Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zemst maakt plannen voor herinrichting sportsite

Zemst maakt plannen voor herinrichting sportsite

De Vlaams-Brabantse gemeente Zemst heeft plannen om de sportsite in de deelgemeente Elewijt volledig te herstructureren. Niet alleen het uitzicht aan het kruispunt Driesstraat-Diependaalstraat moet veranderen, maar de volledige site wordt herbekeken.
Er werd reeds een ontwerp van inrichtingsplan opgemaakt door de gemeentelijke diensten. Dit ontwerpplan is inmiddels goedgekeurd door he schepencollege en zal het startpunt vormen voor gesprekken met de verenigingen en de gebruikers van de terreinen. Ook omwonenden zullen hierbij betrokken worden. Het plan is dus nog niet definitief.
 
“Ruimte maken en opnieuw invullen is een delicate evenwichtsoefening. Zo moet bekeken worden waar de hondenclub samen met het jeugdhuis een nieuw gebouw kan optrekken. In samenspraak met de wielerfederatie zoeken we ook naar een nieuwe locatie voor een wielerpiste. De verplaatsing van de versleten wielerpiste ruimte kan wellicht ruimte bieden aan de tennisclub om extra terreinen aan te leggen. We moeten ook nagaan of een buitenfitness een plaats heeft op de site”, zegt schepen van Sport Tim Borteel.
 
De ontsluiting van de zone wordt eveneens aangepakt. De huidige fietsenstallingen zijn ontoereikend en moeten uitgebreid worden, dicht bij het jeugdhuis en de andere gebouwen. Een vlot bereikbare fietsenparking, al dan niet met oplaadmogelijkheden, is nodig. Ook de toegangen tot de site moeten aantrekkelijker worden door duidelijke poorten te creëren. De site moet een parksfeer krijgen, het moet een ‘sportpark’ worden met bovendien voldoende oog voor duurzaamheid.
 
“De bomen die vorig jaar moesten wijken voor de aanleg van het kunstgrasveld van KCVV Elewijt worden in het nieuwe plan gecompenseerd. De dreef die langs de site loopt en die veel gebruikt wordt door fietsers en wandelaars, is een belangrijke groene as in het gebied. In de andere richting vanaf de Driesstraat is er een gedeeltelijke dreef die versterkt kan worden met extra bomen”, vervolgt schepen Borteel.
 
Paden zullen het gebied doorkruisen en de groene ruimtes met mekaar verbinden. Het sportpark wordt op die manier aantrekkelijker voor de individuele sporter, maar ook om mekaar te ontmoeten. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een multifunctioneel ruimtegebruik en waar het kan worden functies gebundeld.
 
Er worden ook een aantal technische zaken aangepakt zoals de verwarmingsproblemen van de Budohal. Op ecologisch vlak doet de curlingclub inspanningen door te investeren in zonnepanelen. Bij de eerdere aanleg van het voetbalveld werd kurk gebruikt in plaats van rubber.
 
Bij de verdere uitvoering zal een doordachte fasering uitgewerkt worden waarbij de continuïteit van de werking van elke vereniging voorop staat met een minimum aan ongemak. De gebruikers van de terreinen en de verenigingen zullen hierbij betrokken worden. Ten slotte moet voor het sportpark een nieuwe naam bedacht worden. Suggesties zijn welkom bij het gemeentebestuur van Zemst.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels