Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zes woontorens Nieuw Gent verdwijnen

Gerelateerde onderwerpen :

Zes woontorens Nieuw Gent verdwijnen

De stad Gent en sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent willen de wijk Nieuw Gent aanpakken. Daarvoor werd een studie opgestart. De eerste conclusies uit de studie zijn dat zes woontorens best vervangen worden door nieuwe, kwaliteitsvolle sociale woningen. De wijk zal ook een centraal park en een bloeiend centrum rond het Rerum Novarumplein krijgen.

Heel wat sociale woningen in Nieuw Gent zijn uitgeleefd. Ook de publieke ruimte in de buurt is aan een opfrissing toe. Die vaststellingen vormden de aanleiding voor het Gentse stadsbestuur en WoninGent om de wijk te vernieuwen. De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering begonnen vóór de zomer aan een voorbereidende studie. Vandaag is deze studie halfweg.

Korte termijn

Met de conclusies van de studie, die tegen september 2017 verwacht worden, zullen de stad Gent en WoninGent aan de slag gaan in een stadsvernieuwingsproject. Verschillende deelprojecten zullen stap voor stap de wijk aanpakken en opfrissen. In afwachting hiervan ondernamen beide partners al acties op korte termijn: de inrichting van de zone rond het nieuwe wijkgezondheidscentrum, de aanstelling van een flatwachter, de plaatsing van inbraakwerende deuren en de opfrissing van de inkomhallen in de woontorens. Begin volgend jaar start de werking van het Multihuis. Hier komt een klusatelier/repaircafé, een doorgeefwinkel en een ontmoetingsruimte met een koffiebar en een terras. De groendienst zorgt voor de heraanleg van paden en nieuwe beplanting in de omgeving van het welzijnscentrum en in de voortuinen van de laagbouw in de Kikvorsstraat. Er komen ook extra picknickbanken, speeltoestellen en een pannakooi.

Nieuwe woningen

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zal zes woontorens - Milenka, Orion, Saturnus, Mercurius, Aurora en Jupiter - vervangen door nieuwe, kwaliteitsvolle sociale woningen. Uit de studie blijkt dat renovatie duur is door de structuur van de torens. De renovatie van de appartementen zou ongeveer evenveel kosten als nieuwbouw. Bovendien bemoeilijkt de huidige structuur een kwaliteitsvolle inrichting van appartementen.
“Omdat de kwaliteit van nieuwbouw hoger is, kiest WoninGent voor de vervanging van de zes grote woontorens. We stappen af van de anonieme hoogbouw met slechts één centrale toegang en vooral studio’s en eenslaapkamerappartementen. In de plaats daarvan zetten we in op afwisselende, meer kleinschalige gebouwen op mensenmaat, met een gezonde mix van woontypes die ook gericht is op gezinnen”, zegt Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen en voorzitter van WoninGent.

Hoefijzer

De nieuwe gebouwen krijgen verschillende hoogtes en zullen in groepen langs de Kikvorsstraat ingeplant worden. Het huidige woonontwerp voorziet de uitwerking in een hoefijzer, gericht op het park. Daarnaast wordt er ook gezocht naar bouwplaatsen voor appartementsgebouwen achter het wijkgezondheidscentrum en in de buurt van de kerk. Er zullen in totaal ongeveer evenveel appartementen als vandaag beschikbaar zijn.
Alle bewoners krijgen begeleiding naar een andere woning in of buiten de wijk. Om dat te kunnen doen, komt er een ‘schuifplaatje’. Vooraleer er gebouwen gesloopt worden, komen er eerst nieuwe woningen bij. Zo is er ruimte om de herhuisvesting van de bewoners mogelijk te maken en vlot te laten verlopen. Waar er eerst gebouwd zal worden of welk gebouw het eerst gesloopt zal worden, wordt nog onderzocht.
De eerste sloopwerken zijn nog niet voor morgen. De opmaak van een bouwplan voor de eerste bouwfase start volgend jaar. De eigenlijke bouwwerken volgen onvermijdelijk twee tot drie jaar later. De precieze timing van de hele operatie kan vandaag nog niet worden meegedeeld, maar gelet op de grootschaligheid van het project mag gerekend worden op minstens tien jaar.

Centraal park

Door de nieuwe woningen aan de Kikvorsstraat te bouwen, ontstaat een groot aaneengesloten park. Tussen de groepen appartementen komen ingangen naar het park. Er komen plekken om te spelen, om te rusten en om te ontmoeten. Vandaag is het park vaak drassig en nat. Ook dat wordt aangepakt. Het ontwerp van het park wordt na de studie opgemaakt. De aanleg zal in fasen verlopen volgens de bouw van de nieuwe appartementen.

Bloeiend centrum

Het Rerum Novarumplein wordt het bloeiende centrum van de wijk. Hier verzamelen alle diensten, zoals het wijkrestaurant, de bibliotheek, het politiekantoor en het wijkgezondheidscentrum. De stad Gent rekent ook op extra winkels aan de Zwijnaardsesteenweg. Het plein vormt de verbinding met het centrum van de stad. Er is een opstapplaats voor de tram en de bus.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

De site van de voormalige tuinspeciaalzaak Puttemanshof op de hoek van de Poststraat en de Oudebaan in Lebbeke maakt plaats voor het nieuwe woonproject Residentie Puttemanshof. Daarmee krijgen de 6.200 m² grote terreinen van de in Lebbeke[…]

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

Meer artikels