Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonzorgcentra: meer aanvragen dan erkenningen

Woonzorgcentra moesten eind vorig jaar hun bouwintenties voor bijkomende capaciteit kenbaar maken aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat over initiatiefnemers die voorafgaande vergunningen in portefeuille hadden, bouwplannen hebben of die aan het realiseren zijn in de loop van 2015, 2016 of 2017. Wie plannen heeft voor 2018, moet ze pas eind 2015 kenbaar maken. De Vlaamse regering besliste zopas dat 8.413 voorafgaande vergunningen omgezet mogen worden in erkenningen in de periode 2015-2018.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) meldt dat vanuit de verschillende woonzorgcentra echter iets meer dan 11.000 aanvragen ingediend zijn. Er is bovendien nog geen zicht op de potentiële aanvragen voor 2018. Een deel van de aanvragen zal met andere woorden niet gehonoreerd worden en dus geen erkenning (lees: subsidiëring) krijgen. Een ander deel van de aanvragers moet zijn plannen noodgedwongen uitstellen tot 2018. Wie plannen heeft voor de periode na 2017 zal die minimaal moeten uitstellen tot 2019.

Voor de toekenning van de volgende reeks erkenningen zullen nieuwe criteria worden afgesproken. Deze criteria zullen zorgen voor een verdeling in de toewijzing tussen de 2.600 afgewezen plaatsen van 2017, en de plaatsen die in de planning zaten voor 2018 en 2019. In de begroting is voor 2019 ruimte om 1.389 woongelegenheden te erkennen. Dat staat tegenover 9.000 potentiële aanvragen (toegekende voorafgaande vergunningen).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette