Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Workshop Star-Flood

Gerelateerde onderwerpen :

Het Belgische team van het Europese onderzoeksproject Star-Flood organiseert op 26 maart in het Huis van het Nederlands in Brussel een nationale workshop met als thema 'Overstromingen beheren in Vlaanderen en Wallonië: resultaten van vergelijkend onderzoek door Star-Flood'.

Overstromingsrisico

Star-Flood staat voor 'Strenghtening and Redesigning European Flood Risk Governance Arrangements'. Het project, dat een onderdeel is van het zevende kaderprogramma van de Europese Unie, concentreert zich op het analyseren, evalueren en ontwerpen van beleid, gericht op overstromingsrisico's die rivieren met zich meebrengen in stedelijke omgevingen, verspreid over heel Europa. De resultaten van het project zijn relevant voor het beleid en de regelgeving op het Europese, nationale en regionale niveau. Star-Flood loopt van 1 oktober 2012 tot 31 maart 2016. Meer info op www.starflood.eu.

Resultaten

De partners van het Star-Flood-project willen op 26 maart hun onderzoeksresultaten voorstellen. De parallelle sessies gaan dieper in op een aantal deelaspecten van het beleid gevoerd in de verschillende gewesten, namelijk overstromingsparaatheid, ruimtelijke ordening en bekkengericht beheer. Het Belgische overstromingsbeleid zal ook in een internationaal vergelijkend perspectief worden geplaatst. Tijdens de uitleidende presentatie worden de eerste resultaten meegegeven van comparatief onderzoek naar overstromingsbeleid in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Polen en Zweden

Voor het volledige programma en om (gratis) in te schrijven, surf je naar www.grontmij.be/nl/star-flood. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Het covid-19 virus verspreidt zich via microdruppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die[…]

26/08/2020 | VCBinstallateurs
Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

WTCB wint Gouden Baksteen

WTCB wint Gouden Baksteen

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

Meer artikels