Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonzorgcentrum van 50 miljoen ' wacht nog op nieuw rup

Woonzorgcentrum van 50 miljoen ' wacht nog op nieuw rup

Het OCMW van Brugge is één van de grootste aanbestedende overheden van West-Vlaanderen. Heel wat grote en kleine projecten liggen op de plank: de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en van een nieuw dienstencentrum, een vijftigtal kleine restauraties en zelfs een twintigtal sociale woningen. Voorzitter Dirk De fauw geeft een overzicht.

Het nieuwe woonzorgcentrum (wzc) komt aan de Sint-Pietersmolenplas en wordt met 250 plaatsen en een kostenplaatje van afgerond 50 miljoen ' één van de grootste wzc's van West-Vlaanderen. De architectuurwedstrijd voor deze opdracht werd gewonnen door Gino Debruyne. 'Het ontwerp is bijna klaar, maar voor de bouwvergunning moeten we nog wat geduld hebben. De zone waar dit wzc komt, staat in een bijzonder plan van aanleg (bpa) aangeduid als zone voor sociale huisvesting. De diensten van de Vlaamse overheid vinden een wzc een te ruime interpretatie van sociaal wonen. Daarom wordt nu een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Hopelijk zal dat tegen eind dit jaar klaar zijn. De bestekken worden reeds voorbereid zodat alles onmiddellijk kan aanbesteed worden zodra het rup goedgekeurd is', weet Dirk De fauw.

Dienstencentrum

In deelgemeente Sint-Kruis wil het OCMW een nieuw dienstencentrum bouwen op eigen terreinen, waar vroeger de administratie van de vzw Oranje gevestigd was. 'Hier worden onze plannen gedwarsboomd door een woning die niet als monument beschermd is, maar die toch op een lijst van 'waardevolle' gebouwen staat. Daarom krijgen we geen sloopvergunning voor dat pand. Daarom zoeken we nu een andere locatie. We kijken daarbij o.m. in de richting van een weinig gebruikt sportterrein', weet De fauw. De plannen voor dit dienstencentrum worden getekend door architect Christophe Van Oyen uit Sint-Kruis. De kosten worden geraamd op 2,5 miljoen '.

Kinderopvang

Nabij de kantoren aan Ruddershove wil het Brugse OCMW de kinderopvang De Blauwe Lelie uitbreiden met 25 plaatsen. Hier vervangt de nieuwbouw een tijdelijk containergebouw. De plannen werden getekend door architect Luc Coene uit Oostakker. De kosten worden geraamd op afgerond 1 miljoen '. Als de subsidies hiervoor vlot toegekend worden, kan dit project nog dit jaar aanbesteed worden.

Gevangenis

In Sint-Andries wil het OCMW aan de gevangenis een diensten- en bezoekerscentrum optrekken. De kosten worden geraamd op 2,5 miljoen ' en de plannen worden getekend door architect Francis Demey. Ook hiervoor moet het rup nog aangepast worden. 'De gevangenis heeft wel een bezoekersruimte, maar geen wachtruimte. De Regie der Gebouwen kan zelf geen wachtruimte optrekken, waardoor de wachtende bezoekers enkel op straat terechtkunnen. Door ons nieuwe dienstencentrum ook open te stellen voor de wachtenden bieden we daar een werkbare oplossing voor de buurt. Voor deze aanpak hebben we reeds een onderscheiding gekregen van de Koning Boudewijnstichting', stelt De fauw.

Sint-Clara

Woonzorgcentrum Sint-Clara sluit op 22 maart de deuren. De bewoners kunnen naar het nieuwe wzc Ter Potterie. 'Het pand in de binnenstad renoveren en opnieuw gebruiken als wzc voor 30 tot 40 personen was niet rendabel. Als tehuis voor niet-werkenden (volwassenen met een handicap) is het gerenoveerde pand dan weer ideaal. Er moet nog een architect aangesteld worden, maar in onze voorlopige kostenraming komen we uit bij zowat 5 miljoen '', weet de Brugse OCMW-voorzitter. Woonzorgcentrum Ten Boomgaarde wordt momenteel volledig vernieuwd. Er komt een gloednieuw dienstencentrum dat De Zonnebloem moet vervangen.

Centraal magazijn

In de buurt van de kantoren van het OCMW ziet De fauw graag een centraal magazijn verrijzen. 'We bekijken de haalbaarheid van zo'n centraal magazijn. We zouden dat delen met het naburige AZ Sint-Jan. Het magazijn past ook in het masterplan dat BUUR maakte voor deze site', weet De fauw. "Op nog langere termijn willen we op de site een parkeergarage optrekken voor het OCMW, AZ Sint-Jan en het CAW. Die krijgt 2.500 parkeerplaatsen, verdeeld over vier bovengrondse en twee ondergrondse bouwlagen". Voor de financiering ziet de voorzitter geen problemen.

Woningen

Momenteel lopen er ook een 50-tal restauratie- en renovatiedossiers voor individuele woningen. Voor een aantal daarvan moet nog een architect aangesteld worden. 'Het betreft vooral Godshuizen die beschermd zijn als monument. Daarvoor heb je als architect toch wel wat bagage nodig. Om de juiste ontwerper hiervoor te vinden, denken we in de richting van een wedstrijd of een open offerteaanvraag waarbij de kandidaten een visienota moeten voorleggen', besluit De fauw.

Sociale woningen

Het OCMW van Brugge besliste al in de vorige legislatuur om zelf een twintigtal sociale woningen te bouwen in Sint-Andries. Deze zullen verhuurd worden via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van het Brugse OCMW. Bijzonder hierbij is dat er hout zal gebruikt worden uit de eigen Ardense bossen. 'De reden gaat terug tot rond 1900, toen de voorloper van het huidige OCMW besliste om te beleggen in bos. In die tijd was dat niet zo uitzonderlijk. Omdat die belegging tot vandaag een mooi rendement oplevert, heeft het OCMW die bossen nooit verkocht. We kunnen die bossen ook enkel verkopen aan een andere overheid. Daarom hebben wij vandaag 1.300 ha bos in de streek van Vielsalm, waar wij ook vijf bosbeheerders in dienst hebben. De houtkap levert ons jaarlijks ongeveer 1 miljoen ' op. Sedert een aantal jaren is ons OCMW-hout FSC-gelabeld en daarop zijn wij het hout gaan gebruiken in enkele van onze eigen projecten. Zo is het binnen- en buitenschrijnwerk van onze kantoren gerealiseerd met ons hout, dat de aannemer dan aan marktconforme prijzen van ons koopt. Ook voor bv. het dak, het schrijnwerk en de fietsenberging van woonzorgcentrum Ter Potterie werd ons hout gebruikt. Wel waken we er telkens over dat de toepassing van ons eigen FSC-hout de opdracht op zich niet duurder maakt', stelt De fauw. 'De gekoppelde woningen hebben wel een scheidingswand in beton of metselwerk, voor de akoestiek en om het doorslaan van een brand tegen te gaan.' De plannen worden getekend door architect Mark Van Acker uit Loppem.

Verf

De test van vorig jaar met het toepassen van luchtzuiverende verf in woonzorgcentra van het OCMW is positief uitgevallen (zie Bouwkroniek van 24 juli 2015, blz. 44). 'Onze technische dienst gebruikt dat soort verf nu systematisch telkens wanneer een vrijgekomen kamer in een wzc moet opgeknapt worden. Met deze verf kan de kamer sneller opnieuw in gebruik worden genomen', weet de Brugse OCMW-voorzitter.

Integratie

Als de integratie van gemeente en OCMW een feit wordt, zullen in Brugge wellicht enkel de vroegere kerntaken van het OCMW (financiële bijstand) en een deel van de administratie naar de gemeentestructuren verhuizen. Het operationele en vastgoedluik van bv. de woonzorgcentra en de kinderopvang zal, net als in Roeselare en Antwerpen, in een autonoom zorgbedrijf opgaan. In een kleine gemeente kan je misschien makkelijk en efficiënt werken onder één structuur voor OCMW en gemeente, met bv. maar één secretaris in plaats van twee. Maar op het niveau van ons, waarbij voor elk woonzorgcentrum bijna dagelijks beslissingen moeten worden genomen, dat kan je niet ook nog eens naar het schepencollege doorschuiven. Een zorgbedrijf is dan de beste oplossing. We zijn nog in gesprek met 17 gemeenten van het arrondissement Brugge over aansluiting bij ons zorgbedrijf. De kans bestaat nog dat er één groot zorgbedrijf gemaakt wordt, maar waarschijnlijk zullen Brugge en de gemeenten afzonderlijke zorgbedrijven krijgen met één centraal management voor personeel, informatica, '', besluit De fauw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af