Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zaak Gedempte Zuiderdokken van de baan

Gerelateerde onderwerpen :

,
Zaak Gedempte Zuiderdokken van de baan

© copyright Toon Grobet

De stad Antwerpen en de buurtbewoners die een procedure aanvingen, hebben een akkoord bereikt over de Gedempte Zuiderdokken. Hierdoor kan de aannemer in de loop van de komende maanden de werken hervatten. Dankzij het akkoord kan de aannemer verder werken aan de parking Steendok. In de volgende fases van het project Park Dok Zuid wordt de bovengrond boven die parking aangelegd, en wordt de parking Kooldok uitgegraven.

In het nieuwe Park Dok Zuid krijgen groen, bomen en water de hoofdrol. Het gebied wordt een open, groene ruimte en een aangename omgeving om te wandelen, fietsen, spelen, sporten en gewoon te genieten in het groen. Water zal een belangrijke rol spelen in het nieuwe park. Het Park Dok Zuid voorziet heel wat ruimte voor infiltratie en buffering. Er komen grote water- en spelelementen en een ondergrondse buffering samen goed voor 9.000 m³. Een grote collectieve hemelwaterput zal het hemelwater opvangen dat gezuiverd zal worden tot drinkwater voor de wijk.

In de ondergrondse parkings komen naast parkeerplaatsen ook ruime fietsstallingen, oplaadpunten, auto-deelsystemen en plaatsen voor buurtparkeren. Rotatieparkeren zorgt ervoor dat de horecazaken en winkels hun klanten nog beter kunnen ontvangen.

Enkelrichtingsstraten en een woonerf op een groot deel van de Waalsekaai zorgen voor woonkwaliteit en leefbaarheid. Het mobiliteitsplan krijgt een aantal aanpassingen en slimme lichten en een afstemming van het uitgaand verkeer uit de parkings zullen stilstaand verkeer en dus lawaai- en luchtvervuiling zo veel mogelijk voorkomen.

Luchtzuivering

De lucht van de parkings zal zo goed mogelijk gezuiverd worden. De stad zal in samenwerking met de UAntwerpen en Q-park in de parkings Steendok en Kooldok luchtzuiveringsinstallaties plaatsen die de uitgestoten lucht maximaal zuiveren van fijn stof, ultrafijn stof en andere polluenten.

Deze aanpak wordt ook het onderwerp van een pilootproject dat onderzoekt hoe effectief luchtzuiveringsinstallaties in parkings zijn, en of en welke bijkomende effecten er kunnen zijn op de omgevingslucht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels