Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zelfstandigen in de bouw verkiezen samenwerking boven aanwerving

Gerelateerde onderwerpen :

,
Zelfstandigen in de bouw verkiezen samenwerking boven aanwerving

Pleidooi voor grotere werkflexibiliteit en soepelere arbeidsregels

Wanneer zelfstandigen in de bouw veel werk hebben, zoeken ze een collega-zelfstandige om samen te werken. Ze werven pas een eerste werknemer aan als ze genoeg werk hebben op voldoende lange termijn. Pas dan wegen de belemmeringen immers minder zwaar dan de behoefte aan extra arbeidskrachten.

Dat blijkt uit een enquête van Bouwunie, dat zopas ook in Hasselt, Gent, Brugge en Puurs infosessies voor zelfstandigen over het al dan niet aanwerven van een eerste werknemer en het samenwerken met collega’s organiseerde. Wie aanwerft, is wel erg tevreden met zijn keuze: de werkdruk daalt en het is veel prettiger om met twee of meer te werken dan alleen.

Drie op de vier zelfstandigen in de bouw werkt (al eens) samen met één of meer collega’s, in 85% van de gevallen een collega-zelfstandige zonder personeel. Ze doen dit vooral om meer of grotere opdrachten aan te kunnen en in mindere mate om een deel van het werk (bv. een specialisatie) door te geven.

Het grote voordeel van deze manier van werken is voor hen de enorme flexibiliteit. De - meestal opdrachtgebonden - samenwerking komt vlug en zonder veel rompslomp tot stand en bij problemen scheiden de wegen opnieuw snel en zonder poespas, wat minder kopzorgen veroorzaakt. Samen is bovendien veel aangenamer dan alleen. De grote inzet en de werklust van collega-zelfstandigen trekken hen ook over de streep. Toch biedt samenwerken met collega-zelfstandigen ook nadelen. Zo is het niet altijd makkelijk om twee agenda’s op elkaar af te stemmen en lopen de visies al eens uiteen. Een belangrijk bezwaar is het grote risico op verlies van klanten aan de collega. Samenwerken impliceert dus dat vooraf goede afspraken worden gemaakt en dat helder wordt gecommuniceerd.

Kostprijs

65% van de zelfstandigen heeft er wel al aan gedacht om een medewerker aan te werven, bij negen op de tien voor uitvoerend werk. 74% van de bevraagden vrezen echter de kostprijs als er niet genoeg werk zou zijn. De verantwoordelijkheid om die persoon op langere termijn aan het werk te kunnen houden is voor 64% te groot. Ook de administratieve rompslomp (52%), het vinden van de juiste kandidaat (50%) en de organisatie van het werk (14%) vormen stevige struikelblokken.

Om het gemakkelijker en realistischer te maken om iemand aan te werven moeten volgens 67% de personeelskosten naar omlaag. Het moet mogelijk zijn om flexibeler te werken (48%). De arbeidswetgeving moet eenvoudiger worden (41%) en er is nood aan meer of betere kandidaat-werknemers (33%).

Desondanks biedt aanwerven ook onmiskenbare voordelen, getuigen collega-ondernemers die dit effectief deden. Wie een eerste aanwerving doet, kan meer werk verzetten, een grotere omzet boeken en groeien. De klanten zijn sneller geholpen, de zaakvoerder voelt zijn werkdruk dalen en samen is nu eenmaal prettiger dan alleen.

De ondernemers die hun eerste werknemer hebben aangeworven, zetten niet de kostprijs bovenaan hun lijstje met knelpunten voor een aanwerving, wellicht door de inspanningen van de regering om de loonlasten te verlagen. Zij ervaren vooral moeilijkheden om de juiste kandidaat te vinden (76%) en met de kostprijs (55%), de administratieve rompslomp (30%), het aan het werk kunnen houden van de aangeworven medewerker op langere termijn (29%) en de strenge arbeidsregels (26%).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verzeker de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bouwonderneming.

Publireportage

Verzeker de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bouwonderneming.

Wat de aard en de omvang van het project ook is, de aansprakelijkheid van uw onderneming verzekeren, is noodzakelijk als voorzorgsmaatregel. Frédéric Appart, verantwoordelijke schadegevallen B.A. & zaakverzekeringen bij[…]

04/10/2022 |
Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Publireportage

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Publireportage

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Publireportage

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Meer artikels