Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woontorens in houtskeletbouw: het kan ook bij ons

Woontorens in houtskeletbouw: het kan ook bij ons

De eerste resultaten van het over 4 jaar lopende onderzoeksprogramma Do-It Houtbouw van het Tchn en het Wtcb werden onlangs bekend gemaakt op de studieavond 'Houtskeletbouw ' experten aan het woord' in Antwerpen. Op 23 april komt daarop reeds een vervolg, want wat beide onderzoekscentra samen met de industrie als praktijkoplossingen ontwikkeld hebben, is best wel opzienbarend. Do-It Houtbouw wil via onderzoek het bouwen met hout als volwaardige en flexibele bouwwijze promoten (www.do-ithoutbouw.be). Met wat nu voorligt aan resultaten, kan rustig gesteld worden dat België niet langer nahinkt op landen met een grotere houtbouwtraditie.

Een belangrijke uitdaging voor meerlaags bouwen in hout, zoals appartementsgebouwen, is het succesvol combineren van aspecten van stabiliteit, brandveiligheid en akoestiek. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er nu oplossingen zijn die een flink eind boven de huidige vereisten in de regelgeving presteren. Aan de architecten om de boodschap op te pikken en toe te passen.

Op vlak van akoestiek had het team rond Bart Ingelaere (Wtcb) zich als uitdaging gesteld om bij houtbouw hetzelfde akoestische comfort te behalen als bij massiefbouw. In een vorig onderzoeksproject (AH+) ontwikkelde het onderzoeksteam een woningscheidende wand met hoog performante akoestische prestaties. Het uitgangspunt is het optimaal benutten van het 'massa-veer-massa'- systeem waarbij structurele contacten worden vermeden en een verregaande ontdubbeling van elementen wordt beoogd.

Margo Colson van houtbouwbedrijf Machiels Building Solutions (MBS) gaf op de studiedag aan dat deze woningscheidende wand reeds geruime tijd wordt toegepast door MBS, dat overigens ook betrokken was in dit onderzoeksproject. Met dit wandconcept wordt een luchtgeluidsisolatie van 68 dB gehaald.

Binnen Do-It Houtbouw ontwikkelde het team een nieuw concept voor een woningscheidende vloer. De grote uitdaging lag hier in het streven naar een zeer goede contactgeluidsisolatie, ook in de zeer lage frequenties. Uit een zeer uitgebreide experimentele studie is gebleken dat traditionele opbouwen vaak niet aan de gestelde eisen voldoen. In de literatuur en in het buitenland waren wel oplossingen bekend maar die maken, volgens de industriëlen die bij het onderzoek waren betrokken, de vloer te hoog, te zwaar en te duur voor de Belgische markt. Om competitief te zijn met de traditionele bouw, waar vloerhoogtes doorgaans slechts 30 cm dik zijn (incl. zwevende dekvloer), moest de vloerhoogte voor onze houtskeletbouwers binnen redelijke grenzen gehouden worden.

Een innovatieve aanpak drong zich op. Opnieuw is het sleutelprincipe het 'massa-veer-massa'-systeem. Cruciaal in deze opbouw is de ontkoppeling tussen ondervloer en draagbalken waardoor elk hard contact met de vloer en wanden wordt vermeden. 'Voor deze toepassing werden er speciale elastische blokjes gedimensioneerd', legt Margo Colson uit. De massa aan de bovenzijde van de vloer wordt gecreëerd door het aanbrengen van een chape-laag op de ondervloerplaat.

Het ontkoppelen van de ondervloerplaat van de draagstructuur had gevolgen voor de stabiliteitswerking van de vloer. Klassiek wordt de ondervloerplaat gebruikt als uitstijvende beplating maar dit is niet meer mogelijk gezien de opbouw. Er werd voor gekozen om deze uitstijvende beplating naar de onderzijde van de vloer te verplaatsen wat een aantal aandachtspunten op vlak van stabiliteit naar voren bracht. Deze werden tijdens de studieavond besproken door Kurt De Proft (Tchn).

De aanwezigheid van deze uitstijvende beplating aan de onderzijde opende een mogelijkheid voor het aanbrengen van een tweede massa. Verschillende samenstellingen werden bij MBS getest door het WTCB. Uiteindelijk werd gekozen voor een laag grind van ongeveer 3,5 cm (50-60 kg/m²) met als resultaat een dragende vloerconstructie met hoog performante akoestische prestaties.

'De bevindingen van het net afgeronde onderzoek rond akoestische optimalisatie van woningscheidende vloeren hebben we ook meteen in de praktijk gebracht. Eind vorig jaar hebben we een gebouw met gemengde functie (gelijkvloers kantoor waarboven een appartement) rechtgezet, waarin deze vloeropbouw is gerealiseerd', licht Margo Colson nog toe.

Op de akoestisch geoptimaliseerde vloerconstructie werden in het brandlaboratorium van Promat ook reeds richtinggevende brandweerstandstests uitgevoerd. De testen werden uitgevoerd volgens de Europese norm met als doel bij het officieel maken van de resultaten, de door de Belgische wetgever vereiste R(EI) 60 brandveiligheidswaarde te behalen.

Voor dit omvangrijk onderzoek werden verschillende vloersamenstellingen getest met een belasting van 50 mm gebroken betonpuin in het vloer­element. Er is alvast gebleken dat aan de aangevallen zijde met verschillende combinaties van plaatmaterialen kan gewerkt worden om te voldoen aan de vereiste brandweerstand.

Tijdens een nieuwe studiedag op 23 april 2015 in het kader van Do-It houtbouw zullen al deze aspecten nog eens voorgesteld worden, aangevuld met de jongste onderzoeksresultaten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar