Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonbonus maakt kleine doorstart

Vanaf dit jaar daalt het voordeel van de woonbonus in Vlaanderen aanzienlijk. Leningen afgesloten tot en met 31 december 2014 genieten nog van de hogere voordelen. In principe moet de woning bewoond zijn op 31 december van het jaar dat de hypothecaire lening wordt afgesloten.

De federale overheidsdienst (fod) Financiën voorzag eerder al een uitzondering wanneer dit niet mogelijk is omwille van de stand van de bouw of -verbouwingswerkzaamheden. Maar in tegenstelling tot een eerdere interpretatie stelt Financiën nu dat de werken nog niet effectief moeten gestart zijn om toch nog van de huidige voordelen van de woonbonus gebruik te kunnen maken. De Confederatie Bouw is verheugd over deze nieuwe interpretatie.

De Vlaamse regering heeft in haar regeringsverklaring op 23 juli 2014 de forse vermindering van de voordelen van de woonbonus aangekondigd. In een eerdere interpretatie werd gesteld dat de werken moesten begonnen zijn vóór het einde van dit jaar.

In dit geval zou een hypothecair krediet waarvan de akte verleend werd vóór 1 januari 2015 maar waarvan de bouwwerken nog niet begonnen zijn, niet vallen onder de huidige woonbonusregeling. Deze interpretatie zou veel mensen die momenteel concreet bezig zijn met de bouw of renovatie van een woning, in problemen brengen.

De doorlooptijd van een bouwproject kan ettelijke maanden in beslag nemen: vanaf het eerste contract met de aannemer, het opstellen van de plannen, de bouwvakantie, de aanvragen van de bouwvergunning waarvoor de procedure tot 135 dagen kan duren, tot het afsluiten van de hypothecaire akte en de start van de werken.

De Confederatie Bouw is verheugd dat er een soepele interpretatie is gekomen zodat voor de vaststelling van de aanvang van de werkzaamheden bv. gesteund wordt op de volgende data: de datum waarop de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend om de werken uit te voeren, de datum waarop een overeenkomst werd gesloten met een aannemer, een bouwfirma of een architect, of de datum waarop de bouwmaterialen werden besteld. Het gaat niet om een limitatieve lijst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen