Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Zaaien om te oogsten

Onze economie zal volgend jaar met 1,3% groeien, en het jaar nadien met 1,6%. Dat is niet zeer uitbundig, en het is ook minder dan in het geheel van de eurozone. Ooit was het anders, en gingen regeringen er graag van uit dat de Belgische groei de Europese overtrof. Waarom is het nu anders'

Er zijn verschillende redenen. Een eerste is dat er in Europa nu landen zijn die aan een forse inhaalbeweging begonnen zijn... nadat ze wegens de crisis een veel forsere dreun hebben gekregen dan België. Ondanks zijn bankproblemen heeft ons land de crisis al bij al goed doorstaan, deels omdat het wat geluk had - de koopkracht werd er via de indexering nog een tijd ondersteund door de loonsverhogingen die resulteerden uit de forse opstoot van de olieprijzen vóór de crisis - , deels omdat het vrij beheerst reageerde - men heeft zich niet bezondigd aan budgettaire excessen - en ten slotte ook omdat de werkgelegenheid verrassend resistent bleek - aangemoedigd door een ruim beroep op tijdelijke werkloosheid, een flexibiliteit op de arbeidsmarkt die veel landen ons benijden. Maar landen als Spanje, Portugal en Ierland kregen veel zwaardere klappen te verwerken en gleden weg in een recessie waar ze heel moeilijk uit raakten. Die landen moesten, om hun begroting te saneren en hun concurrentiekracht te herstellen, zware inspanningen leveren en overigens een beroep doen op Europese hulp. Ze zijn meestal nog niet teruggekeerd naar hun precrisisniveau, maar de geleverde inspanningen leveren nu wel resultaat op: Ierland en Spanje bijvoorbeeld groeien nu sterker dan België.

Maar zelfs als België wordt vergeleken met alleen de directe buurlanden - zeg, Nederland, Frankrijk en Duitsland - valt onze groei mager uit. Met name de consumptie blijkt in Duitsland beter aan te slaan, ook omdat de werkgelegenheid er sterker is gegroeid, en ook de overheidsuitgaven worden er opgedreven door de toevloed van vluchtelingen.

Maar dat hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn. Er zijn in ons land immers structurele hervormingen aan de gang, die de groei op korte termijn afremmen met als doel de duurzame groei in de toekomst sterker te maken. Lonen mogen al enkele jaren niet stijgen in reële termen, terwijl bovendien een indexsprong wordt toegepast ten voordele van het concurrentievermogen van de ondernemingen. De lasten op arbeid worden verlaagd in het raam van de fameuze tax shift, die belastingen verschuift van arbeid naar inkomens uit vermogen of op verbruik. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken terwijl ook de vervroegde uittredingsregimes worden ingeperkt. En het begrotingstekort wordt aangepakt door meerinkomsten of uitgavenbeperkingen.

Dat zijn veelal dingen die de koopkracht op korte termijn aantasten: mensen hebben minder inkomen en consumeren dus minder. En daardoor gaat de economische groei vertragen in vergelijking met andere landen. Maar uit allerlei onderzoek blijkt ook dat die maatregelen op termijn goed zijn voor concurrentiekracht, werkgelegenheid en vertrouwen. Lagere loonkosten kunnen vertaald worden in lagere prijzen en de export aanwakkeren. Goedkoper geworden arbeid zal normaliter meer worden ingezet door ondernemingen, wat de werkgelegenheid en dus de inkomensgroei bevordert. Latere exits uit de arbeidsmarkt zullen op termijn zorgen voor een sterker arbeidsaanbod, waardoor we minder kraptes moeten vrezen die groei hadden kunnen aantasten. Als de begroting gezond wordt gemaakt en de overheidsschuld daardoor kan dalen, zullen mensen er meer vertrouwen kunnen in hebben dat hun pensioen en gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, en daarom minder zelf sparen en meer besteden.

De waarheid blijft dat ook eerlijke inspanningen lonen.

Kortom: structureel aan de toekomst werken, kost tijdelijk wat groei, maar legt de fundamenten voor een betere toekomst. Dat Duitsland het de jongste jaren zo goed deed, heeft het trouwens voor een deel te danken aan de diepgaande hervormingen die voorgaande regeringen uitvoerden, met name via de zogeheten Hartz-maatregelen op de arbeidsmarkt. Zoals gezegd, geven de Spaanse en Ierse succesverhalen ook aan dat structurele hervormingen rendement hebben.

Daarvoor is het natuurlijk nodig om geduld te oefenen. Geduld is niet altijd een gave die politici kenmerkt: ze denken vaak aan de volgende electorale vervaldag, en zijn ongeduldig om de opbrengst van hun acties tijdig te zien... en te kunnen verkopen. Dat lukt helaas niet altijd. Soms werpt de internationale conjunctuur roet in het eten, en daar kunnen politici niet veel aan doen, al zeker niet in een kleine economie als de onze. Soms helpt die conjunctuur ook wel, en dat wordt dan graag meegenomen. Maar de waarheid blijft dat ook eerlijke inspanningen lonen. Dat is wat politici voor ogen zouden moeten houden..., maar ook wat kiezers zouden moeten begrijpen: men moet zaaien om te kunnen oogsten...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring