Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wzc's vrezen verhoging dagprijs door het verdwijnen bouwsubsidie

Wzc's vrezen verhoging dagprijs door het verdwijnen bouwsubsidie

De Vlaamse overheid ontving in totaal 171 subsidieaanvragen om woonzorgcentra te bouwen of te verbouwen. Nu blijkt dat de Vlaamse regering hiervoor dit jaar geen geld vrijmaakt. Nochtans moeten er dringend woonzorgcentra bijkomen om de stijgende vergrijzing op te vangen, of moeten ze verbouwd worden om aangepast te zijn aan de zorgnoden en erkenningsnormen van vandaag. De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) roept de Vlaamse regering op om niet te besparen op zorg, maar te investeren. De komende vijf jaar zou jaarlijks een investeringsbudget van 200 miljoen ' moeten vrijgemaakt worden.

Volgens de VVSG komt deze klap bovenop de besparingen van 5% op de werkingsmiddelen die in alle welzijnsvoorzieningen worden doorgevoerd. 'Besparen op woonzorgcentra is geen goede vertrekbasis voor de uitbouw van een Vlaamse zorgbeleid waarbij 'de keuze' voor vermaatschappelijking van de zorg gebruikt wordt om besparingen door te voeren ten koste van kwetsbare ouderen en lokale besturen', aldus de VVSG. Ze becijferde dat zonder deze bouwsubsidies de dagprijs met gemiddeld 8,70 ' of 260 ' per maand kan stijgen, wat een hele hap uit het budget van ouderen is.

Als daardoor steeds minder ouderen de factuur van het woonzorgcentrum kunnen betalen, zullen deze mensen de stap naar een woonzorgcentrum langer uitstellen, ook al zijn ze zwaar zorgbehoevend. Ook de OCMW's vrezen dat ze financieel extra zullen moeten tussenkomen voor mensen die de hogere rusthuisfactuur niet kunnen betalen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaf vorige week in het parlement meer uitleg. 'Vele organisaties stellen vragen over de investeringssubsidie omdat ze de kwaliteit van hun voorzieningen willen verbeteren of omdat ze nieuwbouwprojecten plannen. De Vlaamse overheid heeft in de begrotingscontrole 2014-2015 een budget voor de uitbreiding van het aanbod ingeschreven. We blijven dus investeren in residentiële ouderenzorg', aldus de minister.

'We erven deze bevoegdheid van het Riziv en we zullen, in functie van een nieuw systeem, moeten bekijken hoe we meer kunnen financieren in functie van reële zorgbehoeften en de zorgzwaarte van de bewoner. In de begrotingscontrole voor 2014 en in de begroting voor 2015 is 60 miljoen ' extra ingeschreven voor de aangekondigde uitbreiding in de residentiële ouderenzorg. We hebben beslist dat wie voor investeringssubsidies in de oude stijl in aanmerking wil komen, vóór een bepaalde dag een dossier moet indienen.'

'Door de problemen met het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR) moet het subsidiesysteem worden veranderd. Dit heeft ertoe geleid dat de sector massaal dossiers heeft ingediend. Gedurende het laatste kwartaal van 2014 is er een enorme vraag naar investeringssubsidies geweest. We zullen bekijken wat mogelijk is met het budget voor de volgende jaren en in een nieuw investeringssubsidiesysteem, dat dan voor de hele sector maar wellicht ook zorggerelateerd zal moeten worden ontwikkeld', verklaart Jo Vandeurzen.

'Uit een studie weten we dat er geen direct verband is tussen de investeringssubsidies en de dagprijs. Ik zal niet zomaar aanvaarden dat een investering zal leiden tot een verhoging van de dagprijs. De kwestie doet zich ook niet voor op korte termijn. Tijdens de vorige legislatuur hebben we meer dan 630 miljoen ' geïnvesteerd. Het is het vijftiende jaar dat we op nul zitten voor de sector. Dat is geen goede zaak, maar het is de realiteit van het budget en van de discussie met Europa over de ESR-techniek', meldt hij.'

'Volgend jaar zullen we proberen een nieuwe budgettaire lijn te creëren. De financiële sector bekijkt momenteel of alternatieve systemen mogelijk zijn. Naar aanleiding van de begrotingscontrole bekijken we hoe een eenmalig budget kan worden vrijgemaakt om dit jaar nog iets te doen inzake de investeringssubsidies voor Welzijn en Zorg', besluit minister Vandeurzen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten