Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zeemanstuin in Sint-Amandsberg moet uitgroeien tot nieuwe woonwijk

Gerelateerde onderwerpen :

Zeemanstuin in Sint-Amandsberg moet uitgroeien tot nieuwe woonwijk

Het project Zeemanstuin, gelegen tussen de Hogeweg, de Scheeplosserstraat en de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg, omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op fietsafstand van het centrum van Gent. In totaal worden hier 200 appartementen en 129 woningen met tuin gerealiseerd, verspreid over vijf bouwclusters.

In het binnengebied van 9,6 ha is twee derde van de oppervlakte voorbehouden voor groen en publieke ruimte. In deze centrale parkzone zijn twee grafheuvels uit de bronstijd geïntegreerd. Er is ook een boomgaard voorzien. Het bestaande park Sapinière en een aantal waardevolle bomen worden mee geïntegreerd in de nieuwe groenaanleg. De naam Zeemanstuin symboliseert de nabijheid van het bekende Gentse zeemanshuis, maar staat ook symbool voor de nabijheid van de haven en voor het groene hart van het project.

De bouwwerken van de verschillende partners, inclusief de sociale huisvestingsmaatschappijen, in de clusters Sapinière en Kerktuin zijn een drietal maanden geleden begonnen. Volgens de planning zullen alle wooneenheden binnen acht jaar afgewerkt zijn. De wegen in het gebied zijn benaderd vanuit het principe woonerf. Dit betekent dat de maximum toegelaten snelheid 20 km/u. bedraagt, dat op straat mag worden gespeeld en dat fietsers en voetgangers voorrang hebben op auto's. Doorheen het projectgebied loopt een centrale en verharde fietsas.

Het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent staat in voor de totale regie van het project Zeemanstuin en de realisatie van de woningen. i.s.m. de privépartner. Sogent koos Durabrik als partner om samen 53 betaalbare eengezinswoningen met tuin te bouwen, 54 betaalbare appartementen en een semi-ondergrondse parkeergarage met zestien plaatsen. Bouwbedrijf Mevaco ontwikkelt de nieuwe appartementen op de site. Gezinnen kunnen zich nog tot 20 november kandidaat stellen om een woning of appartement te verwerven. De eerste fase omvatte tien betaalbare woningen met tuin en 21 appartementen, de tweede fase bestaat uit elf woningen. Er zijn nog vijf resterende woningen van fase 1 die eveneens gekocht kunnen worden.

Begin 2013 startte sogent de selectie- en toewijzingsprocedure van een privépartner voor 107 wooneenheden aan de Hogeweg. Twee teams van architecten en ontwikkelaars stelden zich kandidaat. Op basis van de kwaliteit van het projectvoorstel, de projectaanpak en het financiële voorstel, beoordeelde sogent in het najaar van 2013 het team van Durabrik en Mevaco als meest geschikt. Na onderhandelingen tekenden sogent, Durabrik en Mevaco een samenwerkingsovereenkomst.

De prijzen van deze woningen variëren van 217.946 ' voor een woning met twee slaapkamers en een tuintje tot 270.306 ' voor een woning met drie bouwlagen (gelijkvloers, eerste en tweede verdiepinjg) en tuin. Deze prijzen zijn exclusief de kosten zoals registratie, ereloon notaris en landmeterkosten op het grondgedeelte en btw op het gedeelte van de woning. De prijzen van de appartementen variëren van 180.000 ' voor een flat met één slaapkamer tot 225.000 ' voor een appartement met drie slaapkamers, eveneens exclusief kosten.

Durabrik bouwt in de Zeemanstuin 32 passiefhuizen en 21 lage-energiewoningen. Iedere bewoner kiest het type woning dat het best bij zijn gezin past. Dankzij de variatie in de indeling van de huizen en een flexibel ontwerp, vindt iedereen een woning op maat van zijn huishouden en kan aan de voorziene ruimtes vrij eenvoudig een andere functie worden gegeven. Elk huis heeft andere architecturale accenten en krijgt daardoor een eigen identiteit. Samen vormen alle woningen een harmonieus geheel.

Mevaco bouwt in de Zeemanstuin 54 appartementen, voornamelijk doorzonappartementen met ramen aan zowel de voor- als aan de achterzijde van het gebouw. Alle appartementen zijn gebouwd volgens het lage-energieprincipe en levensloopbestendig, wat betekent dat ze mits kleine aanpassingen rolstoeltoegankelijk gemaakt kunnen worden.

Bij het project Zeemanstuin zijn volgende architecten betrokken: Architectenbureau Bart Dehaene uit Gent, 3Architecten uit Roeselare, Meta architectuurbureau uit Antwerpen en Tania Vandenbussche uit Gent. 'Het was een uitdaging om de nieuwe site mooi te laten aansluiten bij het heterogene karakter van de buurt. Het park vormt het kloppende hart van het project. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je vanuit ieder huis voeling hebt met het park en omgekeerd. Dat verhoogt de kwaliteit van de stedelijke publieke ruimte. Het wonen, mag dus opgemerkt worden vanop straat, maar we zetten het niet te kijk. Niveauverschillen en een geschrankte schikking van de leefkamers zorgen voor privacy', aldus het architectenteam.

'De inplanting van de woningen hebben we zorgvuldig uitgebalanceerd om te zorgen voor subtiele diversiteit en verticaliteit. Dat realiseerden we o.m. met verschillende kroonlijsthoogtes en strategisch geplaatste terrassen en regenpijpen. Dankzij de gemengde roodbruine bakstenen hebben de verschillende woningen hun eigen identiteit, maar vormen ze toch een harmonieuze eenheid. De huizen zijn dankzij hun compacte inrichting ook duurzaam en economisch', besluiten de architecten.

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Gent en voert het stedelijk beleid op het gebied van stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. Sogent staat voor een kwalitatieve projectontwikkeling en een efficiënt beheer van vastgoed. Samen met verschillende partners en stadsdiensten wil sogent Gent uitbouwen tot een innovatieve, creatieve en duurzame stad waar het goed is om te wonen en te werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels