Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zes op de tien shm's moeten vrouwen zoeken

Vele Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) hebben nog wat werk om straks te voldoen aan het quotum inzake de vertegenwoordiging van vrouwen in hun raden van bestuur. De vorige Vlaamse regering stelde op 16 mei 2014 een quotum in waaraan huisvestingsmaatschappijen moeten voldoen tegen 1 januari 2016. Dan moet één derde (of 33%) van de leden van de raden van bestuur een vrouw zijn. Uit een vraag van Vlaams parlementslid Griet Coppé aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans blijkt dat momenteel 42 van de 100 maatschappijen reeds voldoen aan dit quotum. 58 maatschappijen zullen bij de hersamenstelling van hun raad van bestuur op zoek moeten gaan naar meer vrouwelijke leden.

De hersamenstelling zal in principe plaatsvinden bij de algemene vergadering van april of mei 2015. Bovenop het genderevenwicht moeten de raden van bestuur van de shm's ook krimpen, naar hoogstens 13, 9 of 5 bestuurders afhankelijk van het aantal gerealiseerde koopwoningen of verhuurde sociale huurwoningen.

In totaal zijn 417 van de 1.385 bestuursleden vrouwen; of nét één op de drie. Op provinciaal niveau telt enkel Vlaams-Brabant voldoende vrouwelijke bestuursleden (totaal van de maatschappijen in deze provincie). Per provincie bedraagt het gemiddelde aandeel aan vrouwelijke leden in de raad van bestuur: Vlaams-Brabant: 36,90%; West-Vlaanderen: 31,49%; Antwerpen: 28,61%; Limburg: 28,42%; Oost-Vlaanderen: 27,83%. In amper zes op de honderd sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vrouwen de bovenhand (>50 %).

'De meeste maatschappijen behalen de norm of schommelen er net onder. Ik verwacht echter dat maatschappijen inspanningen blijven leveren om hun raden van bestuur te bevolken met voldoende vrouwen. Een raad van bestuur met vooral mannelijke leden is immers niet langer van deze tijd. Ook in de afgeslankte raden moet het genderevenwicht gerealiseerd worden. Op lange termijn moeten we zelfs streven naar een 50/50-verhouding tussen mannen en vrouwen', stelt Griet Coppé.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Het Gentse schepencollege gaf op 6 mei groen licht aan het masterplan voor de campus UZ Gent. Dit ruimtelijk plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere[…]

08/05/2021 | ZorgsectorGent
Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw