Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zaal Harmonie wordt districtshuis

Gerelateerde onderwerpen :

Zaal Harmonie wordt districtshuis

De stad Antwerpen wil het nieuwe districtshuis onderbrengen in zaal Harmonie in het gelijknamige park. Het huidige districtshuis in de Lange Gasthuisstraat 21 heeft naast verschillende bouwkundige gebreken ook ruimtelijke tekortkomingen, zoals het ontbreken van voldoende daglicht in de lokettenzaal. Door het districtshuis in zaal Harmonie onder te brengen, krijgt die ruimte niet enkel een opwaardering, maar ook een volwaardige invulling.

Zaal Harmonie ligt in het Harmoniepark, een klein park tussen de Belgiëlei, de Mechelsesteenweg, de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat. Het Harmoniegebouw en het Harmoniepark vormen ruimtelijk één geheel. Zaal Harmonie, het bijgebouw de Oranjerie en het monument Peter Benoit zijn als monument beschermd. Zaal Harmonie deed dienst als feestzaal, maar geraakte de afgelopen jaren in onbruik en verloor hierdoor veel van zijn oorspronkelijke grandeur.

Door de herbestemming tot districtshuis wil de stad zaal Harmonie nieuw leven inblazen en de oorspronkelijke uitstraling herstellen. Momenteel is de districts- en loketwerking van het district Antwerpen gehuisvest in de panden aan de Lange Gasthuisstraat 21. De districts- en loketwerking omvat een aanzienlijk deel front-office. De integratie van deze front-office in zaal Harmonie garandeert de toegankelijkheid voor iedere burger en bezoeker.

De stad Antwerpen wil een concreet, innovatief en hedendaags ontwerp dat vertrekt vanuit een respectvolle houding voor de monumentwaarde van de ruimte, maar met een nieuwe en hedendaagse bestemming. Behalve een maximaal behoud van het monumentale interieur en exterieur moet in de zaal op een flexibele manier omgegaan kunnen worden met de beschikbare ruimte.

Daarbij wordt onderzocht of de dagelijkse districts- en loketwerking verenigbaar is met een alternatief gebruik tijdens en/of buiten de normale kantooruren. Bijvoorbeeld voor tijdelijke tentoonstellingen, publieke en private evenementen, externe exploitatie van vergaderinfrastructuur door derden'

Voor het project Harmonie wordt de voorkeur gegeven aan een geïntegreerde aanpak. Dergelijke uitwerking vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij architectuur en landschap/openbaar domein maximaal op elkaar kunnen inspelen. Bij de invulling en herbestemming moet rekening gehouden worden met de visie omschreven in het project 'Loket 2020'. Dit project heeft als doelstelling om het digitaal platform maximaal uit te breiden.

Behalve de loketwerking krijgt ook de hele districtswerking een plek in zaal Harmonie. Er komt een nieuwe raadzaal en werkplekken voor de districtsvoorzitter en -schepenen en de administratieve ondersteuning van de districtswerking, zoals sportantenne, cultuurantenne, seniorenwerking' De districtsraad van Antwerpen heeft al positief advies gegeven op het principe van de verhuis van de dienstverlening naar zaal Harmonie.

Park Harmonie is zopas volledig heraangelegd als een groen buurtpark en wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jonge en oude parkgebruikers. Er is infrastructuur voorzien die aanzet tot spel voor kinderen, maar die ook de mogelijkheid biedt om tot rust te komen. De doorsteek voor voetgangers en fietsers vanaf het drukke kruispunt Belgiëlei-Mechelsesteenweg-Koningin Elisabethlei naar de Harmoniestraat zal door zijn herwerkt tracé nog meer gebruikt worden. De sociale controle door het actieve gebruik van het gebouw zal zorgen voor een veiligere doorsteek en een minimalisering van het onveiligheidsgevoel in de buurt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels