerste zes maanden van 2015 (88 miljoen $ of 62,4% van de EU-lidstaten; 32 miljoen $ of 22,5% van Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland; 21 miljoen $ of 15,1% van andere landen)', vermeldde hij.

Oekraïne voert heel wat kleiproducten uit (tot 4 miljoen ton) en heeft fabrieken die moderne bakstenen, keramische tegels en sanitair, geëxpandeerde klei, enz. produceren. Vele industrietakken gebruiken klei, kaolien en ertsen van niet-metalen. De productie van basaltisolatie heeft de jongste vijf jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt en vandaag kan Oekraïne uitpakken met een Europees kwaliteitsproduct. Het land heeft nog steeds behoefte aan een glaswolproductie, maar beschikt hiervoor over voldoende middelen.

'Er is een grootschalige woningbouw. 42% van de Oekraïense gezinnen (zowat 7,1 miljoen) beschikt over minder dan 13,65 m² leefruimte per persoon. 1,7 miljoen van de huishoudens beschikt over minder dan 7,5 m² per inwoner. De nieuwe maatstaf voor woningbouw bedroeg in 2014 0,22 m² per hoofd terwijl 0,5 - 0,7 m² aan behuizing per hoofd vereist is. De meeste woningen werden gebouwd met een thermische weerstand van 0,9 m²K/W. Slechts 5% van de woningen beantwoordt aan de standaard van 2,8 - 3,3 m²K/W. Het gemiddelde energieverbruik voor verwarming bedraagt 285 kW*h/m² per eenheid (variërend van 145 tot 374 kW*h/m² afhankelijk van de klimaatzone en het type gebouw). Helaas is de thermische modernisering nog niet ingezet. We zien slechts eerste stapjes en piloot­projecten, vooral gestart door Europese fondsen (de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de International Finance Corporation (IFC), een lid van de World Bank Group). Zowat 1 miljard m² van de woningbouw vereist een thermische modernisering, in de eerste plaats gebouwen met verschillende verdiepingen voorzien van gemonteerde panelen in grote steden en dorpen, wat overeenkomt met een woningvoorraad van 400 miljoen m²', signaleerde Ivan Salij.

Oekraïne vertoont een erg lage bevolkingsdichtheid (75 inwoners per km²). Zijn wegen van eerste categorie met een centrale veiligheidszone en twee tot vier rijvakken in iedere richting bestrijken slechts 2.200 km of 1,3% van alle verharde wegen. Het land behoeft meer bruggen, kruispunten, een metro en wegtunnels; de wegen van vierde en vijfde categorie (met een ondergrondse breedte van 8 tot 10 m) vertegenwoordigen pakweg 74% van alle wegen. De wegdichtheid bedraagt in Oekraïne 280 m per km², tegenover een Europees gemiddelde van 1,8 tot 2 km per km². Voor publiek-private samenwerking en concessies heeft het land nood aan buitenlandse impulsen; het heeft immers wel de noodzakelijke wetgeving, maar mist praktijk en gerealiseerde projecten.

De Oekraïense markt staat open voor nieuwe technologieën en producten.

Ivan Salij zag alleszins heel wat samenwerkingsmogelijkheden. 'De Oekraïense markt heeft nood aan hulp van Ufemat-leden bij de training van producenten en distributeurs, met nieuwe gezamenlijke projecten in de distributiesector. We bouwen ons Oekraïne vandaag; we hebben het potentieel om de marktvolumes 2 of 2,5 keer te doen groeien. De Oekraïense markt staat open voor nieuwe (vooral innovatieve) technologieën en producten. We kunnen bilaterale contacten leggen tussen Oekraïne en de federaties van handelaars in de EU-lidstaten en regelmatig zakengerelateerde informatie (vragen, analyses, enz.) uitwisselen. Van 2 tot 4 maart 2016 vindt het Oekraïense bouwforum KyivBuild plaats in het International Exhibition Centre (IEC) in Kiev. Op het programma staan 'an Efficient Wall Competition', de eerste Conferentie voor Verdelers en Distributeurs van Bouwmaterialen en Uitrusting (waaraan naar verwachting meer dan duizend bedrijven zullen deelnemen), conferenties en rondetafels evenals een evenementprogramma. De 'Premier Expo' heeft een uitgebreide database van contacten die wordt gebruikt om bezoekers aan te trekken. We bieden ook een transferservice aan voor vertegenwoordigers van de bouwsector en we organiseren een advertentiecampagne met buitenreclame op 21 billboards in Kiev en diens regio', stelde de Chief International Officer van de Oekraïense Unie van Producenten van Bouwmaterialen en -Producten in het vooruitzicht. Hij prees zijn organisatie als een belangrijke link, een betrouwbare agent en een bedrijfslobbyist.

Minstens 10% beter

Paul Kuijpers is partner van Balance & Result in het Nederlandse Deventer, dat zich toelegt op procesverbetering en business development in de bouwsector. Het werkt met klanten, aannemers, leveranciers, handelaars, consultants en de overheid en is een actief lid van innovatienetwerken. Paul Kuijpers schreef een Ufemat-rapport over duurzame logistiek.

Hij presenteerde 'het nieuwste van de leveringsketen 2.0' en de veranderende rol voor bouwmaterialenhandelaars, gericht op een betere klantwaarde en 10% meer winst in de bouwketen. 'Onze veranderende wereld wordt gekenmerkt door renovatie i.p.v. nieuwbouw, digitale toepassingen, bouwactiviteit in stedelijke gebieden, duurzaamheid, de seniorensamenleving, betaalbaarheid en gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Modern bouwen vereist nieuwe vaardigheden en kennis van onze vakmensen. Tijdens de crisis verlieten vele vakmannen de bouwsector, waardoor dus nood zal zijn aan opgeleide en geschoolde arbeiders. Dit is een nieuwe uitdaging. De voormalige Deense EU-Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard (2010-2014) heeft werk gemaakt van EU-richtlijnen en reglementen, de Bouwproductenrichtlijn (Construction Products Regulation of CPR), richtlijnen voor verpakkingsafval en energiedoelstellingen tegen 2020. Er is potentieel voor een betere renovatiewaarde (we worden geconfronteerd met slechte ontwerpen, een slechte voorbereiding, een slechte logistiek en slechte uitvoeringsprocessen (proceskosten) en slecht leren, slechte startvoorwaarden, dubbel werk, ' (directe kosten)), maar verdere optimaliseringen vereisen een samenwerking in de keten. Het verschil tussen de waarde (voor de klant) en de kosten is de ruimte waar je winst maakt. Je hebt meer waarde nodig om winst te creëren. Er is ruimte voor winst voor de bouwer, de leverancier en de handelaar', legde hij uit. Je moet je kosten drukken of je waarde opwaarderen. Je kan ook het proces verbeteren.

De bouwhandelaar vervult verschillende waardevolle rollen: een adviserende rol (waarbij hij klanten helpt optimale oplossingen te vinden voor hun project), een logistieke rol (door de klant te steunen met een efficiënt proces), als bank (door de cliënt te helpen met geschikte financiële voorwaarden) en een informerende rol voor de vakman (door hem bij te staan met geschikte kennis en een degelijke service). De toegevoegde waarden van de handelaar liggen op de verticale as van het proces (van leveringspartner tot geïntegreerde procespartner) en op de horizontale as van het product (van alleenstaand(e) product/service tot geïntegreerd(e) product/service), uitmondend in de comaker-partner als hoogste doel.

Winkels met een breed assortiment bieden beschikbaarheid en een totaalservice. Ze kunnen een ervaringscentrum hebben en een ruimer productassortiment met shop-in-shopconcepten. Bouwen wordt steeds ingewikkelder, dus hebben we meer kennis nodig over onderwerpen als duurzame oplossingen, ondersteuning en flexibiliteit inzake levensduur, gezonde gebouwen, veiligheid, luchtkwaliteit, lichtomstandigheden, flexibele hernieuwbare energiesystemen, comfort en esthetiek.

'We hebben behoefte aan een vroegtijdige betrokkenheid en co-makership en moeten producten en processen integreren. CRH en BAM hebben gedurende minstens vijf jaar een comaker-relatie; ze ontwikkelden samen hun concept. Slimme bouwsystemen zijn beter, sneller, goedkoper en gemakkelijker. Prefabkelders zijn snel en makkelijk en bieden een gegarandeerde kwaliteit; 3D prefabmodules kunnen in de fabriek geproduceerd worden; en energie-efficiënte renovatie leidt tot nulenergiewoningen zonder energierekening). Geïntegreerde oplossingen (de lego-aanpak door Heinz Von Helden, het volledig elektrische huis, positief-energiebouwen, geïntegreerde oplossingen voor verse lucht en gereguleerd daglicht) veroorzaken minder risico's en bieden een betere waarde. We hebben ook nood aan steun van vakmensen: betere informatie voor de vakman (Andimac in Spanje), Budogram (Wienerberger in Polen) en e-commerce (Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Finland, Nederland, Zweden). We hebben nood aan logistieke coördinatie in verschillende business cases (voor het project De Krook in Gent werd 80% van de bouwmaterialen getransporteerd over het water; vooral zand haalde vele vrachtwagens van de weg). De handelaar is een contractleider en moet een waardevolle partner zijn inzake slimme bouwsystemen, vroegtijdige betrokkenheid, digitale samenwerking, lean management en duurzame logistiek. Als je wil winnen, moet je het spel meespelen want kennis is macht', besefte Paul Kuijpers, verwijzend naar BIM.

Als lean procespartner moet je dagelijks plannen met vakmensen en blijk geven van een hoge inzet en een hoge betrouwbaarheid. Lean focust op zeven afvaltypes. Lean Six Sigma, een methodologie die vertrouwt op een gezamenlijke teaminspanning om de prestaties te verbeteren, tracht acht soorten afval te elimineren: een inventaris (overtollige producten en materialen worden niet verwerkt), talent (het onderbenutten van talenten, vaardigheden en kennis van mensen), het wachten (verspilde tijd bij het wachten op de volgende stap in een proces), beweging (onnodige bewegingen door mensen, bv. wandelen), gebreken (inspanningen veroorzaakt door herwerkingen, schroot en onjuiste informatie), vervoer (onnodige bewegingen van producten en materialen), overprocessing (meer werk of een hogere kwaliteit dan de consument verlangt) en overproductie (meer dan nodig of vooraleer ze nodig is).

We moeten trachten een (c)lean partner te zijn (volgens de lean-principes genereert een cleane en veilige bouwplaats de hoogste productiviteit) en werken aan een duurzame distributie. Bedrijven met een strategie presteren beter.

'Niet de sterkste van een soort noch de meest intelligente zal overleven, maar wel diegene die zich het makkelijkst aanpast aan verandering'.

“We kunnen dus minstens 10% beter werken dankzij besparingen door een verbeterde logistieke coördinatie (potentiële voordelen van 2 tot 6%), een extra-verkoop door een beter adviestraject, een grote beschikbaarheid, slimme bouwsystemen en relaties met vakmensen (+ 10 tot 40%), een betere continuïteit en minder voorraadkosten door co-makership (+5 tot 10%), minder transactiekosten omwille van de digitale handel, bestellingen en communicatie en een lean-benadering (+ 3 tot 8%), een lagere kost van werkkapitaal door 20 tot 50% kortere bouwteams in lean (+5 tot 15%) en minder arbeidskosten door slimme bouwsystemen (+ 5 tot 20%). We werken beter, sneller en goedkoper. Een betere bedrijfsprestatie is in vele situaties geassocieerd met betere prestaties aan de klanten. De handelaar kan uitsparen op de directe arbeidskosten (15%) in het bouwproces en op de algemene proceskosten (25%). Betere logistieke prestaties en beter advies lonen. Voor vele handelaars zijn de relaties met hun klanten cruciaal. Commerciële en operationele prestaties zijn kritisch voor deze klantenrelaties en voor de business. En de voordelen die we krijgen van experts zijn indicatief; afhankelijk van de specifieke situatie kan een realistische schatting worden gemaakt. Niettemin kunnen de potentiële voordelen veel groter zijn dan 10% extra winst', oordeelde Paul Kuijpers.

Tot slot vroeg hij zich af wat bedrijven succesvol maakt. 'Niet de sterkste van een soort noch de meest intelligente zal overleven, maar wel diegene die zich het makkelijkst aanpast aan verandering', citeerde hij Leon C. Megginson die Charles Darwin parafraseerde. En hij voegde er een citaat van de bekende Amerikaanse componist en muzikant Frank Zappa aan toe: 'Een geest is zoals een parachute. Hij werkt niet als hij niet open is.'

'We moeten creativiteit steunen en nieuwe ideeën ingang laten vinden', beklemtoonde Paul Kuijpers, terwijl hij een beeld van één van de fictieve gebouwen van de Belgische fotograaf Philippe Dujardin toonde.

Tot slot stelde JCB zijn Teletruk TLT.25/30/35 met een maximumcapaciteit van 3.500 kg, een maximumcapaciteit van 2.400 kg bij 2 m bereik en een maximale hefhoogte van 5.150 mm voor. De Teletruk doet alles wat een conventionele vorklift doet en meer, waarbij hij de 'cost of ownership' vermindert en tijd, brandstof, mankracht en laadruimte uitspaart. Hij vervangt verschillende machines, zodat de eigenaar niet zoveel vorkliften nodig heeft in zijn vloot. Het resultaat is een maximale efficiëntie en productiviteit.

De combinatie van een kleine voetafdruk, een telescopische arm, twee- en vierwielaandrijving en de optie van een hydraulische snelkoppeling maken van deze machine een erg veelzijdige heftruck. De telescopische aan de zijkant gemonteerde giek maximaliseert de zichtbaarheid van de operator terwijl een heleboel extra door JCB ontworpen veiligheidsvoorzieningen worden gecombineerd om de veiligheid ter plaatse te verbeteren. Bovendien werden vele inspanningen gedaan om de ergonomie van de Teletruk te verbeteren en de operator veel comfort te bezorgen en hem de hoogste productiviteit uit deze veelzijdige machine te doen halen. De Teletruk is een ideale oplossing voor de afval- en recyclagesector door zijn robuuste design, uitwerking en sterke prestaties. Om de ultieme bescherming te verzekeren aan machines die werken in zware, stoffige en vuile omgevingen beschikt JCB over diverse 'wastemaster kit'-opties voor specifieke toepassingen.

De robuuste constructie waarborgt een uitstekende stabiliteit, strakheid en veelzijdige bescherming. Het onderhoud gebeurt snel en makkelijk. Deze machine kan ook gedurende een maximale tijd hard werken, met lange onderhoudsintervallen en hoogwaardige componenten. Dankzij Livelink, een innovatief softwaresysteem, kan je ze op afstand beheren (online, via mail of met gsm). Je hebt ook toegang tot alles, van machinealarmen tot de historiek, waarbij alle gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd centrum.

Aan de ingang van hotel Excelsior had JCB een Teletruk geparkeerd, zodat de deelnemers aan het congres deze machine konden uitproberen. Na de lunch nam de groep de bus om de bouwplaats van Cilipi Airport te bezoeken. 'Deze luchthaven vormt een eindbestemming en is ingeplant in een zone vol grotten. Ze ontvangt 1,5 miljoen passagier

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels