Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zaak Gedempte Zuiderdokken van de baan

Gerelateerde onderwerpen :

,
Zaak Gedempte Zuiderdokken van de baan

© copyright Toon Grobet

De stad Antwerpen en de buurtbewoners die een procedure aanvingen, hebben een akkoord bereikt over de Gedempte Zuiderdokken. Hierdoor kan de aannemer in de loop van de komende maanden de werken hervatten. Dankzij het akkoord kan de aannemer verder werken aan de parking Steendok. In de volgende fases van het project Park Dok Zuid wordt de bovengrond boven die parking aangelegd, en wordt de parking Kooldok uitgegraven.

In het nieuwe Park Dok Zuid krijgen groen, bomen en water de hoofdrol. Het gebied wordt een open, groene ruimte en een aangename omgeving om te wandelen, fietsen, spelen, sporten en gewoon te genieten in het groen. Water zal een belangrijke rol spelen in het nieuwe park. Het Park Dok Zuid voorziet heel wat ruimte voor infiltratie en buffering. Er komen grote water- en spelelementen en een ondergrondse buffering samen goed voor 9.000 m³. Een grote collectieve hemelwaterput zal het hemelwater opvangen dat gezuiverd zal worden tot drinkwater voor de wijk.

In de ondergrondse parkings komen naast parkeerplaatsen ook ruime fietsstallingen, oplaadpunten, auto-deelsystemen en plaatsen voor buurtparkeren. Rotatieparkeren zorgt ervoor dat de horecazaken en winkels hun klanten nog beter kunnen ontvangen.

Enkelrichtingsstraten en een woonerf op een groot deel van de Waalsekaai zorgen voor woonkwaliteit en leefbaarheid. Het mobiliteitsplan krijgt een aantal aanpassingen en slimme lichten en een afstemming van het uitgaand verkeer uit de parkings zullen stilstaand verkeer en dus lawaai- en luchtvervuiling zo veel mogelijk voorkomen.

Luchtzuivering

De lucht van de parkings zal zo goed mogelijk gezuiverd worden. De stad zal in samenwerking met de UAntwerpen en Q-park in de parkings Steendok en Kooldok luchtzuiveringsinstallaties plaatsen die de uitgestoten lucht maximaal zuiveren van fijn stof, ultrafijn stof en andere polluenten.

Deze aanpak wordt ook het onderwerp van een pilootproject dat onderzoekt hoe effectief luchtzuiveringsinstallaties in parkings zijn, en of en welke bijkomende effecten er kunnen zijn op de omgevingslucht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Aannemer Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster start begin juni in opdracht van de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis aan de Wolstraat in Brussel. De werkzaamheden zullen een jaar duren. De kostprijs van de[…]

29/05/2020 | ErfgoedRegie der Gebouwen
Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Meer artikels