Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wordt Blue Gate Antwerp poort naar de stad voor bouwmaterialen'

Gerelateerde onderwerpen :

Wordt Blue Gate Antwerp poort naar de stad voor bouwmaterialen'

Blue Gate Antwerp krijgt een nieuwe logistieke zone, mogelijk met een overslagterminal voor bouwmaterialen aan de Schelde in Antwerpen. Nog twee consortia zijn kandidaat als ontwikkelaar en uitbater. Aansluitend wordt een bedrijfszone voor onderzoek en ontwikkeling en productie aangelegd. Alle gebouwen op het terrein zullen voldoen aan de Breeam-standaarden.

Blue Gate Antwerp komt op een nog te saneren bedrijfsterrein aan de Schelde. Petroleum Zuid was ooit de grootste petroleumhaven van Europa. In 1863 meerde het eerste schip in Europa met petroleum uit Texas er aan. De meeste bedrijven zijn intussen weggetrokken. Enkel ATAB, BP, Q8 en Alca Petroleum hebben er nog een vestiging. Voor de realisatie van dit project zal ATAB zijn buitenopslag verplaatsen.

De voormalige brownfield ligt op een steenworp (3 km) van de historische binnenstad en kan zo een poort vormen voor de aanvoer van bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten en voor de afvoer van bv. puin of te saneren gronden. Het kaaiplatform van de logistieke zone zal in juni klaar zijn. De hele logistieke zone zal in 2017 operationeel zijn.

'De logistieke zone is met een oppervlakte van 13 ha relatief klein in zijn soort. We mikken hiermee dan ook niet op 'grote' logistiek, maar eerder op 'slimme' logistiek: projectspecifieke prefab­elementen, montage, herverpakking en labelling. Ook de stadsdistributie van bouwmaterialen staat hoog op het verlanglijstje', zegt projectmanager Guido Muelenaer van Blue Gate Antwerp.

Sanering

Het milieu-effectenrapport voor de sanering van de achterliggende bedrijvenzone is afgerond. 'Met Ovam werden afspraken gemaakt over de sanering. Een deel van de gronden zal uitgegraven en afgevoerd moeten worden. Bij voorkeur zal dat gebeuren met binnenschepen. Gelukkig ligt de zone in poldergrond, zodat de vervuiling niet diep is kunnen doordringen in de kleilagen en het af te graven volume relatief beperkt blijft', gaat Muelenaer verder.

'De sanerings- en ontwikkelingsopdracht was te complex om via een gewone openbare aanbesteding te gunnen. Het opdrachtgevende bestuur, met de stad Antwerpen (via AG Vespa en Business & Innovatie), Waterwegen & Zeekanaal en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen als partners, koos daarom voor de concurrentiedialoog. Er zijn nog twee consortia in de running: één rond DEME en één rond de tandem Aertssen-Cordeel. Eind dit jaar wordt de opdracht toegewezen', weet de projectmanager.

'Zodra de selectie van de nieuwe partner afgerond is, wordt een nieuwe vennootschap opgericht waarin de private partner de meerderheid krijgt. De vier (semi-)openbare partners krijgen dan iets minder dan de helft van de aandelen. De nieuwe vennootschap start dan in 2016 met het vragen van de vergunningen, de eigenlijke sanering, de aanleg van de infrastructuur en de vermarkting van de terreinen. De logistieke zone van 13 ha ligt in het minst vervuilde deel en heeft een kaaimuur van 200 m die zo nodig in lengte kan verdubbeld worden. De zone voor productie en onderzoek en ontwikkeling van 26 ha en de groene corridor naar de Hobokense polder (14 ha) worden gelijktijdig maar gefaseerd aangepakt.

Distribouw

Voor Waterwegen & Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart past de locatie Blue Gate Antwerp perfect in de Distribouw- en Build over water-verhalen. 'Sinds 2011 bekijken we, samen met o.m. de sectororganisaties Fema, Feproma en PMC BMP, het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, de haven van Brussel en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de mogelijkheden voor het transport van bouwmaterialen via een netwerk van watergebonden distributie- en consolidatiecentra. Er is een groot potentieel om op rendabele wijze trafiek van de weg naar de waterweg te halen. Een dynamisch rekenmodel is ontwikkeld, om de markt te overtuigen van de opportuniteiten die vervat liggen in het Distribouwverhaal.

In het projectzijn we op zoek gegaan naar strategische locaties voor de oprichting van deze watergebonden distributie-en consolidatiecentra. Daarbij zijn elf mogelijke doelgebieden naar voren gekomen. Samen met de betrokken partners hebben we een aantal sites in deze doelgebieden naar voren geschoven. De interesse in deze sites, die in beheer zijn bij de waterwegbeheerders, is groot.

Tegelijk maken we de markt bewust dat er een voldoende kritische massa aan bouwmaterialen in het Distribouwnetwerk dient te zijn zodat de schaalvoordelen die de binnenvaart biedt, volledig kunnen spelen', meldt Gilles Vandenborre, verantwoordelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Grondbeheer bij Waterwegen & Zeekanaal.

'Blue Gate Antwerp is een heel interessante locatie in het pakket. Er is het grote aantal kleine en grote bouwprojecten die op een steenworp van deze zone gerealiseerd worden. Bovendien zijn er nog maar weinig bouwmaterialenhandelaren met een vestiging zo dicht bij het centrum van de stad', beseft Vandenborre.

'Als uitbaters van deze distributie- en consolidatiecentra zien wij vanuit de partners Distribouw graag een samenwerking tussen verschillende producenten van en/of handelaren in bouwmaterialen. Je kan die centra ook perfect laten uitbaten door de klassieke logistieke spelers', besluit Gilles Vandenborre. De markt brengt ook zelf dergelijke platforms aan en enkeleworden reeds gebruikt. Voor Blue Gate Antwerp hebben de twee kandidaat-consortia elk reeds een logistieke specialist in de rangen.

De stad Antwerpen geeft anders dan enkele andere Vlaamse centrumsteden geen subsidie voor stadsdistributieprojecten, wat betekent dat dit project op zichzelf rendabel zal moeten zijn. De stad hanteert ook geen verschillende venstertijden voor de levering van producten met een voortraject over het water.

Door het kunnen bundelen van volumes verwachten de initiatiefnemers dat Blue Gate Antwerp echter rendabel kan zijn zonder begeleidende en marktverstorende maatregelen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

In de West-Vlaamse gemeente Dentergem gaf burgemeester Koenraad Degroote het officiële startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe woon- en kmo-zone met bijhorende verbindingsweg. Het gaat om de herbestemming van de voormalige brouwerij[…]

06/07/2022 |
Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Meer artikels