Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonproject Oude Trambedding Zedelgem in eindfase

Gerelateerde onderwerpen :

Woonproject Oude Trambedding Zedelgem in eindfase

Foto: WVI en gemeente Zedelgem.

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem het kleinschalige woonproject Oude Trambedding in Aartrijke. De site tussen de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Tramstraat biedt 21 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwingen. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat vormt meteen het sluitstuk van de infrastructuurwerken, zodat de verkoop kan beginnen in september.

Het verkavelingsplan voor deze woonzone voorziet zowel sociale als vrije kavels, waarbij de grootte varieert van 319 m² tot 705 m². Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen. Negen kavels zijn bestemd voor alleenstaande bebouwing en twaalf voor halfopen bebouwing, waarvan zes  sociale kavels. Deze laatste worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Bij het ontwerp van het openbaar domein werd aandacht besteed aan waterberging, een groene speelzone en de trage weggebruiker. Centraal wordt een nieuwe groenzone voorzien waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten met zitbanken, een schommel en een klimpiramide. Er wordt tevens een openbare wandel- en fietsdoorsteek gerealiseerd naar de Engelstraat, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.

De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een  optimale zonoriëntatie kent. Kavels met een minder gunstige zonoriëntatie zijn ruimer, zodat de woning optimaal kan ontworpen worden in functie van haar oriëntering. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden.

Het woonproject Oude Trambedding is een schoolvoorbeeld van verdichten via inbreiding. De site bevindt zich vlakbij het dorpscentrum van Aartrijke, een deelgemeente van Zedelgem. In een straal van 500 m vind je alle noodzakelijke voorzieningen: een basisschool, een slager, een bakker, winkels en ontspanningsmogelijkheden. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat vormt de toegangspoort tot het woonproject. “Louis Tallier was van 1830 tot 1870 gemeentesecretaris en tot aan zijn overlijden in 1881 burgemeester van Aartrijke. Als we de huidige timing kunnen aanhouden, start de verkoop van de loten in september”, besluiten Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI en burgemeester Annick Vermeulen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

Burgemeester van Eeklo Luc Vande Velde heeft samen met erevoorzitter Paul Broekaert, voorzitter Frank Sierens en directeur Isabelle Verwilst van sociale huisvestingsmaatschappij MBV op 28 juni de eerste gevelsteen gelegd van de nieuwe site van[…]

Derde Brusselse project voor Verstraete Development

Derde Brusselse project voor Verstraete Development

Immobel neemt Nafilyan volledig over

Immobel neemt Nafilyan volledig over

Belgische woningprijzen eerste kwartaal 2019

Belgische woningprijzen eerste kwartaal 2019

Meer artikels